PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
شركت اعتباري كوثر مركزي
شركت اعتباري كوثر مركزي ( وكوثر ) -  وضعیت : مجاز -  پایان مشاوره  -  بازار فرابورس 20:40:06
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 689 قیمت دیروز 696 تعداد معاملات 71 EPS -12
7     (%1.01) بیشترین قیمت 699 ارزش 812,468,881 P/E -57.4
قیمت آخرین معامله 699 کمترین قیمت 682 حجم 1,179,117 حداکثر قیمت مجاز 730
3     (%0.43) اولین قیمت 684 حجم مبنا 1 حداقل قیمت مجاز 662
تاریخ آخرین معامله 1397/2/30 - 12:28:29   ارزش بازار (م ر) 4,134,000 تعداد سهام 6,000,000,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
1 2,000 684 699 141,922 3
1 51,799 683 700 195,602 5
1 23,000 682 704 13,500 3


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1397/2/30 689 682 699 71
1.179M
812.469M
1397/2/29 696 681 700 54
525,163
365.419M
1397/2/26 684 676 699 69
818,921
559.878M
1397/2/25 691 689 700 96
1.374M
949.019M
1397/2/24 697 687 710 83
964,810
672.645M
1397/2/23 695 683 700 75
910,279
632.708M
1397/2/22 691 683 700 115
1.396M
964.659M
1397/2/19 690 678 701 130
1.684M
1.161B
1397/2/18 688 670 705 221
3.774M
2.596B
1397/2/17 685 673 705 441
11.642M
7.972B

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل
1395/2/11 12 1394 134 232
1395/2/11 12 1395 200 137 61 61 232
1394/3/25 12 1394 137 232 232 180
1394/3/25 12 1393 319

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
بانك صادرات ايران (وبصادر) 622 (0%) 2194
105.558M
65.656B
بانك تجارت (وتجارت) 635 (0%) 672
30.293M
19.236B
بانك گردشگري (وگردش) 848 (3.79%) 338
3.662M
3.113B
بانك ملت (وبملت) 906 (0.22%) 322
6.845M
6.187B
بانك‌پارسيان‌ (وپارس) 945 (0.32%) 295
4.558M
4.309B
بانك‌اقتصادنوين‌ (ونوين) 1,103 (0.18%) 81
6.955M
7.679B
بانك انصار (وانصار) 2,198 (0.41%) 79
397,525
872.200M
شركت اعتباري كوثر مركزي (وكوثر) 699 (0.43%) 71
1.179M
812.469M
بانك خاورميانه (وخاور) 1,840 (0.16%) 37
329,967
605.768M
بانك حكمت ايرانيان (حكمت) 900 (0%) 35
259,262
233.336M
پست بانك ايران (وپست) 1,460 (4.76%) 34
120,578
177.361M
بانك‌ كارآفرين‌ (وكار) 1,129 (2.92%) 8
56,144
64.005M
بانك سينا (وسينا) 929 (0.21%) 8
27,900
25.656M
بانك آينده (وآيند) 1,180 (0%) 0
0
0
شركت اعتباري ثامن (وثامن) 1,000 (0%) 0
0
0
ح. بانك سامان (سامانح) 300 (0%) 0
0
0
بانك مهر اقتصاد (ومهر) 709 (0%) 0
0
0
بانك قوامين (وقوام) 630 (0%) 0
0
0
ح.بانك قوامين (وقوامح) 1 (0%) 0
0
0
اعتباري نور (ونور) 1,000 (0%) 0
0
0
ح بانك شهر (وشهرح) 1,000 (0%) 0
0
0
بانك قرض الحسنه رسالت (وسالت) 1,000 (0%) 0
0
0
اعتباري ملل (وملل) 1,200 (0%) 0
0
0
اعتباري توسعه (توسعه) 450 (0%) 0
0
0
بانك پاسارگاد (وپاسار) 999 (0%) 0
0
0
بانك سرمايه (سمايه) 1,229 (0%) 0
0
0
بانك ايران زمين (وزمين) 2,130 (0%) 0
0
0
اختيار فروش تبعي بانك پاسارگاد (هپاسا202) 1,000 (0%) 0
0
0
بانك آينده (وآيند) 1,000 (0%) 0
0
0
بانك شهر (وشهر) 960 (0%) 0
0
0
اختيارف.تبعي بانك ملت707 (هبملت707) 1 (0%) 0
0
0
ح. بانك آينده (وآيندح) 1 (0%) 0
0
0
بانك دي (دي) 1,390 (0%) 0
0
0
بانك الكترونيكي آرين (حذف -آرين) 1,213 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-1200-1397/10/08 (ضملت1000) 1 (0%) 0
0
0
بانك سامان (سامان) 825 (0%) 0
0
0
بانك تات (تات) 2,768 (0%) 0
0
0
ح.بانك تات (تاتح) 1,260 (0%) 0
0
0

سهامدار تعداد سهام درصد سهام تغییر

چکیده