PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
پيشگامان فن آوري و دانش آراميس
پيشگامان فن آوري و دانش آراميس ( تپسي ) -  وضعیت : ممنوع-متوقف -  پایان مشاوره  -  بازار فرابورس 18:51:25
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 1,000 قیمت دیروز 1,000 تعداد معاملات 0 EPS
0     (%0) بیشترین قیمت 0 ارزش 0 P/E
قیمت آخرین معامله 1,000 کمترین قیمت 0 حجم 0 حداکثر قیمت مجاز 1,050
0     (%0) اولین قیمت 0 حجم مبنا 15,000,000 حداقل قیمت مجاز 950
تاریخ آخرین معامله -   ارزش بازار (م ر) 1,170,528 تعداد سهام 1,170,528,800
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
توسعه سامانه ي نرم افزاري نگين (توسن) 25,350 (2.01%) 3438
5.799M
147.501B
سپيدار سيستم آسيا (سپيدار) 18,660 (0.74%) 1651
269,159
5.050B
آسان پرداخت پرشين (آپ) 7,400 (4.76%) 1395
8.334M
63.613B
رايان هم افزا (رافزا) 52,150 (4.92%) 1267
392,572
20.738B
افرانت (افرا) 21,500 (4.87%) 1186
2.457M
56.100B
تجارت الكترونيك پارسيان كيش (تاپكيش) 14,980 (0.53%) 769
2.081M
31.515B
تجارت الكترونيك پارسيان (رتاپ) 4,950 (4.97%) 673
4.763M
23.684B
توسعه فناوري اطلاعات خوارزمي (مفاخر) 29,000 (2.03%) 613
2.135M
65.686B
خدمات‌انفورماتيك‌ (رانفور) 3,357 (2.13%) 486
13.364M
46.164B
همكاران سيستم (سيستم) 4,931 (0.84%) 426
8.007M
39.361B
به پرداخت ملت (پرداخت) 15,280 (0.73%) 425
1.580M
24.356B
داده‌پردازي‌ايران‌ (مداران) 12,820 (4.26%) 133
241,677
3.193B
كارت اعتباري ايران كيش (ركيش) 5,960 (2.93%) 111
6.860M
42.167B
ح.گروه فن آوا (فن آواح) 8,130 (2.98%) 1
6,110
49.674M
پرداخت الكترونيك سامان كيش (سپ) 32,990 (0%) 0
0
0
پيشگامان فن آوري و دانش آراميس (تپسي) 1,000 (0%) 0
0
0
ايران‌ارقام‌ (مرقام) 8,980 (0%) 0
0
0
اختيارف.ت. توسن-9156-010623 (هتوسن0106) 1,000 (0%) 0
0
0
داده پردازي فن آوا (داده فن آوا) 1,000 (0%) 0
0
0
فن آوا كارت (فناوا كارت) 1,000 (0%) 0
0
0
گسترش انفورماتيك ايران (انفورماتيك) 1,000 (0%) 0
0
0
گروه فن آوا (فن آوا) 10,060 (0%) 0
0
0
فن آوا كارت (فن آوا كارت) 1,000 (0%) 0
0
0

سهامدار تعداد سهام درصد سهام تغییر

چکیده