PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
سرمايه گذاري كشاورزي كوثر
سرمايه گذاري كشاورزي كوثر ( زكوثر ) -  وضعیت : مجاز -  پایان مشاوره  -  بازار بورس 21:01:00
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 30,320 قیمت دیروز 29,037 تعداد معاملات 10739 EPS 694
1,283     (%4.42) بیشترین قیمت 30,488 ارزش 219,881,730,888 P/E 43.7
قیمت آخرین معامله 30,488 کمترین قیمت 29,497 حجم 7,251,927 حداکثر قیمت مجاز 30,488
1,451     (%5.00) اولین قیمت 30,200 حجم مبنا 1,649,077 حداقل قیمت مجاز 27,586
تاریخ آخرین معامله 1399/3/13 - 2:02:90   ارزش بازار (م ر) 83,380,000 تعداد سهام 2,750,000,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
772 19,951,986 30,488 30,488 12,268 64
8 4,299 30,487 30,500 200 1
1 326 30,486 30,600 754 1


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1399/3/13 30,320 29,497 30,488 10,739
7.252M
219.882B
1399/3/12 29,037 27,650 30,093 16,921
11.869M
344.648B
1399/3/11 28,851 28,350 31,334 14,325
16.107M
464.703B
1399/3/10 29,842 29,278 29,852 9,267
6.262M
186.868B
1399/3/7 28,431 27,537 29,951 30,453
15.913M
452.431B
1399/3/6 28,987 28,972 30,405 7,364
5.784M
167.655B
1399/3/3 30,496 30,405 31,065 16,515
10.229M
311.943B
1399/2/31 32,005 31,437 33,998 33,316
24.328M
778.597B
1399/2/30 33,091 31,847 33,164 22,214
20.553M
680.135B
1399/2/29 31,585 31,585 31,585 10,931
7.318M
231.147B

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
كشت و صنعت آبشيرين (آبين) 49,791 (3.63%) 12075
14.485M
722.836B
سرمايه گذاري كشاورزي كوثر (زكوثر) 30,488 (5.00%) 10739
7.252M
219.882B
كشت و دامداري فكا (زفكا) 60,600 (2.76%) 3510
3.357M
207.495B
كشت وصنعت شريف آباد (زشريف) 37,882 (5.00%) 2907
4.128M
155.332B
سيمرغ (سيمرغ) 31,084 (5.00%) 2080
6.487M
201.410B
مجتمع توليد گوشت مرغ ماهان (زماهان) 33,000 (3.47%) 1417
1.547M
51.961B
كشت و دام قيام اصفهان (زقيام) 32,698 (5.00%) 1395
4.002M
130.478B
كشاورزي مكانيزه اصفهان كشت (زكشت) 38,994 (2.41%) 1297
986,811
38.451B
كشت و دام گلدشت نمونه اصفهان (زگلدشت) 53,321 (5.00%) 1039
2.162M
115.256B
كشت و صنعت دشت خرم دره (زدشت) 39,779 (5.00%) 353
1.670M
66.411B
كشاورزي و دامپروري بينالود (زبينا) 51,125 (5.00%) 316
1.762M
90.106B
كشاورزي‌ ودامپروي‌ مگسال‌ (زمگسا) 50,101 (5.00%) 253
647,978
32.464B
دامداري تليسه نمونه (تليسه) 101,056 (5.00%) 209
447,435
45.216B
ملي كشت و صنعت و دامپروري پارس (زپارس) 71,926 (5.00%) 158
260,888
18.765B
شير و گوشت زاگرس شهركرد (زشگزا) 105,564 (5.00%) 136
633,713
66.897B
شركت كشت و صنعت شهيد بهشتي (بهشتي) 1,000 (0%) 0
0
0
پذيره- آينده سازان بهشت پارس (پذيره-بهشت) 1,400 (0%) 0
0
0
اوراق سلف مرغ منجمد بهپرور (عمرغ2) 2,481,096 (0%) 0
0
0
هواپيمايي خدمات ويژه (خدمات هوايي) 10,000 (0%) 0
0
0
سرمايه گذاري كشاورزي ايران (كورزي) 1,000 (0%) 0
0
0
بازرگاني آينده سازان بهشت پارس (آينده) 21,866 (1.97%) 0
0
0
كشت و صنعت جوين (جوين) 1 (98.51%) 0
0
0
خدمات حمايتي كشاورزي (خدمات كشاورزي) 1,000 (0%) 0
0
0
پرورش كرم ابريشم ايران (ابريشم) 1,000,000 (0%) 0
0
0
نماد تستي (تست) 1 (99.90%) 0
0
0
كشاورزي و دامپروري ملارد شير (ملارد شير) 1,000 (0%) 0
0
0

سهامدار تعداد سهام درصد سهام تغییر
سازمان اقتصادي كوثر 2,260,663,141 82.200

چکیده