PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
قنداصفهان‌
قنداصفهان‌ ( قصفها ) -  وضعیت : مجاز -  مداخله ناظر  -  بازار بورس 15:33:49
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت آخرین معامله 91,100 قیمت دیروز 87,330 تعداد معاملات 722 EPS 3154
3,770     (%4.32) بیشترین قیمت 91,690 ارزش 39,682,085,450 P/E 28.4
قیمت پایانی 89,670 کمترین قیمت 85,300 حجم 442,527 حداکثر قیمت مجاز 91,690
2,340     (%2.68) اولین قیمت 87,000 حجم مبنا 171,762 حداقل قیمت مجاز 82,970
تاریخ آخرین معامله 1400/5/9 - 12:29:57   ارزش بازار (م ر) 17,485,650 تعداد سهام 195,000,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
1 1,000 91,000 91,280 3,240 1
1 60 90,500 91,320 500 1
1 1,000 90,330 91,370 298 1


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1400/5/6 87,330 85,310 90,000 533
236,921
20.689B
1400/5/5 88,250 86,120 91,000 280
177,789
15.690B
1400/4/27 96,670 93,000 99,150 1,238
552,556
53.418B
1400/4/26 94,430 89,260 94,960 1,180
1.035M
97.701B
1400/4/23 90,440 88,250 92,390 533
264,735
23.942B
1400/4/22 90,480 88,000 93,490 701
409,488
37.050B
1400/4/21 92,310 90,000 93,680 898
429,271
39.626B
1400/4/20 89,310 85,770 90,100 819
608,526
54.347B
1400/4/19 85,810 83,500 87,500 665
342,082
29.356B
1400/4/16 85,590 84,050 88,000 427
192,213
16.451B

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل
1396/8/23 6 1396 1080 398 643 889 250
1396/4/31 3 1396 884 310 261 889 134
1396/1/30 12 1396 764 256 889 889 342
1396/1/30 12 1395 834 342
1395/12/7 10 1395 841 342

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
قند نيشابور (قنيشا) 63,650 (5.00%) 1864
2.731M
172.677B
قنداصفهان‌ (قصفها) 91,100 (4.32%) 722
442,527
39.682B
فرآوردههاي غذايي وقندتربت‌جام‌ (قجام) 6,852 (1.99%) 507
5.359M
36.718B
فراوردههاي غذايي وقند چهارمحال (قچار) 17,375 (5.00%) 392
4.686M
80.370B
قند شيروان قوچان و بجنورد (قشير) 16,560 (1.79%) 376
1.067M
17.611B
فرآورده‌هاي‌غدايي‌وقندپيرانشهر (قپيرا) 7,600 (0.52%) 287
2.176M
16.272B
شكرشاهرود (قشكر) 2,931 (4.98%) 287
8.892M
26.027B
قندهكمتان‌ (قهكمت) 35,060 (1.52%) 246
355,819
12.410B
قند مرودشت‌ (قمرو) 24,450 (0.69%) 238
319,850
7.828B
كارخانجات‌ قند قزوين‌ (قزوين) 28,280 (1.91%) 226
474,363
13.257B
قند شيرين خراسان (قشرين) 17,023 (2.99%) 142
785,441
13.371B
شركت قند بيستون (قيستو) 13,841 (2.00%) 18
213,588
2.956B
قند لرستان‌ (قلرست) 31,300 (4.98%) 6
1,564
48.953M
شهد (قشهد) 18,040 (4.95%) 3
839
15.136M
توسعه نيشكر و صنايع جانبي (توسعه نيشكر) 10,000 (0%) 0
0
0
قند اروميه (قاروم) 1,741 (0%) 0
0
0
قند نقش جهان (قنقش) 68,537 (0%) 0
0
0
كشت و صنعت نيشكر هفت تپه (نيشكر هفت تپه) 10,000 (0%) 0
0
0
ح.فرآورده غذايي وقندتربت‌جام (قجامح) 5,467 (0%) 0
0
0
قند ثابت‌ خراسان‌ (قثابت) 4,430 (0%) 0
0
0
فرآورده هاي غذايي قندي ياسوج (قند ياسوج) 572,724 (0%) 0
0
0
ح . قند نقش جهان (قنقشح) 5,300 (0%) 0
0
0
قند تربت حيدريه (قتربت) 1,000 (0%) 0
0
0

سهامدار تعداد سهام درصد سهام تغییر
شركت مادرتخصصي گسترش صنايع غذايي سينا-سهامي خا 95,436,455 48.940
بنيادمستضعفان انقلاب اسلامي 42,841,820 21.970

چکیده
فعاليت اصلي شركت توليد قند و شكر، واردات مواد و تجهيزات مورد نياز و انجام ساير امور فني، سرمايه گذاري و بازرگاني مرتبط است.

آدرس کارخانه: ایران -اصفهان-خ جي- كيلومتر 8 جاده يزد
آدرس شرکت: تهران بلوار کشاورز خ کارگر بین جمالزاده خیابان حصمیان پلاک2
تلفن شرکت: 66420014-66591195
پست الکترونیک شرکت: info@esfehansugar.com
مدیر عامل: آقای عبد الحمید چناری
فعاليت اصلي شركت توليد قند و شكر، واردات مواد و تجهيزات مورد نياز و انجام ساير امور فني، سرمايه گذاري و بازرگاني مرتبط است.
پست الکترونیک شرکت: http://www.esfahansugar.com
تلفن کارخانه: 03135210810
نمابر کارخانه: 03135210808
تلفن کارخانه: 0313-5230391...4