PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
دامداري تليسه نمونه
دامداري تليسه نمونه ( تليسه ) -  وضعیت : مجاز -  پایان مشاوره  -  بازار فرابورس 00:00:14
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 2,945 قیمت دیروز 3,110 تعداد معاملات 1656 EPS 153
165     (%5.31) بیشترین قیمت 3,091 ارزش 79,275,764,470 P/E 19.2
قیمت آخرین معامله 2,940 کمترین قیمت 2,924 حجم 26,922,375 حداکثر قیمت مجاز 3,296
170     (%5.47) اولین قیمت 3,091 حجم مبنا 5,093,379 حداقل قیمت مجاز 2,924
تاریخ آخرین معامله 1401/5/19 - 12:29:53   ارزش بازار (م ر) 14,707,153 تعداد سهام 4,993,940,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
1 16,197 2,932 2,943 2,000 1
2 10,593 2,924 2,957 54,500 2
3 8,800 2,886 2,960 17,213 1


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1401/5/19 2,945 2,924 3,091 1,656
26.922M
79.276B
1401/5/18 3,110 3,025 3,231 1,442
22.648M
70.435B
1401/5/15 3,070 2,960 3,147 1,396
23.297M
71.522B
1401/5/12 3,031 2,960 3,120 1,172
16.391M
49.679B
1401/5/11 3,026 2,790 3,053 1,991
48.512M
146.820B
1401/5/10 2,881 2,810 2,950 703
8.886M
25.603B
1401/5/9 2,890 2,867 3,090 1,356
24.834M
71.769B
1401/5/8 3,049 2,923 3,075 2,251
46.944M
143.130B
1401/5/5 2,901 2,675 2,921 1,422
28.570M
82.888B
1401/5/4 2,756 2,711 2,940 1,220
16.707M
46.042B

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل
1396/9/23 6 1396 843 461 339
1395/11/7 9 1395 700 430 435

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
كشت و صنعت آبشيرين (آبين) 7,520 (2.87%) 1800
23.059M
172.867B
دامداري تليسه نمونه (تليسه) 2,940 (5.47%) 1656
26.922M
79.276B
سپيد ماكيان (سپيد) 18,780 (2.14%) 1076
2.023M
37.830B
كشاورزي و دامپروري ملارد شير (زملارد) 9,710 (1.57%) 951
1.074M
10.525B
كشت و دام قيام اصفهان (زقيام) 1,885 (1.31%) 741
10.949M
20.355B
كشت و دام گلدشت نمونه اصفهان (زگلدشت) 8,980 (5.90%) 486
2.132M
19.059B
سرمايه گذاري كشاورزي كوثر (زكوثر) 12,390 (1.82%) 484
1.838M
22.477B
سيمرغ (سيمرغ) 21,190 (2.03%) 415
960,804
20.470B
مجتمع توليد گوشت مرغ ماهان (زماهان) 6,370 (5.07%) 407
3.292M
20.990B
كشت و صنعت دشت خرم دره (زدشت) 19,040 (5.51%) 351
742,356
14.453B
كشاورزي مكانيزه اصفهان كشت (زكشت) 21,700 (2.12%) 293
813,377
17.344B
كشاورزي و دامپروري بينالود (زبينا) 2,430 (3.38%) 280
3.126M
7.606B
كشت و دامداري فكا (زفكا) 7,800 (1.27%) 238
3.108M
24.437B
ملي كشت و صنعت و دامپروري پارس (زپارس) 38,690 (0.05%) 225
747,684
28.944B
كشت وصنعت شريف آباد (زشريف) 3,453 (1.54%) 213
1.811M
6.234B
شير و گوشت زاگرس شهركرد (زشگزا) 4,918 (0.38%) 166
1.320M
6.435B
كشاورزي‌ ودامپروي‌ مگسال‌ (زمگسا) 17,600 (2.28%) 111
303,001
5.357B
كشت و صنعت جوين (جوين) 4,752 (2.99%) 62
1.699M
8.072B
كشاورزي و دامپروري فجر اصفهان (زفجر) 1,000 (0%) 0
0
0
سرمايه گذاري كشاورزي ايران (كورزي) 1,000 (0%) 0
0
0
مرغ مادر ديزباد (ديزباد) 1,000 (0%) 0
0
0
بازرگاني آينده سازان بهشت پارس (آينده) 11,910 (0%) 0
0
0
گوشت يزد (گوشت يزد) 10,000 (0%) 0
0
0
خدمات حمايتي كشاورزي (خدمات كشاورزي) 1,000 (0%) 0
0
0
پرورش كرم ابريشم ايران (ابريشم) 1,000,000 (0%) 0
0
0
*كشاورزي و دامپروري ملارد شير (ملارد شير) 1,000 (0%) 0
0
0
كشت و صنعت امداد سپاهان گلدشت (زسپاها) 1,000 (0%) 0
0
0
شركت كشت و صنعت شهيد بهشتي (بهشتي) 1,000 (0%) 0
0
0
پذيره- آينده سازان بهشت پارس (پذيره-بهشت) 1,400 (0%) 0
0
0
مرغ اجداد زربال (اجداد) 1,000 (0%) 0
0
0
هواپيمايي خدمات ويژه (خدمات هوايي) 10,000 (0%) 0
0
0

سهامدار تعداد سهام درصد سهام تغییر
شركت گسترش كشاورزي ودامپروري فردوس پارس-س.خ- 1,981,910,766 39.680
بنيادمستضعفان انقلاب اسلامي 855,600,226 17.130
شخص حقیقی 207,181,205 4.140
شخص حقیقی 191,618,283 3.830
شخص حقیقی 161,893,226 3.240
شخص حقیقی 150,450,679 3.010

چکیده