PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
گروه‌ صنعتي‌ ملي‌ (هلدينگ‌
گروه‌ صنعتي‌ ملي‌ (هلدينگ‌ ( وملي ) -  وضعیت : مجاز -  پایان مشاوره  -  بازار بورس 06:41:52
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 151,640 قیمت دیروز 151,640 تعداد معاملات 0 EPS 898
0     (%0) بیشترین قیمت 0 ارزش 0 P/E 168.9
قیمت آخرین معامله 149,300 کمترین قیمت 0 حجم 0 حداکثر قیمت مجاز 159,220
0     (%0) اولین قیمت 0 حجم مبنا 98,944 حداقل قیمت مجاز 144,060
تاریخ آخرین معامله 1400/9/8 - 12:29:59   ارزش بازار (م ر) 37,509,691 تعداد سهام 247,360,140
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
1 3,000 148,800 152,150 100 1
2 494 148,560 152,540 100 1
1 500 148,260 152,640 100 1


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1400/9/8 151,640 149,030 157,450 1,292
398,714
60.463B
1400/9/7 153,910 151,760 159,740 2,259
843,614
129.837B
1400/9/6 159,740 150,550 160,670 3,160
1.538M
245.693B
1400/9/3 153,020 151,690 159,620 2,337
921,808
141.055B
1400/9/2 159,670 157,060 167,990 2,432
808,806
129.142B
1400/9/1 165,320 163,550 169,390 1,535
497,610
82.265B
1400/8/30 166,560 162,500 172,420 1,518
423,252
70.495B
1400/8/29 168,240 163,320 171,360 2,463
1.110M
186.689B
1400/8/26 163,200 160,000 163,320 729
476,362
77.741B
1400/8/25 155,550 153,070 159,800 2,986
1.130M
175.817B

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل
1396/4/26 3 1396 180 806 2 14 1
1395/12/23 12 1396 180 806 14 14 325
1395/12/23 12 1395 101 325
1395/10/29 9 1395 319 569 3 325 3
1395/9/7 6 1395 319 2 325 2

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
گروه‌ صنعتي‌ ملي‌ (هلدينگ‌ (وملي) 149,300 (0%) 0
0
0
شركت چرم مشهد (چرمش) 1,000 (0%) 0
0
0

سهامدار تعداد سهام درصد سهام تغییر
شركت سرمايه گذاري آتيه صبا-سهامي خاص- 193,458,764 78.200
شركت سرمايه گذاري ملي ايران-سهامي عام- 3,357,458 1.350

چکیده
فعاليت اصلي شركت سرمايه گذاري در ساير شركتها و انجام فعاليت هاي مشاركتي، بازرگاني و فني است. عمده شركتهاي تابعه در زمينه كفش و مسايل مرتبط با آن فعاليت مي كنند.

آدرس شرکت: کیلومتر 18 جاده قدیم تهران -کرج - مجتمع صنعتی اسماعیل آباد - گروه صنعتی کفش ملی
وب سایت شرکت: http://www.melligroup.com
پست الکترونیک شرکت: INFO@MELLISHOECO.COM
فعاليت اصلي شركت سرمايه گذاري در ساير شركتها و انجام فعاليت هاي مشاركتي، بازرگاني و فني است. عمده شركتهاي تابعه در زمينه كفش و مسايل مرتبط با آن فعاليت مي كنند.
مدیر عامل: آقای منوچهر صالحی کوپائی
تلفن شرکت: 46079795-46079794(021)
نمابر شرکت: 460794140-021