PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
سوليران‌
سوليران‌ ( فسلير ) -  وضعیت : ممنوع-متوقف -  مداخله ناظر  -  بازار پایه فرابورس 20:55:25
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 26,571 قیمت دیروز 26,571 تعداد معاملات 0 EPS -382
0     (%0) بیشترین قیمت 0 ارزش 0 P/E -69.6
قیمت آخرین معامله 27,150 کمترین قیمت 0 حجم 0 حداکثر قیمت مجاز 27,368
0     (%0) اولین قیمت 0 حجم مبنا 752,701 حداقل قیمت مجاز 25,774
تاریخ آخرین معامله 1399/4/4 - 12:29:52   ارزش بازار (م ر) 2,657,100 تعداد سهام 100,000,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
0 0 0 27,850 5,000 1


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1399/4/4 26,571 25,580 27,162 310
1.105M
29.365B
1399/4/3 26,371 26,248 27,510 431
919,872
24.258B
1399/4/2 27,059 26,935 28,055 620
1.995M
53.981B
1399/4/1 27,768 26,419 28,053 581
1.164M
32.321B
1399/3/31 27,236 25,932 27,534 554
1.648M
44.875B
1399/3/27 26,733 27,469 27,469 23
62,232
1.709B
1399/3/26 26,669 27,220 27,220 58
236,835
6.447B
1399/3/25 26,428 26,912 26,912 62
296,275
7.973B
1399/3/24 26,129 26,518 26,518 47
385,356
10.219B
1399/3/21 25,746 26,645 26,645 55
246,269
6.562B

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل
1391/10/27 9 1391 -20 -609 -111 -887 -900
1391/7/30 6 1391 -20 0 -191 -887 -569
1391/7/5 3 1391 -20 4 -451 -887 -492
1390/12/22 12 1390 -609 -76
1390/12/20 12 1391 417 18 -887 -887 -76

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
ماشين‌ سازي‌ اراك‌ (فاراك) 14,940 (0.88%) 24408
107.122M
1,641.041B
توليدي چدن سازان (چدن) 31,600 (0.19%) 3919
10.876M
352.895B
بسته‌ بندي‌ ايران‌ (فبيرا) 5,670 (0.50%) 2423
19.495M
112.510B
گسترش صنايع انرژي آذرآب (فنرژي) 11,500 (0.82%) 250
745,044
8.588B
لاميران‌ (فلامي) 135,000 (4.99%) 168
110,315
14.893B
جام‌دارو (فجام) 71,580 (4.99%) 145
233,039
16.681B
صنعتي‌ آما (فاما) 34,010 (0.59%) 0
0
0
صنايع‌ آذرآب‌ (فاذر) 35,180 (0%) 0
0
0
سوليران‌ (فسلير) 27,150 (0%) 0
0
0
ح.سوليران‌ (فسليرح) 50 (0%) 0
0
0
كيا الكترود شرق (كيا) 1,000 (0%) 0
0
0
صنايع ‌بسته‌بندي‌ مشهد (فبستم) 2,216 (0%) 0
0
0
ماشين سازي پارس (ماشين پارس) 1,000 (0%) 0
0
0
ماشين سازي تبريز (تبريز) 1,000 (0%) 0
0
0
جوش‌ و اكسيژن‌ ايران‌ (فجوش) 1,576 (0%) 0
0
0
ح.بسته‌ بندي‌ ايران‌ (فبيراح) 1,000 (0%) 0
0
0

سهامدار تعداد سهام درصد سهام تغییر
شركت سرمايه گذاري سيمان تامين-سهامي عام- 82,937,626 82.930
شخص حقیقی 5,554,452 5.550
شخص حقیقی 1,981,097 1.980

چکیده

تلفن شرکت: 66282267-8
وب سایت شرکت: http://www.suliran.com
آدرس شرکت: کيلومتر 16 جاده قديم کرج جنب گروه بهمن خيابان سوليران شرکت سوليران
نمابر شرکت: 66282694
مدیر عامل: آقای محمد مهدی راوند
نمابر شرکت: 621333350
مدیر عامل: آقای فرشاد فتوحی