PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
سيمان‌فارس‌
سيمان‌فارس‌ ( سفار ) -  وضعیت : مجاز -  پایان مشاوره  -  بازار بورس 20:03:03
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 6,080 قیمت دیروز 6,018 تعداد معاملات 20 EPS 671
62     (%1.03) بیشترین قیمت 6,318 ارزش 186,268,285 P/E 9.1
قیمت آخرین معامله 6,318 کمترین قیمت 5,804 حجم 29,990 حداکثر قیمت مجاز 6,318
300     (%4.99) اولین قیمت 6,000 حجم مبنا 93,200 حداقل قیمت مجاز 5,718
تاریخ آخرین معامله 1397/11/3 - 12:27:16   ارزش بازار (م ر) 1,416,640 تعداد سهام 233,000,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
2 21,580 6,318 6,431 2,166 1
1 20,000 5,965 6,511 1,000 1
1 18,000 5,961 0 0 0


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1397/11/3 6,080 5,804 6,318 20
29,990
186.268M
1397/11/2 6,018 5,719 6,080 6
11,251
67.590M
1397/11/1 6,020 5,761 5,901 10
14,065
81.143M
1397/10/29 6,064 5,900 5,996 8
6,718
39.943M
1397/10/26 6,073 5,774 5,782 4
1,380
7.972M
1397/10/25 6,077 5,782 5,785 5
2,824
16.331M
1397/10/24 6,086 5,790 5,800 5
2,374
13.755M
1397/10/23 6,094 5,803 5,803 5
4,221
24.494M
1397/10/22 6,108 5,819 5,830 10
5,226
30.440M
1397/10/18 6,125 5,820 5,820 1
170
989,400

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل
1395/10/28 9 1395 358 525 327 507 483
1395/8/19 6 1395 290 559 193 507 395
1395/4/31 3 1395 313 662 159 507 305
1394/12/19 12 1395 227 662 507 507 741
1394/12/19 12 1394 509 741

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
سيمان‌ شرق‌ (سشرق) 1,084 (2.07%) 1107
13.758M
14.969B
سيمان‌سپاهان‌ (سپاها) 1,115 (4.11%) 1002
13.649M
15.152B
سيمان فارس و خوزستان (سفارس) 1,688 (4.98%) 886
15.543M
26.195B
سيمان‌ دورود (سدور) 1,268 (1.04%) 763
6.703M
8.643B
مجتمع سيمان غرب آسيا (سجام) 1,430 (2.22%) 509
4.111M
5.848B
بين المللي ساروج بوشهر (ساروج) 2,803 (1.86%) 496
2.305M
6.739B
سيمان مجد خواف (سخواف) 2,659 (7.91%) 478
3.526M
9.146B
سيمان‌ شمال‌ (سشمال) 1,438 (4.96%) 456
8.003M
11.491B
سيمان‌غرب‌ (سغرب) 5,009 (4.99%) 386
7.555M
37.828B
سيمان‌هگمتان‌ (سهگمت) 2,799 (4.99%) 350
1.507M
4.201B
سيمان خوزستان (سخوز) 4,200 (1.97%) 262
1.408M
5.919B
سيمان‌هرمزگان‌ (سهرمز) 7,077 (1.93%) 259
509,220
3.617B
سيمان‌ صوفيان‌ (سصوفي) 2,591 (4.98%) 253
1.509M
3.861B
سيمان‌اروميه‌ (ساروم) 3,129 (5.00%) 238
1.588M
4.937B
سيمان لار سبزوار (سبزوا) 1,802 (4.95%) 195
2.502M
4.509B
سيمان‌ داراب‌ (ساراب) 1,704 (0.95%) 187
929,871
1.581B
صنايع سيمان دشتستان (سدشت) 2,467 (0.94%) 175
1.256M
2.982B
سيمان‌ بجنورد (سبجنو) 8,320 (2.59%) 153
381,282
3.186B
سيمان كردستان (سكرد) 1,113 (0.18%) 149
1.164M
1.316B
سيمان‌شاهرود (سرود) 1,660 (3.56%) 140
1.058M
1.756B
سيمان فارس نو (سفانو) 6,550 (3.80%) 108
265,584
1.691B
سيمان باقران (سباقر) 1,250 (21.48%) 107
1.593M
1.910B
شركت سيمان لارستان (سلار) 3,451 (26.92%) 107
907,970
2.934B
سيمان‌اصفهان‌ (سصفها) 6,318 (4.99%) 83
111,041
696.803M
سرمايه گذاري توسعه صنايع سيمان (سيدكو) 1,350 (0.59%) 72
593,677
807.228M
سيمان‌ تهران‌ (ستران) 2,103 (4.99%) 68
1.050M
2.208B
سيمان‌مازندران‌ (سمازن) 1,824 (4.95%) 49
564,663
1.030B
سيمان‌ كرمان‌ (سكرما) 3,502 (1.10%) 48
239,844
841.288M
سيمان‌ ايلام‌ (سيلام) 2,850 (0.39%) 47
157,897
449.708M
سيمان‌ قائن‌ (سقاين) 11,600 (3.27%) 30
36,473
416.205M
سيمان‌ بهبهان‌ (سبهان) 26,187 (1.63%) 28
29,536
774.881M
سيمان‌ خزر (سخزر) 3,560 (4.98%) 24
162,741
579.358M
سيمان‌فارس‌ (سفار) 6,318 (4.99%) 20
29,990
186.268M
سيمان‌ سفيد ني‌ريز (سنير) 15,800 (1.02%) 13
14,063
224.136M
سيمان آرتا اردبيل (ساربيل) 6,733 (1.12%) 11
5,331
36.097M
سيمان‌خاش‌ (سخاش) 9,655 (4.99%) 9
57,787
557.933M
سيمان سفيد اروميه (سفاروم) 1,000 (0%) 0
0
0
ح. سيمان مجد خواف (سخوافح) 102 (0%) 0
0
0
اوراق سلف سيمان شركت سيمان شرق (عشرق) 1,232,230 (0%) 0
0
0
سيمان كارون (سكارون) 3,531 (0%) 0
0
0
اوراق سلف سيمان سپاهان (عسپاها2) 1,133,900 (0%) 0
0
0
ح. شركت سيمان خرم آباد (سخرمح) 1,000 (0%) 0
0
0
اوراق سلف موازي سيمان اصفهان (عصفها2) 1,403,425 (0%) 0
0
0
ح.شركت سيمان لارستان (سلارح) 1 (0%) 0
0
0
ح.مجتمع سيمان غرب آسيا (سجامح) 1 (0%) 0
0
0
توليدي سيمان فيروزكوه (سفيروز) 1,000 (0%) 0
0
0
تهران بتون (تهران بتون ) 1,000 (0%) 0
0
0
ح. سيمان باقران (سباقرح) 1 (0%) 0
0
0
شركت سيمان خرم آباد (سخرم) 1,000 (0%) 0
0
0
توسعه سرمايه و صنعت غدير (سغدير) 1,000 (0%) 0
0
0
اوراق سلف سيمان خوزستان (عخوز) 1,304,747 (0%) 0
0
0
سيمان ممتازان كرمان (سمتاز) 3,702 (0%) 0
0
0


چکیده
احداث و توسعه و تجهیز کارخانجات تولید سیمان و صنایع بتونی و بهره برداری و فروش محصولات آن

تلفن شرکت: 88517626-27
وب سایت شرکت: http://www.farscement.com
آدرس شرکت: تهران - خیابان دکت بهشتی - خیابان میر عماد - کوچه 14 پلاک 16 طبقه 3
احداث و توسعه و تجهیز کارخانجات تولید سیمان و صنایع بتونی و بهره برداری و فروش محصولات آن
مدیر عامل: آقای علی حسین قراچه
نمابر شرکت: 88521067
پست الکترونیک شرکت: info@farscement.com
تلفن کارخانه: 8228644-8 (0711)
نمابر کارخانه: 8224495-0711
مدیر مالی: آقای خوشکلام