PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
صنعتي و معدني شمال شرق شاهرود
صنعتي و معدني شمال شرق شاهرود ( كشرق ) -  وضعیت : مجاز -  پایان مشاوره  -  بازار فرابورس 23:59:52
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 98,550 قیمت دیروز 98,050 تعداد معاملات 509 EPS 3574
500     (%0.51) بیشترین قیمت 102,200 ارزش 21,071,697,050 P/E 27.6
قیمت آخرین معامله 98,800 کمترین قیمت 97,400 حجم 213,787 حداکثر قیمت مجاز 103,900
750     (%0.76) اولین قیمت 102,200 حجم مبنا 164,564 حداقل قیمت مجاز 92,200
تاریخ آخرین معامله 1401/3/3 - 12:29:47   ارزش بازار (م ر) 8,278,200 تعداد سهام 84,000,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
1 52 98,500 98,900 235 2
2 1,059 98,100 98,950 600 2
2 50,508 98,050 99,000 15,173 3


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1401/3/3 98,550 97,400 102,200 509
213,787
21.072B
1401/3/2 98,050 96,750 101,900 639
338,342
33.171B
1401/3/1 96,750 94,400 97,900 605
287,288
27.799B
1401/2/31 92,700 91,550 94,600 387
152,952
14.198B
1401/2/28 91,150 90,000 92,500 240
157,506
14.358B
1401/2/27 91,350 88,600 92,300 316
186,659
17.055B
1401/2/26 88,500 87,100 89,000 316
358,087
31.698B
1401/2/25 88,450 84,050 89,400 265
232,976
20.605B
1401/2/24 88,500 87,250 92,750 269
180,784
16.002B
1401/2/21 89,250 85,500 93,900 654
311,851
27.828B

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل
1396/5/29 12 1396 45 25 216 216 -599
1396/5/29 12 1395 216 -599
1395/10/29 9 1395 367 174 -599 116
1395/10/27 6 1395 257 82 55 -599 23
1395/2/4 6 1394 82 23 184 139

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
زغال سنگ پروده طبس (كزغال) 20,300 (3.05%) 1524
1.882M
37.749B
صنعتي و معدني شمال شرق شاهرود (كشرق) 98,800 (0.76%) 509
213,787
21.072B
فرآوري زغال سنگ پروده طبس (كپرور) 10,880 (0.65%) 488
2.140M
23.156B
ذغال‌سنگ‌ نگين‌ ط‌بس‌ (كطبس) 19,620 (1.01%) 228
295,726
5.846B
زغالسنگ البرز شرقي (زغالسنگ البرز) 1,000 (0%) 0
0
0


چکیده

وب سایت شرکت: http://www.shomalshargh.com
مدیر عامل: آقای علی نصیری
تلفن شرکت: 15-32364311(023)
نمابر شرکت: 32335896-023
آدرس شرکت: شاهرود - خیابان حافظ جنوبی - مجتمع ادارات - کدپستی 3614798796