PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
بيمه اتكايي ايرانيان
بيمه اتكايي ايرانيان ( اتكاي ) -  وضعیت : مجاز -  پایان مشاوره  -  بازار فرابورس 20:05:23
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 13,359 قیمت دیروز 13,518 تعداد معاملات 624 EPS 752
159     (%1.18) بیشترین قیمت 13,486 ارزش 51,901,843,062 P/E 17.8
قیمت آخرین معامله 13,398 کمترین قیمت 13,248 حجم 3,885,176 حداکثر قیمت مجاز 14,329
120     (%0.89) اولین قیمت 13,486 حجم مبنا 3,742,796 حداقل قیمت مجاز 13,248
تاریخ آخرین معامله 1399/12/6 - 12:29:49   ارزش بازار (م ر) 53,436,000 تعداد سهام 4,000,000,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
6 598,771 13,398 13,399 380 1
2 73,065 13,397 13,400 4,100 2
7 350,000 13,396 13,423 6,230 1


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1399/12/6 13,359 13,248 13,486 624
3.885M
51.902B
1399/12/5 13,518 13,325 13,720 423
1.716M
23.042B
1399/12/4 13,596 13,327 13,327 7
23,714
316.036M
1399/12/3 13,598 13,340 13,660 142
248,848
3.337B
1399/12/2 13,612 0 0 681
4.045M
55.055B
1399/11/28 13,816 13,300 13,900 872
4.230M
58.447B
1399/11/27 13,571 13,487 13,880 876
3.896M
52.865B
1399/11/26 13,487 13,354 14,050 1,216
7.717M
104.074B
1399/11/25 13,626 13,594 13,900 557
5.067M
69.043B
1399/11/21 13,871 13,263 13,263 83
432,944
5.742B

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل
1396/10/4 12 1397 212 211 218 218 201
1396/10/4 12 1396 211 201
1395/9/20 12 1396 211 261 201 201 256
1395/9/20 12 1395 210 256
1395/8/8 9 1395 210 148 256 188

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
بيمه ميهن (ميهن) 4,951 (2.00%) 3129
25.303M
127.099B
بيمه رازي (ورازي) 8,900 (2.01%) 1192
10.817M
95.597B
بيمه حكمت صبا (وحكمت) 4,218 (2.98%) 1129
8.870M
37.233B
بيمه سينا (وسين) 18,276 (5.00%) 823
5.813M
107.084B
بيمه اتكايي ايرانيان (اتكاي) 13,398 (0.89%) 624
3.885M
51.902B
بيمه البرز (البرز) 3,620 (1.90%) 568
5.575M
20.231B
بيمه كارآفرين (وآفري) 18,127 (2.00%) 308
955,232
17.451B
بيمه دي (ودي) 23,405 (2.00%) 235
852,838
19.961B
شركت بيمه اتكايي امين (اتكام) 5,029 (1.99%) 192
2.044M
10.294B
بيمه سامان (بساما) 20,685 (2.00%) 163
668,975
13.855B
بيمه آسيا (آسيا) 2,360 (1.67%) 156
1.978M
4.667B
بيمه ما (ما) 8,240 (1.90%) 140
1.565M
12.898B
بيمه زندگي خاورميانه (بخاور) 7,089 (1.99%) 134
826,268
5.858B
بيمه پاسارگاد (بپاس) 78,882 (2.00%) 133
1.451M
114.427B
بيمه پارسيان (پارسيان) 12,520 (1.96%) 99
1.821M
22.796B
بيمه سرمد (وسرمد) 6,909 (2.00%) 98
1.504M
10.389B
بيمه دانا (دانا) 6,820 (1.87%) 87
957,831
6.532B
بيمه نوين (نوين) 6,340 (1.99%) 82
2.604M
16.508B
بيمه ملت (ملت) 16,720 (1.99%) 81
340,456
5.692B
بيمه كوثر (كوثر) 14,664 (2.00%) 73
331,434
4.860B
بيمه تجارت نو (بنو) 35,358 (2.00%) 56
177,366
6.271B
بيمه تعاون (وتعاون) 6,149 (1.99%) 43
116,362
715.510M
بيمه معلم (ومعلم) 4,715 (2.00%) 40
167,149
788.108M
بيمه آرمان (آرمان) 8,544 (2.00%) 35
135,986
1.162B
ح.بيمه آرمان (آرمانح) 7,369 (1.99%) 1
700
5.158M
بيمه زندگي باران50%تاديه (باران) 500 (0%) 0
0
0
بيمه حافظ (وحافظ) 67,711 (0%) 0
0
0
بيمه سرمد (وسرمد) 1,000 (0%) 0
0
0
ح . بيمه تعاون (وتعاونح) 642 (0%) 0
0
0
بيمه تجارت نو(50% پرداخت شده) (تجارت) 500 (0%) 0
0
0
ح. بيمه سرمد (وسرمدح) 4,770 (0%) 0
0
0
ح. بيمه رازي (ورازيح) 4,281 (0%) 0
0
0
بيمه تعاون (تعاون) 1,000 (0%) 0
0
0
ح .بيمه سينا (وسينح) 1 (0%) 0
0
0
ح. بيمه كارآفرين (وآفريح) 250 (0%) 0
0
0
بيمه اتكايي سامان50% تاديه (اتكاسا) 500 (0%) 0
0
0
ح . بيمه حافظ (وحافظح) 155 (0%) 0
0
0
بيمه زندگي باران50%تاديه-پذيره (باران) 500 (0%) 0
0
0

سهامدار تعداد سهام درصد سهام تغییر
شركت تامين آتيه سرمايه انساني پاسارگاد-س.خ- 411,752,052 10.290
شركت بيمه پاسارگاد-سهامي عام- 405,999,108 10.140
شركت سرمايه گذاري فرهنگيان-سهامي خاص- 314,393,683 7.850
شركت گروه ارزش آفرينان پاسارگاد-سهامي عام- 164,882,522 4.120
شركت سام گروه-سهامي خاص- 156,351,788 3.900
شركت بازرگاني همقدم-سهامي خاص- 156,351,788 3.900
صندوق ذخيره فرهنگيان 155,736,403 3.890
شركت توسعه مديريت پارس حافظ-سهامي خاص- 138,696,734 3.460
شركت سرمايه گذاري پارس آريان-سهامي عام- 118,792,511 2.960
شركت داناگستركاسپين-سهامي خاص- 105,662,377 2.640
شركت آرمان گسترخردمند-سهامي خاص- 102,416,556 2.560
شركت تامين مسكن گروه مالي پاسارگاد-سهامي خاص- 87,575,893 2.180
شركت بيمه دانا-سهامي عام- 80,402,940 2.010
شركت راديس الكترونيك-سهامي خاص- 79,800,000 1.990
شركت پيام آوران مديريت ايرانيان-سهامي خاص- 79,039,999 1.970
شركت ليزينگ پاسارگاد-سهامي خاص- 78,175,894 1.950
شركت سام الكترونيك-سهامي عام- 76,551,788 1.910
شركت بانك سرمايه-سهامي عام- 76,485,786 1.910
شركت تجارت پيشگان ميهن نگرپارس-سهامي خاص- 74,450,062 1.860
شركت آرمان گسترظفرمند-سهامي خاص- 62,347,697 1.550
شركت دانش گستران آتي سازپويا-سهامي خاص- 54,106,802 1.350
شركت بيمه البرز-سهامي عام- 49,889,634 1.240
شركت سرمايه گذاري گروه مالي سپهرصادرات-س.ع- 44,592,470 1.110
شركت مدبران ساخت آريان-سهامي خاص- 44,403,855 1.110

چکیده

وب سایت امور سهام: http://www.iranianre.com/
پست الکترونیک شرکت: info@iranianre.com
مدیر عامل: آقای محمد آسوده
تلفن شرکت: 12-88628611
نمابر شرکت: 88628617
آدرس شرکت: تهران - خیابان ملاصدرا - خیابان شیراز شمالی - خیابان زاینده رود- پلاک 5 - کدپستی 1991634491