PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
تجارت الكترونيك پارسيان
تجارت الكترونيك پارسيان ( رتاپ ) -  وضعیت : ممنوع-متوقف -  پایان مشاوره  -  بازار بورس 20:01:14
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 11,730 قیمت دیروز 11,730 تعداد معاملات 0 EPS 516
0     (%0) بیشترین قیمت 0 ارزش 0 P/E 22.7
قیمت آخرین معامله 11,760 کمترین قیمت 0 حجم 0 حداکثر قیمت مجاز 12,310
30     (%0.26) اولین قیمت 0 حجم مبنا 4,262,575 حداقل قیمت مجاز 11,150
تاریخ آخرین معامله 1399/6/25 - 12:29:56   ارزش بازار (م ر) 42,737,175 تعداد سهام 3,643,408,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
2 1,593 11,760 11,840 1,000 1
1 1,000 11,000 11,880 3,288 1
2 2,000 10,770 12,240 500 1


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1399/6/25 11,730 11,200 11,760 3,686
18.282M
214.492B
1399/6/24 11,200 10,770 11,560 2,216
10.010M
112.076B
1399/6/23 11,320 11,160 12,100 1,310
4.702M
53.213B
1399/6/22 11,740 11,200 11,840 1,916
5.449M
63.973B
1399/6/19 11,280 10,940 11,920 2,270
7.015M
79.141B
1399/6/18 11,510 11,510 11,540 1,024
6.340M
72.980B
1399/6/17 12,110 12,110 12,130 850
4.332M
52.456B
1399/6/16 12,740 12,530 13,600 1,865
6.977M
88.868B
1399/6/15 13,180 12,950 14,310 2,262
9.287M
122.431B
1399/6/12 13,630 13,620 14,000 978
4.082M
55.632B

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل
1395/10/22 9 1395 730 525 380 501 196
1395/8/19 6 1395 634 524 273 501 186
1395/4/30 3 1395 633 512 118 501 66
1394/12/19 12 1395 633 511 501 501 525
1394/12/19 12 1394 525 525

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
رايان هم افزا (رافزا) 29,965 (5.00%) 60011
353,331
10.588B
خدمات‌انفورماتيك‌ (رانفور) 30,300 (2.38%) 2203
4.354M
135.037B
پرداخت الكترونيك سامان كيش (سپ) 22,900 (4.50%) 1539
2.699M
62.008B
توسعه فناوري اطلاعات خوارزمي (مفاخر) 50,292 (5.00%) 762
2.034M
105.897B
به پرداخت ملت (پرداخت) 43,680 (0%) 435
339,996
14.334B
داده‌پردازي‌ايران‌ (مداران) 30,600 (5.00%) 333
1.442M
44.123B
همكاران سيستم (سيستم) 27,900 (4.49%) 326
484,773
13.475B
ايران‌ارقام‌ (مرقام) 28,080 (4.97%) 252
358,565
10.069B
اختيارف ت رانفور32120-99/12/03 (هرانف912) 1 (0%) 45
320,000
320,000
كارت اعتباري ايران كيش (ركيش) 16,740 (4.99%) 38
80,050
1.340B
افرانت (افرا) 65,500 (5.00%) 27
27,305
1.788B
گروه فن آوا (فن آوا) 14,363 (2.00%) 5
2,036
29.243M
آسان پرداخت پرشين (آپ) 21,800 (0.82%) 0
0
0
گسترش انفورماتيك ايران (انفورماتيك) 1,000 (0%) 0
0
0
فن آوا كارت (فناوا كارت) 1,000 (0%) 0
0
0
ح.گروه فن آوا (فن آواح) 907 (0%) 0
0
0
فن آوا كارت (فن آوا كارت) 1,000 (0%) 0
0
0
داده پردازي فن آوا (داده فن آوا) 1,000 (0%) 0
0
0
تجارت الكترونيك پارسيان كيش (تاپكيش) 31,650 (0.13%) 0
0
0
تجارت الكترونيك پارسيان (رتاپ) 11,760 (0.26%) 0
0
0


چکیده

تلفن شرکت: 87-22661777
نمابر شرکت: 88787535 - 88796353
وب سایت شرکت: www.pec.ir
پست الکترونیک شرکت: info@pecomco.com
مدیر عامل: آقای عبدالمجید پورسعید
آدرس شرکت: خ آفریقا – خ سایه – پلاک 8