PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
مشاركت شهرداري شيراز-3ماهه16%
مشاركت شهرداري شيراز-3ماهه16% ( مشير9911 ) -  وضعیت : مجاز -  پایان مشاوره  -  بازار آتی 02:11:02
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 985,100 قیمت دیروز 985,100 تعداد معاملات 0 EPS
0     (%0) بیشترین قیمت 0 ارزش 0 P/E
قیمت آخرین معامله 985,100 کمترین قیمت 0 حجم 0 حداکثر قیمت مجاز 1,083,610
0     (%0) اولین قیمت 0 حجم مبنا 1 حداقل قیمت مجاز 886,590
تاریخ آخرین معامله 1399/4/28 - 11:21:00   ارزش بازار (م ر) 3,940,400 تعداد سهام 4,000,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
1 2,000 985,000 0 0 0


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1399/4/28 985,100 985,100 985,100 1
10,000
9.851B
1399/4/25 985,100 985,100 985,100 8
80,000
78.808B
1399/4/24 985,100 985,100 985,100 15
150,000
147.765B
1399/4/23 985,100 985,100 985,100 5
50,000
49.255B
1399/4/22 985,100 985,100 985,100 7
70,000
68.957B
1399/3/26 985,001 985,001 985,001 1
1,000
985.001M
1399/3/11 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1
2,000
2.000B
1399/2/24 994,850 994,850 994,850 1
2
1.990M
1399/2/23 985,000 985,000 985,000 1
2
1.970M
1399/2/16 990,000 990,000 990,000 3
20,002
19.802B

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
صنعتي‌ دريايي‌ ايران‌ (خصدرا) 9,613 (3.00%) 6157
34.682M
333.396B
مهندسي ساختمان تاسيسات راه آهن (بالاس) 69,352 (5.00%) 1412
1.138M
79.385B
س. پتروشيمي ساختمان خليج فارس (وپسا) 6,859 (3.00%) 95
643,646
4.415B
مشاركت شهرداري مشهد-3ماهه16% (مشهد995) 1,000,000 (0%) 6
109
110.040M
مشاركت شهرداري مشهد-3ماهه 16% (مشهد905) 1,000,000 (0%) 0
0
0
مشاركت شهرداري شيراز-3ماهه18% (مشير112) 955,000 (0%) 0
0
0
مشاركت شهرداري تبريز-3ماهه18% (تبريز112) 970,000 (0%) 0
0
0
مشاركت شهرداري شيراز-3ماهه16% (مشير9911) 985,100 (0%) 0
0
0
ح.صنعتي‌ دريايي‌ ايران‌ (خصدراح) 1,000 (0%) 0
0
0
مشاركت ش اصفهان112-3ماهه18% (مصفها112) 860,000 (0%) 0
0
0
مشاركت ش تهران412-3ماهه18% (تهران412) 916,000 (0%) 0
0
0
مشاركت شهرداري تهران-3ماهه18% (تهران812) 928,226 (0%) 0
0
0
طراحي و احداث صنايع تكاپو (تكاپو) 1,000 (0%) 0
0
0
مشاركت ش مشهد1412-3ماهه18% (مشهد1412) 980,000 (0%) 0
0
0
مشاركت شهرداري تهران-3ماهه21% (تهران811) 1,045,000 (0%) 0
0
0
مشاركت ش اصفهان012-3ماهه20% (مصفها012) 1,000,000 (0%) 0
0
0
مشاركت ش تهران12-3ماهه18% (تهران12) 1,000,000 (0%) 0
0
0
مشاركت ش تهران012-3ماهه18% (تهران012) 1,000,000 (0%) 0
0
0
مشاركت ش مشهد112-3ماهه18% (مشهد112) 780,004 (0%) 0
0
0
مشاركت ش تهران112-3ماهه18% (تهران112) 1,000,000 (0%) 0
0
0
مشاركت شهرداري كرج-3ماهه18% (مكرج112) 965,000 (0%) 0
0
0
نوسازي صنايع ايران (نوسازي صنايع) 1,000 (0%) 0
0
0
مشاركت ش مشهد0112-3ماهه18% (مشهد0112) 840,220 (0%) 0
0
0
مشاركت ش اصفهان203-3ماهه18% (مصفها203) 1,000,000 (0%) 0
0
0
مشاركت شهرداري مشهد-3ماهه20% (مشهد0012) 990,100 (0%) 0
0
0
مشاركت شهرداري تهران-3ماهه18% (مترو9812) 1,000,000 (0%) 0
0
0


چکیده