PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
دامداري تليسه نمونه
دامداري تليسه نمونه ( تليسه ) -  وضعیت : مجاز -  پیش از گشایش  -  بازار فرابورس 14:06:11
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت آخرین معامله 3,120 قیمت دیروز 3,195 تعداد معاملات 897 EPS 120
75     (%2.35) بیشترین قیمت 3,259 ارزش 18,437,075,769 P/E 26.2
قیمت پایانی 3,142 کمترین قیمت 3,100 حجم 5,867,013 حداکثر قیمت مجاز 3,354
53     (%1.66) اولین قیمت 3,259 حجم مبنا 4,795,397 حداقل قیمت مجاز 3,036
تاریخ آخرین معامله 1400/7/4 - 12:29:52   ارزش بازار (م ر) 15,690,959 تعداد سهام 4,993,940,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
2 12,500 3,101 3,135 4,719 1
5 32,438 3,100 3,140 1,700 1
1 20,000 3,090 3,147 39,128 1


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1400/7/3 3,195 3,142 3,239 1,005
8.080M
25.816B
1400/6/31 3,128 3,076 3,310 1,302
11.583M
36.231B
1400/6/30 3,224 3,210 3,370 1,058
13.228M
42.649B
1400/6/29 3,378 3,302 3,420 981
8.541M
28.850B
1400/6/28 3,278 3,210 3,450 1,188
12.451M
40.811B
1400/6/27 3,364 3,349 3,489 741
5.768M
19.407B
1400/6/24 3,525 3,480 3,616 1,726
8.750M
30.844B
1400/6/23 3,616 3,420 3,697 1,243
9.861M
35.660B
1400/6/22 3,528 3,510 3,690 1,610
16.282M
57.435B
1400/6/21 3,694 3,664 3,880 945
9.932M
36.692B

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل
1396/9/23 6 1396 843 461 339
1395/11/7 9 1395 700 430 435

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
سپيد ماكيان (سپيد) 58,600 (0.09%) 12639
5.241M
300.589B
كشاورزي و دامپروري ملارد شير (زملارد) 26,354 (2.58%) 4826
669,900
17.890B
سيمرغ (سيمرغ) 20,680 (3.66%) 1592
4.624M
95.739B
سرمايه گذاري كشاورزي كوثر (زكوثر) 18,510 (0.11%) 1428
2.461M
45.469B
مجتمع توليد گوشت مرغ ماهان (زماهان) 10,100 (2.67%) 1216
4.018M
41.308B
كشت و صنعت آبشيرين (آبين) 2,670 (1.71%) 899
13.155M
34.838B
دامداري تليسه نمونه (تليسه) 3,120 (2.35%) 897
5.867M
18.437B
كشت وصنعت شريف آباد (زشريف) 5,150 (1.28%) 704
7.466M
37.751B
كشت و صنعت دشت خرم دره (زدشت) 18,517 (0%) 619
1.062M
19.543B
شير و گوشت زاگرس شهركرد (زشگزا) 5,912 (1.11%) 543
2.842M
16.789B
كشت و دام گلدشت نمونه اصفهان (زگلدشت) 10,737 (4.73%) 538
1.481M
15.977B
ملي كشت و صنعت و دامپروري پارس (زپارس) 102,500 (5.00%) 517
910,897
93.485B
كشت و صنعت جوين (جوين) 3,411 (1.91%) 501
4.308M
14.571B
كشت و دام قيام اصفهان (زقيام) 18,430 (2.36%) 442
839,233
15.746B
كشاورزي‌ ودامپروي‌ مگسال‌ (زمگسا) 23,630 (4.76%) 392
481,774
11.541B
كشاورزي و دامپروري بينالود (زبينا) 2,730 (1.30%) 354
3.255M
9.060B
كشاورزي مكانيزه اصفهان كشت (زكشت) 25,450 (0.88%) 311
657,099
16.765B
كشت و دامداري فكا (زفكا) 8,800 (4.12%) 55
701,786
6.176B
بازرگاني آينده سازان بهشت پارس (آينده) 10,866 (3.00%) 3
2,810
30.533M
گوشت يزد (گوشت يزد) 10,000 (0%) 0
0
0
مرغ مادر ديزباد (ديزباد) 1,000 (0%) 0
0
0
سرمايه گذاري كشاورزي ايران (كورزي) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف ت سپيد22620-01/04/22 (هسپيد104) 1,000 (0%) 0
0
0
كشاورزي و دامپروري فجر اصفهان (زفجر) 1,000 (0%) 0
0
0
خدمات حمايتي كشاورزي (خدمات كشاورزي) 1,000 (0%) 0
0
0
پرورش كرم ابريشم ايران (ابريشم) 1,000,000 (0%) 0
0
0
نماد تستي (تست) 1 (0%) 0
0
0
*كشاورزي و دامپروري ملارد شير (ملارد شير) 1,000 (0%) 0
0
0
كشت و صنعت امداد سپاهان گلدشت (زسپاها) 1,000 (0%) 0
0
0
شركت كشت و صنعت شهيد بهشتي (بهشتي) 1,000 (0%) 0
0
0
پذيره- آينده سازان بهشت پارس (پذيره-بهشت) 1,400 (0%) 0
0
0
مرغ اجداد زربال (اجداد) 1,000 (0%) 0
0
0
هواپيمايي خدمات ويژه (خدمات هوايي) 10,000 (0%) 0
0
0

سهامدار تعداد سهام درصد سهام تغییر
شركت گسترش كشاورزي ودامپروري فردوس پارس-س.خ- 1,981,910,766 39.680
بنيادمستضعفان انقلاب اسلامي 850,928,946 17.030
شخص حقیقی 207,181,205 4.140
شخص حقیقی 191,618,283 3.830
شخص حقیقی 161,893,226 3.240
شخص حقیقی 156,834,806 3.140
شخص حقیقی 73,595,162 1.470

چکیده