PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
نيرو سرمايه
نيرو سرمايه ( نيرو ) -  وضعیت : مجاز -  پایان مشاوره  -  بازار پایه فرابورس 01:37:25
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 67,582 قیمت دیروز 66,091 تعداد معاملات 78 EPS 135
1,491     (%2.26) بیشترین قیمت 69,395 ارزش 9,891,493,905 P/E 500.6
قیمت آخرین معامله 69,395 کمترین قیمت 69,395 حجم 142,539 حداکثر قیمت مجاز 69,395
3,304     (%5.00) اولین قیمت 69,395 حجم مبنا 295,937 حداقل قیمت مجاز 62,787
تاریخ آخرین معامله 1399/5/22 - 12:24:25   ارزش بازار (م ر) 4,381,418 تعداد سهام 64,831,141
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
107 656,472 69,395 69,395 300 1
5 5,406 68,073 0 0 0
1 100 67,518 0 0 0


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1399/5/22 67,582 69,395 69,395 78
142,539
9.891B
1399/5/21 66,091 67,518 67,518 53
86,668
5.852B
1399/5/20 65,552 65,552 65,552 230
774,981
50.802B
1399/5/19 63,643 65,215 65,215 51
54,325
3.543B
1399/5/15 63,316 64,934 64,934 97
170,503
11.071B
1399/5/14 61,842 61,842 61,842 104
473,670
29.293B
1399/5/13 60,041 60,932 60,932 63
177,985
10.845B
1399/5/12 59,158 59,158 59,158 305
525,697
31.099B
1399/5/11 57,435 58,714 58,714 66
194,006
11.391B
1399/5/8 55,919 56,986 56,986 110
141,586
8.068B

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
ايران‌ ترانسفو (بترانس) 57,300 (4.07%) 9272
18.343M
1,087.053B
موتوژن‌ (بموتو) 66,490 (1.31%) 1206
1.435M
95.916B
پارس‌سويچ‌ (بسويچ) 53,400 (5.00%) 698
639,283
34.438B
كابل‌ البرز (بالبر) 30,600 (5.00%) 604
1.041M
32.166B
نيروترانس‌ (بنيرو) 88,240 (5.00%) 601
444,219
39.216B
لامپ‌ پارس‌ شهاب‌ (بشهاب) 76,300 (2.09%) 332
259,561
19.387B
صنايع‌جوشكاب‌يزد (بكاب) 131,660 (4.99%) 172
90,329
11.893B
كارخانجات كابلسازي ‌ايران‌ (بايكا) 41,576 (3.00%) 141
569,923
23.695B
نيرو سرمايه (نيرو) 69,395 (5.00%) 78
142,539
9.891B
كارخانجات كابل سازي‌ تك‌ (بتك) 34,232 (2.00%) 1
200
6.846M
كارخانجات توليدي نيرو ترانسفو (نيرو ترانسفو) 1,000 (0%) 0
0
0
ترانسفورماتور توزيع زنگان (برانسفو) 1,000 (0%) 0
0
0
ح.نيرو سرمايه (نيروح) 140 (0%) 0
0
0
ح.كارخانجات كابلسازي ‌ايران‌ (بايكاح) 1,000 (0%) 0
0
0
ايران ترانسفو ري (برانس) 1,000 (0%) 0
0
0
كارخانجات توليدي شهيد قندي (بكام) 9,100 (0%) 0
0
0


چکیده

آدرس شرکت: تهران – خيابان شهيد استاد مطهري – خيابان ميرعماد – کوچه سيزدهم – پلاک 26
تلفن شرکت: 88525071-2
نمابر شرکت: 88759964
وب سایت شرکت: http://www.niroosarmayeh.com
پست الکترونیک شرکت: info @ niroosarmayeh.com
مدیر عامل: آقای سید مجتبی احمدی