PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
داروسازي‌ روزدارو
داروسازي‌ روزدارو ( دروز ) -  وضعیت : ممنوع-متوقف -  معاملات پیوسته  -  بازار بورس 10:41:18
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 21,710 قیمت دیروز 21,710 تعداد معاملات 0 EPS 172
0     (%0) بیشترین قیمت 0 ارزش 0 P/E 126.2
قیمت آخرین معامله 20,800 کمترین قیمت 0 حجم 0 حداکثر قیمت مجاز 22,790
0     (%0) اولین قیمت 0 حجم مبنا 2,265,519 حداقل قیمت مجاز 20,630
تاریخ آخرین معامله 1399/5/21 - 15:54:17   ارزش بازار (م ر) 15,193,526 تعداد سهام 699,840,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
0 0 0 22,800 300 1
0 0 0 22,870 803 1
0 0 0 22,980 32,653 7


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1399/5/21 21,710 20,800 21,550 240
385,259
8.020B
1399/5/20 21,890 21,040 23,000 398
676,377
14.418B
1399/5/19 22,140 20,970 22,500 651
1.173M
26.045B
1399/5/15 22,070 21,170 23,340 442
646,229
13.936B
1399/5/14 22,280 21,500 23,150 511
695,408
15.531B
1399/5/13 22,250 21,290 22,390 325
428,938
9.244B
1399/5/12 22,410 21,600 23,450 469
604,006
13.657B
1399/5/11 22,340 21,500 23,010 439
624,163
14.117B
1399/5/8 22,240 21,330 23,000 501
681,932
14.864B
1399/5/7 22,450 21,590 22,420 360
545,144
11.800B

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل
1396/8/20 6 1396 33 13 17 -64 -38
1396/4/30 3 1396 16 65 4 -64 -23
1395/12/19 12 1396 16 65 -64 -64 220
1395/12/19 12 1395 13 220
1395/10/28 9 1395 13 191 -5 220 260

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
گروه دارويي بركت (بركت) 38,160 (4.98%) 10837
30.934M
1,163.768B
داروسازي‌زهراوي‌ (دزهراوي) 20,090 (4.97%) 3085
8.639M
179.267B
داروسازي توليد دارو (دتوليد) 56,854 (5.00%) 2453
3.906M
229.552B
سرمايه‌ گذاري‌ البرز(هلدينگ‌ (والبر) 28,200 (1.12%) 1936
3.818M
110.730B
توليد و صادرات ريشمك (ريشمك) 43,665 (5.00%) 1437
2.001M
90.323B
توزيع دارو پخش (دتوزيع) 72,680 (5.00%) 1210
820,919
60.982B
ايران‌دارو (ديران) 33,820 (4.97%) 1198
2.338M
79.990B
داروسازي آوه سينا (داوه) 25,320 (4.37%) 1163
1.863M
48.851B
لابراتوارداروسازي‌ دكترعبيدي‌ (دعبيد) 37,000 (3.92%) 1068
1.104M
43.729B
سرمايه گذاري دارويي تامين (تيپيكو) 56,200 (2.82%) 923
1.202M
69.337B
توليدمواداوليه‌داروپخش‌ (دتماد) 67,260 (4.99%) 890
768,562
53.031B
داروسازي سبحان انكولوژي (دسانكو) 30,214 (5.00%) 879
2.064M
62.968B
داروسازي‌ كوثر (دكوثر) 33,640 (5.00%) 870
1.275M
43.413B
دارويي ره آورد تامين (درهآور) 43,450 (5.00%) 772
1.025M
45.765B
داروسازي‌ اسوه‌ (داسوه) 50,260 (4.99%) 769
1.805M
90.796B
داروسازي‌ امين‌ (دامين) 18,690 (2.35%) 666
1.199M
22.872B
البرزدارو (دالبر) 26,010 (4.59%) 616
883,423
23.699B
مواد اوليه دارويي البرز بالك (دبالك) 27,503 (5.00%) 613
1.226M
35.230B
شركت كي بي سي (كي بي سي) 48,185 (5.00%) 611
1.593M
78.273B
داروسازي زاگرس فارمد پارس (ددام) 17,020 (4.97%) 601
1.127M
19.694B
شيمي‌ داروئي‌ داروپخش‌ (دشيمي) 66,030 (4.99%) 583
723,311
48.463B
داروسازي‌ فارابي‌ (دفارا) 82,200 (2.66%) 580
626,364
54.150B
پخش البرز (پخش) 53,373 (5.00%) 530
892,648
49.217B
كيميدارو (دكيمي) 35,450 (2.04%) 481
880,136
31.784B
داروسازي‌ سينا (دسينا) 40,040 (4.98%) 454
572,663
23.041B
پخش هجرت (هجرت) 76,152 (5.00%) 448
337,416
26.473B
گروه دارويي سبحان (دسبحا) 24,910 (5.00%) 408
2.133M
53.455B
داروسازي‌ ابوريحان‌ (دابور) 45,400 (2.60%) 384
426,256
19.951B
الحاوي (دحاوي) 35,501 (1.60%) 356
948,093
34.925B
دارويي‌ رازك‌ (درازك) 54,120 (2.36%) 340
1.016M
58.500B
داروسازي‌ جابرابن‌حيان‌ (دجابر) 59,850 (0.66%) 281
1.249M
76.762B
سرمايه گذاري شفادارو (شفا) 70,720 (5.00%) 262
522,768
37.395B
توليد ژلاتين كپسول ايران (دكپسول) 46,500 (0.17%) 252
197,550
9.312B
سبحان دارو (دسبحان) 30,840 (4.99%) 251
353,237
10.894B
داروپخش‌ (هلدينگ‌ (وپخش) 134,500 (0.33%) 251
147,442
20.192B
پارس‌ دارو (دپارس) 103,550 (4.97%) 244
140,878
14.679B
كارخانجات‌داروپخش‌ (دارو) 59,500 (3.61%) 215
135,462
8.220B
فرآورده‌هاي‌ تزريقي‌ ايران‌ (دفرا) 30,740 (4.95%) 213
178,257
5.549B
داروسازي‌ اكسير (دلر) 100,000 (1.26%) 142
113,252
11.516B
دارويي‌ لقمان‌ (دلقما) 36,360 (4.99%) 79
196,525
7.146B
شيرين دارو (دشيري) 206,539 (3.00%) 64
18,521
3.825B
داروسازي شهيد قاضي (دقاضي) 104,440 (2.88%) 60
28,790
3.121B
صكوك منفعت سينا دارو-3ماهه 19% (صينا205) 1,044,750 (4.97%) 1
5
5.224M
داروسازي كاسپين تامين (كاسپين) 52,440 (0%) 0
0
0
داروسازي تهران شيمي (شتهران) 8,355 (0%) 0
0
0
ح . شيرين دارو (دشيريح) 11,966 (0%) 0
0
0
داروسازي‌ روزدارو (دروز) 20,800 (0%) 0
0
0
ح . داروسازي شهيد قاضي (دقاضيح) 57,000 (0%) 0
0
0
داروسازي‌ تهران‌ دارو (دتهران‌) 19,383 (0%) 0
0
0


چکیده
ایجاد واحدهای تولیدی وصنعتی وتحقیقاتی فراورده های دارویی ، بهداشتی ، غذایی ، آرایشی ،شیمیایی و صنایع جانبی و مطالعه ، بررسی وتحقیق در مورد صنعت دارو

آدرس کارخانه: کیلومتر 17 جاده مخصوص خ داروپخش خ روز دارو
تلفن کارخانه: 44983451-5
نمابر کارخانه: 44983151
پست الکترونیک شرکت: info@rouzdarou.com
مدیر عامل: آقای دکتر بهمن پاکباز
ایجاد واحدهای تولیدی وصنعتی وتحقیقاتی فراورده های دارویی ، بهداشتی ، غذایی ، آرایشی ،شیمیایی و صنایع جانبی و مطالعه ، بررسی وتحقیق در مورد صنعت دارو
آدرس شرکت: دفترمرکزی: کارخانه شماره 2 واحد غرب- کیلومتر 17 جاده مخصوص کرج - خیابان داروپخش - خیابان اردیبهشت یکم - خیابان اردیبهشت سوم- پلاک 1
تلفن شرکت: 5-44983451
وب سایت شرکت: http://www.rouzdarou.com/