PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
سرمايه‌گذاري‌ مسكن‌
سرمايه‌گذاري‌ مسكن‌ ( ثمسكن ) -  وضعیت : مجاز -  معاملات پیوسته  -  بازار بورس 12:24:57
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت آخرین معامله 6,270 قیمت دیروز 5,980 تعداد معاملات 2096 EPS 322
290     (%4.85) بیشترین قیمت 6,270 ارزش 139,633,829,630 P/E 19.3
قیمت پایانی 6,200 کمترین قیمت 5,820 حجم 22,517,154 حداکثر قیمت مجاز 6,270
220     (%3.68) اولین قیمت 5,820 حجم مبنا 8,361,204 حداقل قیمت مجاز 5,690
تاریخ آخرین معامله 1399/9/8 - 12:24:52   ارزش بازار (م ر) 34,100,000 تعداد سهام 5,500,000,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
5 93,121 6,270 0 0 0
8 118,455 6,260 0 0 0
9 260,820 6,250 0 0 0


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1399/9/5 5,980 5,700 6,100 2,017
28.974M
173.246B
1399/9/4 5,810 5,540 5,890 1,654
17.729M
103.017B
1399/9/3 5,610 5,320 5,730 1,446
14.835M
83.296B
1399/9/2 5,460 5,420 5,600 1,056
12.226M
66.779B
1399/9/1 5,700 5,530 6,100 1,690
14.848M
84.708B
1399/8/28 5,820 5,600 5,830 1,186
12.071M
70.251B
1399/8/27 5,560 5,310 5,610 1,399
14.089M
78.319B
1399/8/26 5,350 5,080 5,490 989
7.812M
41.825B
1399/8/25 5,330 5,150 5,610 1,226
11.527M
61.466B
1399/8/24 5,420 5,200 5,440 938
10.018M
54.269B

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل
1396/8/30 12 1397 92 98 93 93 80
1396/8/30 12 1396 91 80
1396/7/30 9 1396 91 114 -4 80 3
1396/6/26 6 1396 91 120 -4 80 9
1396/1/30 3 1396 98 264 -4 80 -1

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
توسعه و عمران اميد (ثاميد) 2,370 (4.87%) 45737
325.414M
754.857B
بهساز كاشانه تهران (ثبهساز) 2,900 (4.69%) 34185
173.722M
496.161B
سرمايه‌ گذاري‌ شاهد (ثشاهد) 24,970 (4.96%) 16122
69.423M
1,725.323B
توسعه‌شهري‌توس‌گستر (وتوس) 28,220 (4.99%) 9537
28.446M
759.668B
بين‌المللي‌توسعه‌ساختمان (ثاخت) 3,950 (0.25%) 6099
78.867M
314.763B
سرمايه‌ گذاري‌ ساختمان‌ايران‌ (وساخت) 71,140 (0.59%) 5368
6.032M
434.524B
س. توسعه و عمران استان كرمان (كرمان) 78,025 (5.00%) 4693
11.244M
874.393B
سرمايه گذاري مسكن پرديس (ثپرديس) 11,139 (1.31%) 3864
17.379M
192.402B
شهر سازي و خانه سازي باغميشه (ثباغ) 25,182 (5.00%) 3671
12.781M
323.693B
شركت كيسون (كيسون) 13,563 (3.00%) 3036
48.580M
633.967B
عمران و توسعه شاهد (ثعمرا) 14,290 (0.37%) 3032
13.385M
193.988B
نوسازي‌وساختمان‌تهران‌ (ثنوسا) 9,940 (4.96%) 2455
28.409M
280.343B
سرمايه‌گذاري‌ مسكن‌ (ثمسكن) 6,270 (4.85%) 2096
22.517M
139.634B
س ساختماني ب نام آوران مهندسي (ثنام) 18,644 (3.00%) 1522
15.541M
288.223B
سرمايه‌گذاري‌توسعه‌آذربايجان‌ (وآذر) 130,850 (4.55%) 1369
1.381M
180.767B
سرمايه گذاري مسكن شمال شرق (ثشرق) 5,270 (1.54%) 1335
13.710M
71.617B
آ.س.پ (آ س پ) 12,638 (4.99%) 1240
5.231M
65.831B
سرمايه‌گذاري مسكن زاينده رود (ثرود) 11,320 (3.77%) 888
19.747M
221.116B
سرمايه گذاري مسكن الوند (ثالوند) 15,197 (5.00%) 714
2.720M
41.126B
سرمايه گذاري توسعه عمران زاگرس (ثزاگرس) 38,500 (3.57%) 542
949,195
37.077B
تامين مسكن جوانان (ثجوان) 7,316 (4.99%) 540
7.263M
53.110B
سرمايه گذاري و توسعه خوزستان (وثخوز) 36,780 (4.97%) 414
718,530
26.204B
عمران‌وتوسعه‌فارس‌ (ثفارس) 7,650 (4.94%) 341
3.410M
26.084B
س. ساختماني اعتماد گستر (ثعتما) 39,957 (3.00%) 190
469,700
18.761B
سرمايه گذاري مسكن تهران (ثتران) 4,909 (4.98%) 186
3.881M
19.054B
شركت‌ ساختمان‌ اصفهان‌ (ثاصفا) 32,283 (3.00%) 181
472,510
15.254B
سامان‌ گستراصفهان‌ (ثامان) 20,740 (4.99%) 92
835,237
17.323B
س. ساختماني نظام مهندسي ايران (ثنظام) 41,425 (5.00%) 91
231,827
9.603B
شركت عمران و سازندگي قزوين (ثقزوي) 25,420 (3.00%) 86
163,511
4.156B
شركت سرمايه گذاري مسكن شمالغرب (ثغرب) 11,846 (5.00%) 68
1.369M
16.216B
سرمايه گذاري كوه نور (ثنور) 6,989 (3.00%) 52
300,479
2.100B
توريستي ورفاهي آبادگران ايران (ثاباد) 30,020 (5.00%) 7
2,860
85.857M
سخت آژند (ثاژن) 8,334 (2.00%) 4
9,878
82.323M
س.توسعه و عمران استان اردبيل (ثتوسا) 62,878 (3.00%) 3
410
25.780M
ص دين مسكن جنوب-ماهانه16درصد (صمسكن912) 66,873 (0%) 0
0
0
عمران و مسكن سازان ايران (ثعمسا) 1,000 (0%) 0
0
0
ساختماني عمران تكلار (عمران تكلار) 1,000 (0%) 0
0
0
عمران و مسكن‌سازان منطقه شرق (عمران شرق) 1,000 (0%) 0
0
0
ح.ساختماني اعتماد گستر (ثعتماح) 4,585 (0%) 0
0
0
ح . سرمايه گذاري كوه نور (ثنورح) 4,100 (0%) 0
0
0
سرمايه گذاري بانك كارآفرين (سكارآفرين) 1,000 (0%) 0
0
0
گسترش سازه بناآفرين ايرانيان (بناآفرين) 1,000 (0%) 0
0
0
ح . شركت كيسون (كيسونح) 700 (0%) 0
0
0
عمران و مسكن سازان ايران-يكجا (مسكن ايران) 1,000 (0%) 0
0
0
عمران و مسكن سازان شمالغرب (مسكن شمالغرب) 1,000 (0%) 0
0
0
ساختماني واوان (واوان) 1,000 (0%) 0
0
0
خدمات غير صنعتي گاز ايران (غيرصنعتي ) 100,000 (0%) 0
0
0
ايجاد محيط (ايجاد محيط) 1,000 (0%) 0
0
0
بين المللي ساختمان و صنعت ملي (ثملي) 1,000 (0%) 0
0
0
مديريت پروژههاي ساختماني ايران (مپسا) 1,000 (0%) 0
0
0
ح.شركت عمران و سازندگي قزوين (ثقزويح) 13,130 (0%) 0
0
0


چکیده
سرمایه گذاری مسکن و انبوه سازی

تلفن شرکت: 22913590-8
نمابر شرکت: 22913599
تلفن امور سهام: 22913585
آدرس شرکت: ایران - تهران - ميرداماد-ميدان مادر-خيابان شاه نظري-نبش كوچه 6 پلاك 8 طبقه 2 0
وب سایت شرکت: http://www.hic-iran.com
پست الکترونیک شرکت: hic-iran@hic-iran.com
مدیر عامل: آقای ایرج معزی
سرمایه گذاری مسکن و انبوه سازی
نمابر امور سهام: 22913575
مدیر مالی: دکتر نادری
مدیر مالی: آقای آیدین