PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
ح . لاستيك‌البرز
ح . لاستيك‌البرز ( پكيانح ) -  وضعیت : ممنوع-متوقف -  پایان مشاوره  -  بازار بورس 22:54:11
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت دیروز تعداد معاملات EPS
     بیشترین قیمت ارزش P/E
کمترین قیمت حجم حداکثر قیمت مجاز 212
     اولین قیمت حجم مبنا 1 حداقل قیمت مجاز 188
تاریخ آخرین معامله -   ارزش بازار (م ر) تعداد سهام 0
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1384/5/19 200 200 200 11
98,141
19.628M
1381/7/9 100 100 100 2
435,031
43.503M
1380/10/25 1,121 1,121 1,121 1
967
1.084M
1380/10/24 1,121 1,117 1,121 34
290,880
325.626M
1380/10/23 1,117 1,117 1,117 1
10,000
11.170M

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
كوير تاير (پكوير) 26,380 (4.56%) 6449
12.112M
302.797B
گروه‌ صنعتي‌ بارز (پكرمان) 30,570 (4.98%) 3695
8.466M
254.200B
مجتمع صنايع لاستيك يزد (پيزد) 52,096 (5.00%) 3464
47,512
2.475B
ايران‌ياساتايرورابر (پاسا) 28,590 (4.99%) 3266
7.012M
191.852B
ايران‌ تاير (پتاير) 87,480 (4.99%) 2431
2.552M
220.913B
پلاسكوكار (پلاسك) 13,000 (4.92%) 2077
9.712M
123.154B
صنايع‌ لاستيكي‌ سهند (پسهند) 64,470 (5.00%) 1273
1.828M
118.044B
درخشان‌ تهران‌ (پدرخش) 151,150 (4.99%) 577
353,498
53.235B
مجتمع‌صنعتي‌آرتاويل‌تاير (پارتا) 56,843 (3.00%) 399
628,956
35.531B
كارخانجات توليدي پلاستيران (پلاست) 43,214 (3.00%) 91
177,409
7.667B
گازلوله‌ (پلوله) 15,462 (1.00%) 22
123,152
1.904B
ح.كارخانجات توليدي پلاستيران (پلاستح) 1,000 (0%) 0
0
0
ح.مجتمع‌صنعتي‌آرتاويل‌تاي (پارتاح) 100 (0%) 0
0
0
ح.توليدي پلاستيك‌ شاهين (پشاهنح) 1,000 (0%) 0
0
0
توليدي پلاستيك‌ شاهين (پشاهن) 7,819 (0%) 0
0
0

سهامدار تعداد سهام درصد سهام تغییر

چکیده