PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
دامداري تليسه نمونه
دامداري تليسه نمونه ( تليسه ) -  وضعیت : مجاز -  مداخله ناظر  -  بازار فرابورس 17:10:23
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت آخرین معامله 30,298 قیمت دیروز 28,856 تعداد معاملات 838 EPS 670
1,442     (%5.00) بیشترین قیمت 30,298 ارزش 34,023,521,522 P/E 44.5
قیمت پایانی 29,789 کمترین قیمت 30,100 حجم 1,123,055 حداکثر قیمت مجاز 30,298
933     (%3.23) اولین قیمت 30,298 حجم مبنا 1,732,742 حداقل قیمت مجاز 27,414
تاریخ آخرین معامله 1399/1/9 - 12:26:16   ارزش بازار (م ر) 10,426,150 تعداد سهام 350,000,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
50 59,625 30,298 34,104 1,000 1
1 65 30,293 35,859 1,000 1
4 4,320 30,290 0 0 0


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1399/1/6 28,856 28,796 29,278 768
1.281M
37.474B
1399/1/5 27,884 27,500 28,900 1,071
983,125
27.669B
1398/12/28 27,576 26,260 28,500 1,004
986,387
27.158B
1398/12/27 27,642 27,398 28,810 788
1.362M
37.353B
1398/12/26 28,839 27,997 30,500 868
1.053M
30.002B
1398/12/25 29,470 28,633 29,990 372
749,820
21.517B
1398/12/24 30,139 29,390 30,470 350
839,037
24.669B
1398/12/21 30,936 30,856 32,480 1,165
1.820M
56.297B
1398/12/20 32,480 31,096 31,096 174
225,904
7.025B
1398/12/19 32,732 31,380 31,380 231
265,045
8.317B

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل
1396/9/23 6 1396 843 461 339
1395/11/7 9 1395 700 430 435

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
سرمايه گذاري كشاورزي كوثر (زكوثر) 18,892 (5.00%) 5692
9.993M
188.789B
كشت و دامداري فكا (زفكا) 41,111 (5.00%) 2513
2.804M
114.288B
كشت و دام قيام اصفهان (زقيام) 24,409 (5.00%) 2188
2.156M
52.217B
شير و گوشت زاگرس شهركرد (زشگزا) 56,760 (5.00%) 1615
845,525
47.202B
كشت وصنعت شريف آباد (زشريف) 18,315 (5.00%) 1514
2.225M
40.656B
سيمرغ (سيمرغ) 20,372 (5.00%) 1234
2.841M
57.737B
مجتمع توليد گوشت مرغ ماهان (زماهان) 22,569 (5.00%) 1087
2.340M
52.771B
كشاورزي‌ ودامپروي‌ مگسال‌ (زمگسا) 22,201 (5.00%) 1025
2.020M
44.849B
كشاورزي مكانيزه اصفهان كشت (زكشت) 33,295 (5.00%) 1020
763,304
25.356B
دامداري تليسه نمونه (تليسه) 30,298 (5.00%) 838
1.123M
34.024B
كشت و دام گلدشت نمونه اصفهان (زگلدشت) 42,863 (5.00%) 704
1.146M
49.092B
كشت و صنعت آبشيرين (آبين) 36,431 (3.00%) 530
1.326M
48.112B
ملي كشت و صنعت و دامپروري پارس (زپارس) 53,195 (5.00%) 470
398,086
21.176B
كشت و صنعت دشت خرم دره (زدشت) 15,034 (4.99%) 449
2.536M
38.122B
سرمايه گذاري كشاورزي ايران (كورزي) 1,000 (0%) 0
0
0
بازرگاني آينده سازان بهشت پارس (آينده) 18,225 (0%) 0
0
0
كشت و صنعت جوين (جوين) 1 (0%) 0
0
0
شركت كشت و صنعت شهيد بهشتي (بهشتي) 1,000 (0%) 0
0
0
پذيره- آينده سازان بهشت پارس (پذيره-بهشت) 1,400 (0%) 0
0
0
اوراق سلف مرغ منجمد بهپرور (عمرغ2) 2,481,096 (0%) 0
0
0
هواپيمايي خدمات ويژه (خدمات هوايي) 10,000 (0%) 0
0
0
كشاورزي و دامپروري بينالود (زبينا) 33,794 (0%) 0
0
0
خدمات حمايتي كشاورزي (خدمات كشاورزي) 1,000 (0%) 0
0
0
پرورش كرم ابريشم ايران (ابريشم) 1,000,000 (0%) 0
0
0
نماد تستي (تست) 1 (0%) 0
0
0
كشاورزي و دامپروري ملارد شير (ملارد شير) 1,000 (0%) 0
0
0


چکیده