PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
پيشگامان فن آوري و دانش آراميس
پيشگامان فن آوري و دانش آراميس ( تپسي ) -  وضعیت : ممنوع-متوقف -  پایان مشاوره  -  بازار فرابورس 00:00:16
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 9,390 قیمت دیروز 9,390 تعداد معاملات 0 EPS 287
0     (%0) بیشترین قیمت 0 ارزش 0 P/E 32.7
قیمت آخرین معامله 9,390 کمترین قیمت 0 حجم 0 حداکثر قیمت مجاز 9,850
0     (%0) اولین قیمت 0 حجم مبنا 1,597,445 حداقل قیمت مجاز 8,930
تاریخ آخرین معامله 1401/3/24 - 9:54:13   ارزش بازار (م ر) 10,991,265 تعداد سهام 1,170,528,800
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1401/3/24 9,390 9,390 9,390 293
58.600M
550.254B

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
داده‌پردازي‌ايران‌ (مداران) 24,590 (0.89%) 1354
2.394M
57.668B
توسعه سامانه ي نرم افزاري نگين (توسن) 20,100 (0.25%) 977
1.241M
24.880B
سپيدار سيستم آسيا (سپيدار) 20,500 (0.97%) 849
326,505
6.658B
رايان هم افزا (رافزا) 51,050 (0.49%) 758
159,210
7.992B
تجارت الكترونيك پارسيان كيش (تاپكيش) 11,300 (4.72%) 719
2.469M
28.038B
توسعه فناوري اطلاعات خوارزمي (مفاخر) 46,050 (5.98%) 628
1.687M
76.895B
كارت اعتباري ايران كيش (ركيش) 3,005 (3.81%) 562
5.562M
16.879B
افرانت (افرا) 18,800 (2.01%) 504
1.049M
19.619B
آسان پرداخت پرشين (آپ) 6,460 (1.52%) 433
2.414M
15.507B
ايران‌ارقام‌ (مرقام) 9,650 (1.47%) 365
1.643M
15.736B
تجارت الكترونيك پارسيان (رتاپ) 4,220 (1.15%) 300
1.344M
5.688B
خدمات‌انفورماتيك‌ (رانفور) 3,877 (0.81%) 130
2.401M
9.238B
به پرداخت ملت (پرداخت) 23,060 (2.41%) 67
52,317
1.208B
همكاران سيستم (سيستم) 6,030 (0.50%) 55
1.221M
7.314B
پرداخت الكترونيك سامان كيش (سپ) 25,630 (0.12%) 52
446,477
11.457B
گروه فن آوا (فن آوا) 6,150 (2.84%) 37
124,652
766.856M
اختيارخ توسن-17500-14011117 (ضتوسن1101) 6,000 (0%) 0
0
0
اختيارف.ت. توسن-8726-010623 (هتوسن0106) 1,000 (0%) 0
0
0
داده پردازي فن آوا (داده فن آوا) 1,000 (0%) 0
0
0
گسترش انفورماتيك ايران (انفورماتيك) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ توسن-25000-14011117 (ضتوسن1103) 4,500 (0%) 0
0
0
فن آوا كارت (فناوا كارت) 1,000 (0%) 0
0
0
ح.گروه فن آوا (فن آواح) 4,600 (0%) 0
0
0
اختيارف توسن-35000-14011117 (طتوسن1105) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ توسن-35000-14011117 (ضتوسن1105) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف توسن-30000-14011117 (طتوسن1104) 8,400 (0%) 0
0
0
اختيارف توسن-15000-14011117 (طتوسن1100) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف توسن-40000-14011117 (طتوسن1106) 1 (0%) 0
0
0
فن آوا كارت (فن آوا كارت) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ توسن-20000-14011117 (ضتوسن1102) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف توسن-17500-14011117 (طتوسن1101) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ توسن-15000-14011117 (ضتوسن1100) 1 (0%) 0
0
0
پرداخت الكترونيك پاسارگاد (پي پاد) 1,000 (0%) 0
0
0
پيشگامان فن آوري و دانش آراميس (تپسي) 9,390 (0%) 0
0
0
اختيارخ توسن-40000-14011117 (ضتوسن1106) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف توسن-25000-14011117 (طتوسن1103) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ توسن-30000-14011117 (ضتوسن1104) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف توسن-20000-14011117 (طتوسن1102) 1 (0%) 0
0
0


چکیده