PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
صنعتي و معدني شمال شرق شاهرود
صنعتي و معدني شمال شرق شاهرود ( كشرق ) -  وضعیت : مجاز -  پایان مشاوره  -  بازار فرابورس 19:57:18
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 89,496 قیمت دیروز 89,576 تعداد معاملات 43 EPS 1367
80     (%0.09) بیشترین قیمت 85,098 ارزش 838,045,104 P/E 65.5
قیمت آخرین معامله 85,098 کمترین قیمت 85,098 حجم 9,848 حداکثر قیمت مجاز 94,054
4,478     (%5.00) اولین قیمت 85,098 حجم مبنا 558,685 حداقل قیمت مجاز 85,098
تاریخ آخرین معامله 1399/6/26 - 12:20:26   ارزش بازار (م ر) 7,517,664 تعداد سهام 84,000,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
0 0 0 85,098 779,595 532
0 0 0 85,389 1,753 3
0 0 0 85,450 3,760 2


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1399/6/26 89,496 85,098 85,098 43
9,848
838.045M
1399/6/25 89,576 85,455 85,455 62
46,252
3.952B
1399/6/24 89,952 85,540 85,540 18
11,090
948.639M
1399/6/23 90,042 85,545 85,545 7
642
54.920M
1399/6/22 90,047 85,864 85,864 47
41,158
3.534B
1399/6/19 90,383 85,984 85,984 48
15,321
1.317B
1399/6/18 90,509 86,006 86,006 5
2,741
235.742M
1399/6/17 90,532 86,022 86,022 4
2,113
181.764M
1399/6/16 90,549 86,144 86,144 24
15,513
1.336B
1399/6/15 90,677 86,500 86,500 47
45,247
3.914B

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل
1395/10/29 9 1395 367 174 -560 116
1395/10/27 6 1395 257 82 55 -560 23
1395/2/4 6 1394 82 23 184 139
1394/11/29 12 1395 25 307 -560 -560 184
1394/11/29 12 1394 82 184

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
ذغال‌سنگ‌ نگين‌ ط‌بس‌ (كطبس) 53,780 (5.00%) 630
1.987M
107.050B
فرآوري زغال سنگ پروده طبس (كپرور) 42,372 (5.00%) 415
452,548
19.473B
صنعتي و معدني شمال شرق شاهرود (كشرق) 85,098 (5.00%) 43
9,848
838.045M
زغالسنگ البرز شرقي (زغالسنگ البرز) 1,000 (0%) 0
0
0


چکیده

تلفن شرکت: 3341946-3335896(0273)
وب سایت شرکت: http://www.shomalshargh.com
آدرس شرکت: شاهرود - خیابان تهران- پشت کلانتری 13-
آدرس شرکت: شاهرود - خیابان تهران- پشت کلانتری 13-