PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
سرمايه گذاري كشاورزي كوثر
سرمايه گذاري كشاورزي كوثر ( زكوثر ) -  وضعیت : مجاز -  پایان مشاوره  -  بازار بورس 21:00:00
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 36,760 قیمت دیروز 37,990 تعداد معاملات 8946 EPS 974
1,230     (%3.24) بیشترین قیمت 39,640 ارزش 520,204,923,170 P/E 37.7
قیمت آخرین معامله 37,520 کمترین قیمت 36,100 حجم 14,149,661 حداکثر قیمت مجاز 39,880
470     (%1.24) اولین قیمت 36,100 حجم مبنا 1,265,182 حداقل قیمت مجاز 36,100
تاریخ آخرین معامله 1399/5/21 - 12:29:57   ارزش بازار (م ر) 101,090,000 تعداد سهام 2,750,000,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
53 292,535 37,600 37,600 329,314 427
12 11,334 37,590 37,610 201 1
2 10,350 37,560 37,630 3,000 1


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1399/5/21 36,760 36,100 39,640 8,946
14.150M
520.205B
1399/5/19 39,870 38,000 41,400 12,215
12.770M
509.130B
1399/5/15 39,520 39,140 41,200 2,213
2.940M
116.196B
1399/5/12 40,490 39,930 44,130 14,716
16.462M
666.545B
1399/5/11 42,030 40,500 42,580 9,850
9.945M
418.039B
1399/5/6 43,320 43,150 44,600 11,121
15.066M
652.587B
1399/5/5 45,420 43,400 47,000 9,407
11.728M
532.645B
1399/5/4 45,650 44,980 45,650 7,101
9.956M
454.439B
1399/4/31 42,830 42,010 45,150 14,473
21.624M
926.049B
1399/4/30 44,220 42,390 45,950 17,442
27.886M
1,233.095B

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
سرمايه گذاري كشاورزي كوثر (زكوثر) 37,520 (1.24%) 8946
14.150M
520.205B
كشت و صنعت دشت خرم دره (زدشت) 77,869 (5.00%) 6625
20.560M
1,574.049B
كشت و دام قيام اصفهان (زقيام) 48,750 (5.00%) 4015
8.485M
431.395B
سيمرغ (سيمرغ) 25,900 (4.99%) 2551
5.984M
155.228B
كشت وصنعت شريف آباد (زشريف) 34,400 (1.95%) 1843
2.689M
90.981B
كشت و دامداري فكا (زفكا) 53,454 (5.00%) 1426
1.623M
87.043B
دامداري تليسه نمونه (تليسه) 87,343 (5.00%) 1279
745,666
65.322B
مجتمع توليد گوشت مرغ ماهان (زماهان) 29,590 (0.40%) 1076
1.815M
53.362B
كشت و دام گلدشت نمونه اصفهان (زگلدشت) 48,396 (5.00%) 1065
1.550M
75.887B
كشاورزي مكانيزه اصفهان كشت (زكشت) 46,810 (4.24%) 846
1.186M
55.179B
كشاورزي و دامپروري بينالود (زبينا) 81,450 (5.00%) 588
745,850
60.749B
شير و گوشت زاگرس شهركرد (زشگزا) 109,096 (5.00%) 417
212,277
23.189B
كشت و صنعت آبشيرين (آبين) 6,062 (2.99%) 318
1.144M
6.935B
ملي كشت و صنعت و دامپروري پارس (زپارس) 114,310 (5.00%) 187
190,053
21.725B
كشاورزي‌ ودامپروي‌ مگسال‌ (زمگسا) 43,710 (5.00%) 102
57,465
2.512B
بازرگاني آينده سازان بهشت پارس (آينده) 25,915 (3.00%) 81
83,057
2.152B
كشت و صنعت جوين (جوين) 1 (98.51%) 0
0
0
سرمايه گذاري كشاورزي ايران (كورزي) 1,000 (0%) 0
0
0
كشاورزي و دامپروري ملارد شير (زملارد) 1,000 (0%) 0
0
0
شركت كشت و صنعت شهيد بهشتي (بهشتي) 1,000 (0%) 0
0
0
پذيره- آينده سازان بهشت پارس (پذيره-بهشت) 1,400 (0%) 0
0
0
اوراق سلف مرغ منجمد بهپرور (عمرغ2) 2,481,096 (0%) 0
0
0
هواپيمايي خدمات ويژه (خدمات هوايي) 10,000 (0%) 0
0
0
خدمات حمايتي كشاورزي (خدمات كشاورزي) 1,000 (0%) 0
0
0
پرورش كرم ابريشم ايران (ابريشم) 1,000,000 (0%) 0
0
0
نماد تستي (تست) 1 (99.90%) 0
0
0
*كشاورزي و دامپروري ملارد شير (ملارد شير) 1,000 (0%) 0
0
0

سهامدار تعداد سهام درصد سهام تغییر
سازمان اقتصادي كوثر 2,227,608,388 81.000

چکیده