PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
صنايع ‌بسته‌بندي‌ مشهد
صنايع ‌بسته‌بندي‌ مشهد ( فبستم ) -  وضعیت : مجاز -  مداخله ناظر  -  بازار پایه فرابورس 20:55:25
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 2,111 قیمت دیروز 2,111 تعداد معاملات 0 EPS 119
0     (%0) بیشترین قیمت 0 ارزش 0 P/E 17.7
قیمت آخرین معامله 2,216 کمترین قیمت 0 حجم 0 حداکثر قیمت مجاز 2,174
0     (%0) اولین قیمت 0 حجم مبنا 9,474,183 حداقل قیمت مجاز 2,048
تاریخ آخرین معامله 1399/4/22 - 11:24:33   ارزش بازار (م ر) 109,542 تعداد سهام 51,891,334
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
33 947,269 2,174 0 0 0
1 3,000 2,006 0 0 0


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1399/4/22 2,111 2,216 2,216 2
668
1.480M
1399/4/17 2,111 2,174 2,174 3
6,075
13.207M
1399/4/16 2,111 2,216 2,216 2
264
585,024
1399/4/14 2,111 2,174 2,174 1
2,893
6.289M
1399/4/10 2,111 2,216 2,216 2
3,278
7.264M
1399/4/8 2,111 2,174 2,174 1
19,737
42.908M
1399/4/7 2,111 2,174 2,174 1
1,698
3.691M
1399/4/4 2,111 2,216 2,216 1
6,345
14.061M
1399/4/2 2,111 2,174 2,174 5
9,045
19.664M
1399/3/31 2,111 2,216 2,216 3
6,005
13.307M

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل
1389/12/26 12 1389 -351 -381
1389/12/25 12 1390 -244 12 -351 -351 -381
1389/8/1 6 1389 -271 -149 -170 -381 -176
1389/1/31 3 1389 12 49 -58 -381 -7
1388/12/16 12 1388 -314

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
ماشين‌ سازي‌ اراك‌ (فاراك) 14,940 (0.88%) 24408
107.122M
1,641.041B
توليدي چدن سازان (چدن) 31,600 (0.19%) 3919
10.876M
352.895B
بسته‌ بندي‌ ايران‌ (فبيرا) 5,670 (0.50%) 2423
19.495M
112.510B
گسترش صنايع انرژي آذرآب (فنرژي) 11,500 (0.82%) 250
745,044
8.588B
لاميران‌ (فلامي) 135,000 (4.99%) 168
110,315
14.893B
جام‌دارو (فجام) 71,580 (4.99%) 145
233,039
16.681B
صنعتي‌ آما (فاما) 34,010 (0.59%) 0
0
0
صنايع‌ آذرآب‌ (فاذر) 35,180 (0%) 0
0
0
سوليران‌ (فسلير) 27,150 (0%) 0
0
0
ح.سوليران‌ (فسليرح) 50 (0%) 0
0
0
كيا الكترود شرق (كيا) 1,000 (0%) 0
0
0
صنايع ‌بسته‌بندي‌ مشهد (فبستم) 2,216 (0%) 0
0
0
ماشين سازي پارس (ماشين پارس) 1,000 (0%) 0
0
0
ماشين سازي تبريز (تبريز) 1,000 (0%) 0
0
0
جوش‌ و اكسيژن‌ ايران‌ (فجوش) 1,576 (0%) 0
0
0
ح.بسته‌ بندي‌ ايران‌ (فبيراح) 1,000 (0%) 0
0
0

سهامدار تعداد سهام درصد سهام تغییر
شخص حقیقی 17,758,952 34.220
شخص حقیقی 16,481,778 31.760
شخص حقیقی 3,868,451 7.450
شخص حقیقی 2,277,981 4.380
شخص حقیقی 2,277,981 4.380
شخص حقیقی 2,058,846 3.960
شخص حقیقی 2,047,342 3.940
سازمان خصوصي سازي-وكالتي 620,489 1.190

چکیده