PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
دامداري تليسه نمونه
دامداري تليسه نمونه ( تليسه ) -  وضعیت : مجاز -  پایان مشاوره  -  بازار فرابورس 21:04:22
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 61,107 قیمت دیروز 62,846 تعداد معاملات 2082 EPS 764
1,739     (%2.77) بیشترین قیمت 65,000 ارزش 85,468,596,263 P/E 80.0
قیمت آخرین معامله 59,704 کمترین قیمت 59,704 حجم 1,398,679 حداکثر قیمت مجاز 65,988
3,142     (%5.00) اولین قیمت 65,000 حجم مبنا 818,237 حداقل قیمت مجاز 59,704
تاریخ آخرین معامله 1399/7/2 - 12:29:57   ارزش بازار (م ر) 21,387,450 تعداد سهام 350,000,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
2 800 59,704 59,704 9,332 16
0 0 0 59,980 500 1
0 0 0 59,990 700 1


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1399/7/2 61,107 59,704 65,000 2,082
1.399M
85.469B
1399/7/1 62,846 62,838 65,000 936
927,280
58.276B
1399/6/31 66,145 65,783 65,783 370
626,688
41.225B
1399/6/30 69,245 66,478 66,478 183
146,291
9.725B
1399/6/29 69,976 67,865 69,126 648
286,405
19.437B
1399/6/26 71,436 69,122 76,390 2,387
1.424M
101.741B
1399/6/25 72,759 70,000 73,190 2,328
1.669M
121.454B
1399/6/24 69,705 69,361 72,000 2,346
2.151M
149.937B
1399/6/23 73,011 72,800 74,999 925
667,605
48.743B
1399/6/22 76,631 73,210 79,000 2,525
1.527M
116.992B

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل
1396/9/23 6 1396 843 461 339
1395/11/7 9 1395 700 430 435

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
كشاورزي و دامپروري ملارد شير (زملارد) 46,994 (5.00%) 37151
487,094
22.890B
سرمايه گذاري كشاورزي كوثر (زكوثر) 24,020 (4.98%) 5387
13.353M
319.183B
دامداري تليسه نمونه (تليسه) 59,704 (5.00%) 2082
1.399M
85.469B
كشت و دامداري فكا (زفكا) 42,503 (5.00%) 926
1.017M
44.267B
شير و گوشت زاگرس شهركرد (زشگزا) 91,375 (5.00%) 591
649,870
59.091B
كشت و دام گلدشت نمونه اصفهان (زگلدشت) 37,620 (5.00%) 585
610,803
23.177B
كشاورزي‌ ودامپروي‌ مگسال‌ (زمگسا) 26,900 (4.98%) 443
498,457
13.683B
ملي كشت و صنعت و دامپروري پارس (زپارس) 75,750 (4.99%) 442
654,072
49.501B
سيمرغ (سيمرغ) 21,160 (4.96%) 381
1.676M
35.456B
كشت و دام قيام اصفهان (زقيام) 27,814 (5.00%) 136
441,214
12.272B
كشت و صنعت آبشيرين (آبين) 4,332 (2.98%) 128
2.663M
11.536B
مجتمع توليد گوشت مرغ ماهان (زماهان) 25,374 (5.00%) 85
75,928
1.927B
كشاورزي و دامپروري بينالود (زبينا) 48,396 (5.00%) 68
55,587
2.690B
كشت و صنعت دشت خرم دره (زدشت) 46,890 (5.00%) 51
252,655
11.847B
كشت وصنعت شريف آباد (زشريف) 26,571 (5.00%) 46
35,360
939.551M
كشاورزي مكانيزه اصفهان كشت (زكشت) 31,626 (5.00%) 40
46,165
1.460B
بازرگاني آينده سازان بهشت پارس (آينده) 22,591 (3.00%) 9
3,594
81.192M
كشت و صنعت جوين (جوين) 1 (0%) 0
0
0
سرمايه گذاري كشاورزي ايران (كورزي) 1,000 (0%) 0
0
0
شركت كشت و صنعت شهيد بهشتي (بهشتي) 1,000 (0%) 0
0
0
پذيره- آينده سازان بهشت پارس (پذيره-بهشت) 1,400 (0%) 0
0
0
هواپيمايي خدمات ويژه (خدمات هوايي) 10,000 (0%) 0
0
0
خدمات حمايتي كشاورزي (خدمات كشاورزي) 1,000 (0%) 0
0
0
پرورش كرم ابريشم ايران (ابريشم) 1,000,000 (0%) 0
0
0
نماد تستي (تست) 1 (0%) 0
0
0
*كشاورزي و دامپروري ملارد شير (ملارد شير) 1,000 (0%) 0
0
0

سهامدار تعداد سهام درصد سهام تغییر
شركت گسترش كشاورزي ودامپروري فردوس پارس-س.خ- 138,902,103 39.680
بنيادمستضعفان انقلاب اسلامي 64,136,760 18.320
شخص حقیقی 14,720,451 4.200
شخص حقیقی 14,520,283 4.140
شخص حقیقی 11,411,463 3.260
شخص حقیقی 10,750,000 3.070
شخص حقیقی 10,127,293 2.890
شخص حقیقی 5,473,295 1.560
شخص حقیقی 4,225,763 1.200

چکیده