PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
بيمه سامان
بيمه سامان ( بساما ) -  وضعیت : مجاز -  پایان مشاوره  -  بازار فرابورس 22:31:59
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 10,680 قیمت دیروز 10,632 تعداد معاملات 54 EPS 303
48     (%0.45) بیشترین قیمت 11,163 ارزش 4,723,757,406 P/E 35.2
قیمت آخرین معامله 11,163 کمترین قیمت 11,163 حجم 423,162 حداکثر قیمت مجاز 11,163
531     (%4.99) اولین قیمت 11,163 حجم مبنا 4,702,785 حداقل قیمت مجاز 10,101
تاریخ آخرین معامله 1399/3/17 - 12:27:09   ارزش بازار (م ر) 18,695,340 تعداد سهام 1,750,500,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
281 19,726,596 11,163 0 0 0
3 1,850 11,160 0 0 0
4 2,495 11,094 0 0 0


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1399/3/17 10,680 11,163 11,163 54
423,162
4.724B
1399/3/13 10,632 11,094 11,094 61
606,289
6.726B
1399/3/12 10,566 11,052 11,052 67
364,925
4.033B
1399/3/11 10,526 10,998 10,998 66
472,582
5.197B
1399/3/10 10,475 10,881 10,881 48
1.039M
11.308B
1399/3/7 10,363 10,794 10,794 109
794,849
8.580B
1399/3/6 10,280 10,724 10,724 130
634,170
6.801B
1399/3/3 10,214 10,689 10,689 83
324,447
3.468B
1399/2/31 10,180 10,618 10,618 147
693,086
7.359B
1399/2/30 10,113 10,519 10,519 107
974,015
10.246B

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل
1395/8/9 6 1395 283 181 148 450 99
1394/12/27 12 1394 389 323
1394/12/27 12 1395 205 242 450 450 323
1394/9/16 6 1394 181 99 323 113
1394/7/19 12 1393 317

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
بيمه ملت (ملت) 20,134 (3.37%) 4624
21.966M
440.955B
بيمه نوين (نوين) 9,100 (5.00%) 2804
17.164M
153.451B
بيمه حكمت صبا (وحكمت) 4,835 (2.98%) 2180
21.662M
104.691B
بيمه زندگي خاورميانه (بخاور) 5,991 (2.94%) 2062
13.439M
79.503B
بيمه كوثر (كوثر) 27,482 (5.00%) 1698
4.144M
112.933B
بيمه ميهن (ميهن) 6,820 (4.99%) 1572
51.399M
350.534B
بيمه حافظ (وحافظ) 38,250 (1.71%) 1373
1.403M
53.678B
شركت بيمه اتكايي امين (اتكام) 7,027 (4.99%) 1245
14.697M
103.199B
بيمه اتكايي ايرانيان (اتكاي) 9,695 (4.77%) 1185
6.615M
63.302B
بيمه دي (ودي) 15,470 (5.00%) 1104
11.548M
178.641B
بيمه ما (ما) 12,760 (8.96%) 1067
5.149M
66.356B
بيمه البرز (البرز) 12,742 (4.99%) 824
4.540M
57.855B
بيمه پارسيان (پارسيان) 14,727 (5.00%) 746
3.880M
57.087B
بيمه پاسارگاد (بپاس) 29,070 (4.87%) 616
1.977M
56.779B
بيمه دانا (دانا) 8,847 (5.00%) 591
2.953M
26.122B
بيمه سرمد (وسرمد) 7,603 (2.99%) 398
2.709M
20.599B
بيمه معلم (ومعلم) 12,712 (5.00%) 256
2.506M
31.851B
بيمه آسيا (آسيا) 23,639 (5.00%) 227
2.115M
49.992B
بيمه سينا (وسين) 8,585 (3.00%) 159
2.366M
20.316B
بيمه تجارت نو (بنو) 8,134 (5.00%) 71
1.140M
9.270B
بيمه سامان (بساما) 11,163 (4.99%) 54
423,162
4.724B
بيمه رازي (ورازي) 4,647 (3.98%) 42
2.238M
10.400B
بيمه كارآفرين (وآفري) 6,962 (2.99%) 22
277,518
1.932B
بيمه آرمان (آرمان) 3,622 (2.00%) 10
105,782
383.142M
بيمه تعاون (وتعاون) 6,913 (2.93%) 0
0
0
ح.بيمه آرمان (آرمانح) 1 (0%) 0
0
0
ح . بيمه تعاون (وتعاونح) 642 (0%) 0
0
0
بيمه تجارت نو(50% پرداخت شده) (تجارت) 500 (0%) 0
0
0
بيمه سرمد (وسرمد) 1,000 (0%) 0
0
0
ح. بيمه سرمد (وسرمدح) 4,770 (0%) 0
0
0
ح. بيمه رازي (ورازيح) 4,281 (0%) 0
0
0
ح . بيمه تجارت نو (بنوح) 1,237 (0%) 0
0
0
ح .بيمه سينا (وسينح) 1 (0%) 0
0
0
ح . بيمه حافظ (وحافظح) 155 (0%) 0
0
0
بيمه زندگي باران50%تاديه (باران) 500 (0%) 0
0
0
ح. بيمه كارآفرين (وآفريح) 250 (0%) 0
0
0
بيمه تعاون (تعاون) 1,000 (0%) 0
0
0


چکیده

آدرس شرکت: تهران- خیابان خالد اسلامبولی (وزراء) - نبش کوچه 13 ساختمان شماره 123
تلفن شرکت: 88552960-8943
نمابر شرکت: 88552960
تلفن امور سهام: 8943- داخلی 1330
وب سایت شرکت: http://www.samaninsurance.ir
پست الکترونیک شرکت: info@samabinsurance.com
مدیر عامل: آقای علی ضیایی اردکانی
مدیر مالی: آقای محمد حسین کوچه باغی
مدیر روابط عمومی: آقای ساداتی