PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
قنداصفهان‌
قنداصفهان‌ ( قصفها ) -  وضعیت : مجاز -  مداخله ناظر  -  بازار بورس 15:24:17
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت آخرین معامله 67,019 قیمت دیروز 63,828 تعداد معاملات 156 EPS 2362
3,191     (%5.00) بیشترین قیمت 67,019 ارزش 20,974,178,013 P/E 27.6
قیمت پایانی 65,086 کمترین قیمت 62,216 حجم 313,170 حداکثر قیمت مجاز 67,019
1,258     (%1.97) اولین قیمت 67,019 حجم مبنا 783,355 حداقل قیمت مجاز 60,637
تاریخ آخرین معامله 1399/1/9 - 12:29:30   ارزش بازار (م ر) 12,691,770 تعداد سهام 195,000,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
30 205,770 67,019 68,420 118 2
1 1,000 65,000 0 0 0
2 300 64,322 0 0 0


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1399/1/6 63,828 64,620 64,690 135
592,322
38.317B
1399/1/5 61,610 63,000 63,831 199
223,266
14.246B
1398/12/28 60,792 56,607 62,564 347
522,506
32.120B
1398/12/27 59,585 57,101 59,500 169
158,945
9.135B
1398/12/26 60,095 57,418 59,889 194
206,599
12.205B
1398/12/25 60,440 58,024 59,200 189
173,234
10.060B
1398/12/24 61,077 58,133 59,110 76
36,367
2.131B
1398/12/21 61,192 59,105 62,000 366
485,265
29.384B
1398/12/20 62,173 60,288 62,680 228
344,256
20.814B
1398/12/19 63,461 61,905 63,000 312
419,482
25.970B

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل
1395/10/29 9 1395 587 230 285 342 -2
1395/9/13 6 1395 398 230 250 342 -226
1395/4/30 3 1395 310 196 134 342 75
1395/1/8 12 1395 256 242 342 342 49
1395/1/8 12 1394 320 49

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
قند شيروان قوچان و بجنورد (قشير) 31,151 (5.00%) 3281
4.807M
149.495B
شكرشاهرود (قشكر) 27,035 (5.00%) 2072
1.862M
49.954B
فرآورده‌هاي‌غدايي‌وقندپيرانشهر (قپيرا) 59,599 (3.30%) 1575
308,725
18.366B
شهد (قشهد) 21,475 (3.49%) 1052
1.052M
22.560B
فراوردههاي غذايي وقند چهارمحال (قچار) 45,991 (3.39%) 1023
687,860
31.525B
قند لرستان‌ (قلرست) 21,409 (5.00%) 733
1.263M
27.028B
قند مرودشت‌ (قمرو) 34,785 (4.70%) 674
416,310
14.387B
فرآوردههاي غذايي وقندتربت‌جام‌ (قجام) 12,583 (3.00%) 392
1.697M
21.357B
قند ثابت‌ خراسان‌ (قثابت) 43,245 (5.00%) 321
1.135M
49.089B
كارخانجات‌ قند قزوين‌ (قزوين) 23,331 (5.00%) 238
579,672
13.524B
قند نيشابور (قنيشا) 18,595 (5.00%) 192
701,136
13.038B
قنداصفهان‌ (قصفها) 67,019 (5.00%) 156
313,170
20.974B
قندهكمتان‌ (قهكمت) 29,445 (5.00%) 107
272,931
8.036B
قند شيرين خراسان (قشرين) 16,879 (3.00%) 82
1.214M
20.494B
آتي ش قند و شكر-1399/03/31 (جشكر903) 84,000 (0.13%) 0
0
0
توسعه نيشكر و صنايع جانبي (توسعه نيشكر) 10,000 (0%) 0
0
0
فرآورده هاي غذايي قندي ياسوج (قند ياسوج) 572,724 (0%) 0
0
0
كشت و صنعت نيشكر هفت تپه (نيشكر هفت تپه) 10,000 (0%) 0
0
0
ح.فرآورده غذايي وقندتربت‌جام (قجامح) 1,000 (0%) 0
0
0
قند نقش جهان (قنقش) 60,219 (0%) 0
0
0
شركت قند بيستون (قيستو) 640 (0%) 0
0
0
قند اروميه (قاروم) 2,662 (0%) 0
0
0
ح . قند نقش جهان (قنقشح) 5,300 (0%) 0
0
0


چکیده
فعاليت اصلي شركت توليد قند و شكر، واردات مواد و تجهيزات مورد نياز و انجام ساير امور فني، سرمايه گذاري و بازرگاني مرتبط است.

تلفن کارخانه: 03115210810
آدرس کارخانه: ایران -اصفهان-خ جي- كيلومتر 8 جاده يزد
آدرس شرکت: تهران بلوار کشاورز خ کارگر بین جمالزاده خیابان حصمیان پلاک2
تلفن شرکت: 66420014-66591195
نمابر کارخانه: 0311-5210808
پست الکترونیک شرکت: info@esfehansugar.com
وب سایت شرکت: http://esfahansugar.com
مدیر عامل: آقای عبد الحمید چناری
فعاليت اصلي شركت توليد قند و شكر، واردات مواد و تجهيزات مورد نياز و انجام ساير امور فني، سرمايه گذاري و بازرگاني مرتبط است.