PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
توسعه فناوري اطلاعات خوارزمي
توسعه فناوري اطلاعات خوارزمي ( مفاخر ) -  وضعیت : مجاز -  معاملات پیوسته  -  بازار فرابورس 10:35:24
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت آخرین معامله 11,000 قیمت دیروز 10,410 تعداد معاملات 1702 EPS 1
590     (%5.67) بیشترین قیمت 11,130 ارزش 109,391,819,630 P/E 10950.0
قیمت پایانی 10,950 کمترین قیمت 10,560 حجم 9,994,541 حداکثر قیمت مجاز 11,130
540     (%5.19) اولین قیمت 0 حجم مبنا 1,831,502 حداقل قیمت مجاز 9,690
تاریخ آخرین معامله 1402/1/9 - 10:27:40   ارزش بازار (م ر) 9,185,961 تعداد سهام 838,900,557
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
2 2,690 11,000 11,040 986 1
2 76,112 10,990 11,050 500 1
3 12,362 10,980 11,060 6,300 2


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1402/1/8 10,410 9,980 10,500 1,618
10.955M
114.066B
1402/1/7 9,820 9,500 9,880 1,690
11.008M
108.113B
1402/1/6 9,240 8,900 9,250 470
4.830M
44.656B
1402/1/5 8,650 8,200 8,760 693
7.235M
62.605B
1401/12/28 8,190 8,100 8,370 475
2.548M
20.879B
1401/12/27 8,230 8,000 8,370 556
2.923M
24.061B
1401/12/24 7,980 7,820 8,200 483
3.433M
27.397B
1401/12/23 7,900 7,610 8,100 684
5.300M
41.847B
1401/12/22 7,840 7,690 8,150 434
1.739M
13.618B
1401/12/21 7,940 7,700 8,200 510
2.388M
18.967B

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل
1396/8/3 6 1396 242 183 227 -404
1395/12/21 12 1396 202 174 227 227 -159
1395/12/21 12 1395 142 -159
1395/12/18 9 1395 142 -146 -159 -516
1395/1/18 12 1395 174 362 -159 -159 115

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
توسعه سامانه ي نرم افزاري نگين (توسن) 16,550 (0.42%) 2488
8.849M
145.974B
افرانت (افرا) 26,100 (2.96%) 2368
6.466M
169.792B
توسعه فناوري اطلاعات خوارزمي (مفاخر) 11,000 (5.67%) 1702
9.995M
109.392B
سپيدار سيستم آسيا (سپيدار) 41,300 (0.48%) 1416
295,247
12.189B
پيشگامان فن آوري و دانش آراميس (تپسي) 7,080 (3.41%) 1238
14.485M
101.648B
تجارت الكترونيك پارسيان كيش (تاپكيش) 14,610 (2.01%) 1194
7.869M
119.096B
آسان پرداخت پرشين (آپ) 8,100 (2.92%) 1129
8.175M
66.499B
خدمات‌انفورماتيك‌ (رانفور) 5,700 (5.71%) 884
17.269M
98.440B
داده‌پردازي‌ايران‌ (مداران) 7,610 (3.40%) 343
2.444M
18.477B
تجارت الكترونيك پارسيان (رتاپ) 3,578 (7.00%) 199
5.770M
20.646B
پرداخت الكترونيك سامان كيش (سپ) 16,350 (4.94%) 168
523,452
8.511B
همكاران سيستم (سيستم) 10,410 (0.39%) 115
586,091
6.076B
به پرداخت ملت (پرداخت) 12,090 (1.85%) 90
194,287
2.336B
كارت اعتباري ايران كيش (ركيش) 3,634 (5.00%) 80
1.016M
3.692B
گروه فن آوا (فن آوا) 5,400 (2.86%) 20
468,559
2.530B
اختيارخ توسن-16600-14020716 (ضتوسن705) 3,250 (8.05%) 2
109
284.250M
اختيارف توسن-6600-14020716 (طتوسن700) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف تپسي-7250-14020619 (طتپسي605) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف تپسي-8000-14021220 (طتپسي1206) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف تپسي-9500-14021220 (طتپسي1208) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ تپسي-8000-14020619 (ضتپسي606) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ تپسي-5000-14021220 (ضتپسي1201) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ تپسي-6000-14020619 (ضتپسي603) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف تپسي-5000-14021220 (طتپسي1201) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ توسن-22600-14020716 (ضتوسن708) 490 (0%) 0
0
0
ح.گروه فن آوا (فن آواح) 3,270 (0%) 0
0
0
اختيارخ تپسي-7250-14021220 (ضتپسي1205) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ توسن-6600-14020716 (ضتوسن700) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف تپسي-9500-14020619 (طتپسي608) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ توسن-24600-14020716 (ضتوسن709) 500 (0%) 0
0
0
اختيارف تپسي-8750-14021220 (طتپسي1207) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف تپسي-7250-14021220 (طتپسي1205) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف تپسي-6000-14020619 (طتپسي603) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ توسن-11900-14011117 (ضتوسن1101) 3,990 (0%) 0
0
0
اختيارف تپسي-4500-14021220 (طتپسي1200) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ توسن-18600-14020716 (ضتوسن706) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ تپسي-8000-14021220 (ضتپسي1206) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف توسن-23800-14011117 (طتوسن1105) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ تپسي-9500-14021220 (ضتپسي1208) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ تپسي-6500-14021220 (ضتپسي1204) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ تپسي-4500-14020619 (ضتپسي600) 4,090 (0%) 0
0
0
رايان هم افزا (رافزا) 38,950 (0%) 0
0
0
اختيارف تپسي-5500-14020619 (طتپسي602) 1 (0%) 0
0
0
توسعه فن افزار توسن (فن افزار) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ تپسي-4500-14021220 (ضتپسي1200) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ توسن-17000-14011117 (ضتوسن1103) 4,500 (0%) 0
0
0
اختيارف توسن-10600-14020716 (طتوسن702) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ توسن-23800-14011117 (ضتوسن1105) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ توسن-20600-14020716 (ضتوسن707) 800 (0%) 0
0
0
اختيارخ تپسي-8750-14020619 (ضتپسي607) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف تپسي-4500-14020619 (طتپسي600) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف تپسي-8000-14020619 (طتپسي606) 1 (0%) 0
0
0
ح . ايران ارقام (مرقامح) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ تپسي-5500-14020619 (ضتپسي602) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف توسن-16600-14020716 (طتوسن705) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ تپسي-5000-14020619 (ضتپسي601) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف توسن-20400-14011117 (طتوسن1104) 4,890 (2.08%) 0
0
0
اختيارف توسن-10200-14011117 (طتوسن1100) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف توسن-27200-14011117 (طتوسن1106) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف تپسي-6500-14020619 (طتپسي604) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف توسن-8600-14020716 (طتوسن701) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ توسن-13600-14011117 (ضتوسن1102) 550 (0%) 0
0
0
اختيارخ تپسي-7250-14020619 (ضتپسي605) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف توسن-14600-14020716 (طتوسن704) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ توسن-12600-14020716 (ضتوسن703) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ تپسي-6500-14020619 (ضتپسي604) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ تپسي-9500-14020619 (ضتپسي608) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف توسن-11900-14011117 (طتوسن1101) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف توسن-12600-14020716 (طتوسن703) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ توسن-27200-14011117 (ضتوسن1106) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ تپسي-8750-14021220 (ضتپسي1207) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف توسن-18600-14020716 (طتوسن706) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ توسن-8600-14020716 (ضتوسن701) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف توسن-17000-14011117 (طتوسن1103) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف تپسي-5500-14021220 (طتپسي1202) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف تپسي-6000-14021220 (طتپسي1203) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف تپسي-5000-14020619 (طتپسي601) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ تپسي-6000-14021220 (ضتپسي1203) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ توسن-20400-14011117 (ضتوسن1104) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف توسن-22600-14020716 (طتوسن708) 3,970 (0%) 0
0
0
اختيارف تپسي-8750-14020619 (طتپسي607) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ توسن-14600-14020716 (ضتوسن704) 3,150 (0%) 0
0
0
اختيارخ توسن-10600-14020716 (ضتوسن702) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف تپسي-6500-14021220 (طتپسي1204) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ تپسي-5500-14021220 (ضتپسي1202) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف توسن-13600-14011117 (طتوسن1102) 1 (0%) 0
0
0
ايران ارقام (مرقام) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف توسن-20600-14020716 (طتوسن707) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ توسن-10200-14011117 (ضتوسن1100) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف توسن-24600-14020716 (طتوسن709) 4,000 (11.11%) 0
0
0
پرداخت الكترونيك پاسارگاد (پي پاد) 1,000 (0%) 0
0
0


چکیده

آدرس شرکت: تهران- خیابان شهید مطهری - بین شهید مفتح و سلیمان خاطر - پلاک 153
تلفن شرکت: 88500670
نمابر شرکت: 88742139
وب سایت شرکت: http://www.kharazmico.com
پست الکترونیک شرکت: info@kharazmico.com
مدیر سهام: خانم مینا ستایش
تلفن امور سهام: 88515625
مدیر عامل: پرویز مقدسی
تلفن امور سهام: 84315115
نمابر امور سهام: 88742139
تلفن امور سهام: 84315221
تلفن امور سهام: 88529330
تلفن شرکت: 88529330