PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
نيوپان‌ 22 بهمن‌
نيوپان‌ 22 بهمن‌ ( چنوپا ) -  وضعیت : مجاز -  پایان مشاوره  -  بازار پایه فرابورس 01:37:25
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 1 قیمت دیروز 1 تعداد معاملات 0 EPS 195
0     (%0) بیشترین قیمت 0 ارزش 0 P/E 0.0
قیمت آخرین معامله 1 کمترین قیمت 0 حجم 0 حداکثر قیمت مجاز 1
0     (%0) اولین قیمت 0 حجم مبنا 20,000,000 حداقل قیمت مجاز 1
تاریخ آخرین معامله 1397/7/11 -   ارزش بازار (م ر) 20 تعداد سهام 20,000,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
1 100,000 1 0 0 0


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1397/7/11 69 75 75 1
1,000
75,000
1396/2/25 194 194 194 1
2,664
516,816
1394/10/2 577 577 577 1
2,664
1.537M
1393/6/16 3,000 3,000 3,000 1
666
1.998M

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل
1392/1/31 6 1392 806 749 634 505
1391/10/27 3 1392 806 932 301 246
1391/4/28 9 1391 749 902 608 705 663
1391/2/20 6 1391 749 902 505 705 448
1390/10/28 3 1391 932 902 246 705 203

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
فيبر ايران‌ (چفيبر) 12,450 (4.96%) 1174
10.375M
130.145B
صنايع چوب فريم (فريم) 1,000 (0%) 0
0
0
نكا چوب (نكا) 1,000 (0%) 0
0
0
نيوپان‌ 22 بهمن‌ (چنوپا) 1 (0%) 0
0
0
صنايع چوب خزر كاسپين (چوب خزر) 1,000 (0%) 0
0
0
صنايع چوب خزر كاسپين (چخزر) 1,000 (0%) 0
0
0

سهامدار تعداد سهام درصد سهام تغییر
شخص حقیقی 2,754,500 13.770
شخص حقیقی 2,386,372 11.930
شخص حقیقی 2,197,357 10.980
شخص حقیقی 2,000,001 10.000
سازمان صنايع ملي ايران 1,661,732 8.300
شخص حقیقی 1,580,820 7.900
شخص حقیقی 1,300,000 6.500
شخص حقیقی 1,000,000 5.000
شخص حقیقی 1,000,000 5.000
شخص حقیقی 1,000,000 5.000
شخص حقیقی 666,664 3.330
شخص حقیقی 466,273 2.330
شخص حقیقی 466,273 2.330
شخص حقیقی 466,272 2.330
شخص حقیقی 280,820 1.400
شخص حقیقی 253,328 1.260

چکیده