PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
قنداصفهان‌
قنداصفهان‌ ( قصفها ) -  وضعیت : مجاز -  مداخله ناظر  -  بازار بورس 21:42:35
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت آخرین معامله 165,590 قیمت دیروز 174,300 تعداد معاملات 732 EPS 2593
8,710     (%5.00) بیشترین قیمت 179,450 ارزش 40,346,639,200 P/E 65.4
قیمت پایانی 169,500 کمترین قیمت 165,590 حجم 239,385 حداکثر قیمت مجاز 183,010
4,800     (%2.75) اولین قیمت 179,450 حجم مبنا 286,862 حداقل قیمت مجاز 165,590
تاریخ آخرین معامله 1399/4/14 - 12:29:39   ارزش بازار (م ر) 33,052,500 تعداد سهام 195,000,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
3 49,693 165,590 165,590 260,201 93
1 100 163,810 165,600 718 3
0 0 0 165,610 340 2


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1399/4/11 174,300 169,530 177,890 1,139
370,878
64.643B
1399/4/10 172,110 168,530 183,130 1,999
1.132M
194.772B
1399/4/9 177,400 172,030 172,030 248
106,123
18.256B
1399/4/8 181,080 180,490 189,900 581
337,286
61.077B
1399/4/7 189,980 183,000 200,000 728
353,782
67.213B
1399/4/4 191,670 182,400 195,230 665
424,717
81.406B
1399/4/3 185,940 182,530 185,950 857
610,781
113.566B
1399/4/2 177,100 173,000 182,530 669
2.145M
379.920B
1399/4/1 173,840 169,010 180,000 723
383,711
66.705B
1399/3/31 177,240 173,000 180,100 766
329,974
58.486B

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل
1396/8/23 6 1396 1080 398 643 889 250
1396/4/31 3 1396 884 310 261 889 134
1396/1/30 12 1396 764 256 889 889 342
1396/1/30 12 1395 834 342
1395/12/7 10 1395 841 342

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
قند ثابت‌ خراسان‌ (قثابت) 105,450 (4.99%) 7844
6.963M
749.038B
قند شيروان قوچان و بجنورد (قشير) 41,290 (5.00%) 5424
7.628M
317.119B
قند شيرين خراسان (قشرين) 21,718 (5.00%) 4150
19.560M
423.997B
قند نيشابور (قنيشا) 45,230 (5.00%) 2332
8.436M
388.896B
قندهكمتان‌ (قهكمت) 46,800 (1.10%) 1312
2.011M
93.628B
قند لرستان‌ (قلرست) 33,620 (4.97%) 1192
2.287M
77.471B
شكرشاهرود (قشكر) 47,010 (4.99%) 1185
958,095
45.517B
فرآوردههاي غذايي وقندتربت‌جام‌ (قجام) 16,671 (3.00%) 1144
3.917M
65.712B
قند مرودشت‌ (قمرو) 83,170 (5.00%) 1113
892,849
74.052B
كارخانجات‌ قند قزوين‌ (قزوين) 33,850 (5.00%) 930
1.597M
54.456B
قنداصفهان‌ (قصفها) 165,590 (5.00%) 732
239,385
40.347B
فراوردههاي غذايي وقند چهارمحال (قچار) 95,280 (4.85%) 638
705,447
66.868B
شهد (قشهد) 27,800 (3.67%) 482
634,313
17.738B
قند نقش جهان (قنقش) 84,166 (2.00%) 368
218,448
18.400B
فرآورده‌هاي‌غدايي‌وقندپيرانشهر (قپيرا) 91,010 (5.00%) 351
106,657
9.758B
آتي ش قند و شكر-1399/06/15 (جشكر906) 188,351 (2.32%) 0
0
0
توسعه نيشكر و صنايع جانبي (توسعه نيشكر) 10,000 (0%) 0
0
0
شركت قند بيستون (قيستو) 640 (0%) 0
0
0
قند اروميه (قاروم) 2,741 (0%) 0
0
0
قتربت (قتربت) 1,000 (0%) 0
0
0
كشت و صنعت نيشكر هفت تپه (نيشكر هفت تپه) 10,000 (0%) 0
0
0
ح.فرآورده غذايي وقندتربت‌جام (قجامح) 1,000 (0%) 0
0
0
ح . قند نقش جهان (قنقشح) 5,300 (0%) 0
0
0
فرآورده هاي غذايي قندي ياسوج (قند ياسوج) 572,724 (0%) 0
0
0


چکیده
فعاليت اصلي شركت توليد قند و شكر، واردات مواد و تجهيزات مورد نياز و انجام ساير امور فني، سرمايه گذاري و بازرگاني مرتبط است.

آدرس کارخانه: ایران -اصفهان-خ جي- كيلومتر 8 جاده يزد
آدرس شرکت: تهران بلوار کشاورز خ کارگر بین جمالزاده خیابان حصمیان پلاک2
تلفن شرکت: 66420014-66591195
پست الکترونیک شرکت: info@esfehansugar.com
مدیر عامل: آقای عبد الحمید چناری
فعاليت اصلي شركت توليد قند و شكر، واردات مواد و تجهيزات مورد نياز و انجام ساير امور فني، سرمايه گذاري و بازرگاني مرتبط است.
پست الکترونیک شرکت: http://www.esfahansugar.com
تلفن کارخانه: 03135210810
نمابر کارخانه: 03135210808
تلفن کارخانه: 0313-5230391...4