PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
بيمه اتكايي ايرانيان
بيمه اتكايي ايرانيان ( اتكاي ) -  وضعیت : مجاز -  معاملات پیوسته  -  بازار فرابورس 10:24:15
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت آخرین معامله 13,380 قیمت دیروز 13,465 تعداد معاملات 435 EPS 408
85     (%0.63) بیشترین قیمت 14,138 ارزش 26,039,586,274 P/E 33.1
قیمت پایانی 13,493 کمترین قیمت 12,800 حجم 1,926,168 حداکثر قیمت مجاز 14,138
28     (%0.21) اولین قیمت 14,138 حجم مبنا 3,654,704 حداقل قیمت مجاز 12,792
تاریخ آخرین معامله 1399/4/17 - 10:23:19   ارزش بازار (م ر) 43,852,250 تعداد سهام 3,250,000,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
2 11,199 13,310 13,320 13,479 3
2 10,658 13,300 13,360 45,333 1
2 10,380 13,290 13,380 3,846 1


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1399/4/16 13,465 12,800 13,659 1,471
6.654M
89.601B
1399/4/15 13,009 12,545 13,448 1,596
11.178M
145.422B
1399/4/14 13,205 12,997 14,180 1,015
3.604M
47.569B
1399/4/11 13,681 13,600 14,000 825
2.240M
30.946B
1399/4/10 13,510 13,100 13,709 1,146
4.028M
54.421B
1399/4/9 13,125 12,802 13,700 834
3.774M
49.508B
1399/4/8 13,223 12,700 13,420 707
5.248M
69.399B
1399/4/7 12,781 12,370 12,979 582
3.757M
48.134B
1399/4/4 12,361 12,090 12,798 526
1.790M
22.264B
1399/4/3 12,308 11,793 12,800 1,607
9.151M
112.639B

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل
1395/9/20 12 1395 210 256
1395/9/20 12 1396 211 261 256
1395/8/8 9 1395 210 185 256 188
1394/9/22 12 1394 230
1394/9/22 12 1395 261 256 256 194

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
بيمه آسيا (آسيا) 41,250 (5.00%) 3858
6.490M
269.838B
بيمه البرز (البرز) 18,690 (4.24%) 3410
14.635M
272.052B
شركت بيمه اتكايي امين (اتكام) 10,158 (4.99%) 3386
21.990M
228.215B
بيمه نوين (نوين) 11,550 (4.25%) 2700
12.609M
145.290B
بيمه دانا (دانا) 11,950 (4.93%) 2646
9.910M
119.175B
بيمه ملت (ملت) 22,490 (4.99%) 2385
7.703M
173.950B
بيمه پاسارگاد (بپاس) 55,714 (5.00%) 1638
5.631M
313.672B
بيمه سرمد (وسرمد) 9,030 (1.49%) 1296
8.443M
78.442B
بيمه زندگي خاورميانه (بخاور) 8,650 (0.15%) 1254
11.410M
98.610B
بيمه حكمت صبا (وحكمت) 5,155 (2.99%) 1192
6.340M
32.868B
بيمه دي (ودي) 24,156 (5.00%) 1179
2.892M
69.856B
بيمه پارسيان (پارسيان) 15,800 (2.77%) 1139
6.807M
106.916B
بيمه كوثر (كوثر) 25,040 (4.31%) 939
2.052M
52.004B
بيمه معلم (ومعلم) 18,390 (2.15%) 612
2.129M
38.777B
بيمه ما (ما) 17,350 (3.98%) 611
2.172M
37.840B
بيمه تعاون (وتعاون) 6,690 (1.36%) 500
2.352M
15.645B
بيمه اتكايي ايرانيان (اتكاي) 13,380 (0.63%) 435
1.926M
26.040B
بيمه حافظ (وحافظ) 45,923 (3.00%) 406
444,470
20.352B
بيمه ميهن (ميهن) 11,544 (4.99%) 127
6.414M
74.042B
بيمه سينا (وسين) 17,592 (3.00%) 102
488,865
8.600B
بيمه رازي (ورازي) 7,821 (3.99%) 41
2.069M
16.181B
بيمه سامان (بساما) 12,816 (5.00%) 18
114,452
1.467B
بيمه آرمان (آرمان) 3,871 (3.98%) 11
209,381
810.514M
بيمه كارآفرين (وآفري) 8,673 (5.00%) 10
138,303
1.200B
ح . بيمه تعاون (وتعاونح) 642 (10.69%) 0
0
0
بيمه تجارت نو(50% پرداخت شده) (تجارت) 500 (0%) 0
0
0
بيمه سرمد (وسرمد) 1,000 (0%) 0
0
0
بيمه تجارت نو (بنو) 9,813 (1.82%) 0
0
0
ح. بيمه سرمد (وسرمدح) 4,770 (0%) 0
0
0
ح. بيمه رازي (ورازيح) 4,281 (0%) 0
0
0
ح . بيمه تجارت نو (بنوح) 1,237 (0%) 0
0
0
ح .بيمه سينا (وسينح) 1 (0%) 0
0
0
بيمه تعاون (تعاون) 1,000 (0%) 0
0
0
ح.بيمه آرمان (آرمانح) 1 (0%) 0
0
0
ح. بيمه كارآفرين (وآفريح) 250 (0%) 0
0
0
ح . بيمه حافظ (وحافظح) 155 (0%) 0
0
0
بيمه زندگي باران50%تاديه (باران) 500 (0%) 0
0
0

سهامدار تعداد سهام درصد سهام تغییر
شركت تامين آتيه سرمايه انساني پاسارگاد-س.خ- 391,226,072 12.030
شركت بيمه پاسارگاد-سهامي عام- 287,735,549 8.850
شركت بانك سرمايه-سهامي عام- 224,589,571 6.910
شركت توسعه مديريت پارس حافظ-سهامي خاص- 148,305,754 4.560
شركت گروه ارزش آفرينان پاسارگاد-سهامي عام- 133,420,430 4.100
شركت سام گروه-سهامي خاص- 127,035,828 3.900
شركت بازرگاني همقدم-سهامي خاص- 127,035,828 3.900
شركت سام الكترونيك-سهامي عام- 127,035,828 3.900
صندوق ذخيره فرهنگيان 127,035,828 3.900
شركت سرمايه گذاري فرهنگيان-سهامي خاص- 93,000,000 2.860
شركت داناگستركاسپين-سهامي خاص- 80,429,934 2.470
شركت بيمه دانا-سهامي عام- 73,269,053 2.250
شركت پيام آوران مديريت ايرانيان-سهامي خاص- 64,220,000 1.970
شركت تامين مسكن گروه مالي پاسارگاد-سهامي خاص- 63,517,914 1.950
شركت ليزينگ پاسارگاد-سهامي خاص- 63,517,914 1.950
شركت سرمايه گذاري پارس آريان-سهامي عام- 60,768,916 1.860
شركت آرمان گسترخردمند-سهامي خاص- 57,728,914 1.770
شركت تجارت پيشگان ميهن نگرپارس-سهامي خاص- 55,223,200 1.690
شركت بيمه البرز-سهامي عام- 40,535,328 1.240
شركت گروه مالي سپهرصادرات-سهامي خاص- 38,303,620 1.170

چکیده