PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
دامداري تليسه نمونه
دامداري تليسه نمونه ( تليسه ) -  وضعیت : مجاز -  پایان مشاوره  -  بازار فرابورس 22:19:02
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 117,335 قیمت دیروز 123,017 تعداد معاملات 3270 EPS 754
5,682     (%4.62) بیشترین قیمت 122,600 ارزش 303,458,253,376 P/E 155.6
قیمت آخرین معامله 116,867 کمترین قیمت 116,867 حجم 2,586,250 حداکثر قیمت مجاز 129,167
6,150     (%5.00) اولین قیمت 116,867 حجم مبنا 406,448 حداقل قیمت مجاز 116,867
تاریخ آخرین معامله 1399/4/14 - 12:29:54   ارزش بازار (م ر) 41,067,250 تعداد سهام 350,000,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
13 2,911 116,867 116,867 1,663,195 713
0 0 0 116,868 1,853 4
0 0 0 116,870 244 2


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1399/4/14 117,335 116,867 122,600 3,270
2.586M
303.458B
1399/4/11 123,017 122,659 125,200 3,217
2.705M
332.801B
1399/4/10 129,114 126,745 135,415 10,853
9.010M
1,163.356B
1399/4/9 133,415 132,591 132,591 374
316,479
41.962B
1399/4/8 139,569 138,456 138,456 602
304,034
42.095B
1399/4/7 145,743 140,000 146,295 2,303
1.531M
223.092B
1399/4/4 139,329 130,000 143,150 3,179
3.586M
499.680B
1399/4/3 136,334 133,075 145,000 5,674
3.110M
424.001B
1399/4/2 140,078 127,530 140,935 2,165
1.909M
267.456B
1399/3/27 134,224 130,000 134,633 4,926
4.138M
555.392B

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
سرمايه گذاري كشاورزي كوثر (زكوثر) 40,200 (4.99%) 8123
8.477M
344.113B
سيمرغ (سيمرغ) 34,930 (4.98%) 5252
10.113M
357.572B
كشاورزي و دامپروري بينالود (زبينا) 70,298 (1.84%) 4158
6.206M
444.293B
كشت و دامداري فكا (زفكا) 65,504 (5.00%) 3447
2.578M
169.750B
دامداري تليسه نمونه (تليسه) 116,867 (5.00%) 3270
2.586M
303.458B
كشت وصنعت شريف آباد (زشريف) 41,351 (5.00%) 3162
4.241M
176.214B
كشت و صنعت دشت خرم دره (زدشت) 51,467 (5.00%) 2534
2.877M
149.093B
كشاورزي مكانيزه اصفهان كشت (زكشت) 45,803 (5.00%) 2074
4.045M
184.278B
كشت و دام گلدشت نمونه اصفهان (زگلدشت) 53,609 (5.00%) 1882
1.493M
80.828B
شير و گوشت زاگرس شهركرد (زشگزا) 137,829 (5.00%) 1810
706,496
97.844B
مجتمع توليد گوشت مرغ ماهان (زماهان) 39,105 (1.71%) 1731
2.343M
90.344B
ملي كشت و صنعت و دامپروري پارس (زپارس) 106,800 (2.10%) 1329
1.274M
135.268B
كشاورزي‌ ودامپروي‌ مگسال‌ (زمگسا) 60,340 (4.99%) 874
1.463M
88.933B
كشت و دام قيام اصفهان (زقيام) 49,666 (5.00%) 822
1.185M
58.846B
خدمات حمايتي كشاورزي (خدمات كشاورزي) 1,000 (0%) 0
0
0
پرورش كرم ابريشم ايران (ابريشم) 1,000,000 (0%) 0
0
0
نماد تستي (تست) 1 (99.90%) 0
0
0
كشاورزي و دامپروري ملارد شير (ملارد شير) 1,000 (0%) 0
0
0
كشت و صنعت آبشيرين (آبين) 8,132 (1.41%) 0
0
0
سرمايه گذاري كشاورزي ايران (كورزي) 1,000 (0%) 0
0
0
بازرگاني آينده سازان بهشت پارس (آينده) 23,207 (0%) 0
0
0
كشت و صنعت جوين (جوين) 1 (98.51%) 0
0
0
شركت كشت و صنعت شهيد بهشتي (بهشتي) 1,000 (0%) 0
0
0
پذيره- آينده سازان بهشت پارس (پذيره-بهشت) 1,400 (0%) 0
0
0
اوراق سلف مرغ منجمد بهپرور (عمرغ2) 2,481,096 (0%) 0
0
0
هواپيمايي خدمات ويژه (خدمات هوايي) 10,000 (0%) 0
0
0

سهامدار تعداد سهام درصد سهام تغییر
شركت گسترش كشاورزي ودامپروري فردوس پارس-س.خ- 138,902,103 39.680
بنيادمستضعفان انقلاب اسلامي 61,936,760 17.690
شخص حقیقی 14,520,283 4.140
شخص حقیقی 14,020,451 4.000
شخص حقیقی 11,411,463 3.260
شخص حقیقی 10,850,000 3.100
شخص حقیقی 10,037,493 2.860
شخص حقیقی 10,000,000 2.850
شخص حقیقی 5,061,295 1.440

چکیده