PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
قند مرودشت‌
قند مرودشت‌ ( قمرو ) -  وضعیت : مجاز -  پایان مشاوره  -  بازار بورس 15:51:58
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 60,148 قیمت دیروز 60,091 تعداد معاملات 485 EPS 301
57     (%0.09) بیشترین قیمت 63,095 ارزش 25,555,687,481 P/E 199.8
قیمت آخرین معامله 61,151 کمترین قیمت 57,087 حجم 424,492 حداکثر قیمت مجاز 63,095
1,060     (%1.76) اولین قیمت 60,699 حجم مبنا 831,283 حداقل قیمت مجاز 57,087
تاریخ آخرین معامله 1399/3/13 - 12:29:40   ارزش بازار (م ر) 12,029,600 تعداد سهام 200,000,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
1 162 61,151 61,151 500 1
1 500 60,107 61,152 565 1
1 500 60,106 61,165 450 1


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1399/3/13 60,148 57,087 63,095 485
424,492
25.556B
1399/3/12 60,091 57,551 62,388 338
236,070
13.891B
1399/3/11 60,580 58,501 63,449 194
89,313
5.292B
1399/3/10 60,737 57,001 62,517 440
421,234
26.086B
1399/3/7 59,540 56,847 59,290 276
95,842
5.491B
1399/3/6 59,854 57,548 58,600 242
200,051
11.515B
1399/3/3 60,576 58,045 62,650 330
210,360
12.424B
1399/2/31 61,099 60,887 63,957 444
174,305
10.779B
1399/2/30 60,912 57,012 62,079 506
636,633
39.194B
1399/2/29 59,123 57,905 60,718 318
412,343
24.971B

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل
1396/9/18 3 1397 374 145 438
1396/5/3 12 1397 332 113 438 438 302
1396/5/3 12 1396 407 302
1395/12/18 6 1396 341 281 122 302 17
1395/9/14 3 1396 145 103 74 302 -11

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
قند ثابت‌ خراسان‌ (قثابت) 95,000 (1.07%) 22669
25.856M
2,426.576B
قند شيروان قوچان و بجنورد (قشير) 42,516 (5.00%) 1602
3.488M
148.275B
قنداصفهان‌ (قصفها) 184,823 (5.00%) 1244
825,901
151.844B
قند نقش جهان (قنقش) 79,180 (1.85%) 889
669,880
52.076B
قندهكمتان‌ (قهكمت) 47,599 (5.00%) 682
982,168
46.727B
قند مرودشت‌ (قمرو) 61,151 (1.76%) 485
424,492
25.556B
شكرشاهرود (قشكر) 37,628 (5.00%) 386
688,407
25.903B
كارخانجات‌ قند قزوين‌ (قزوين) 32,666 (5.00%) 328
742,084
24.239B
فرآورده‌هاي‌غدايي‌وقندپيرانشهر (قپيرا) 89,433 (5.00%) 268
184,986
16.566B
قند لرستان‌ (قلرست) 33,004 (5.00%) 236
586,739
19.365B
قند نيشابور (قنيشا) 38,546 (5.00%) 229
761,647
29.358B
شهد (قشهد) 27,192 (5.00%) 151
398,093
10.825B
فراوردههاي غذايي وقند چهارمحال (قچار) 58,351 (5.00%) 138
197,303
11.513B
آتي ش قند و شكر-1399/03/31 (جشكر903) 178,993 (5.00%) 1
1
44.748M
ح . قند نقش جهان (قنقشح) 5,300 (0%) 0
0
0
قند شيرين خراسان (قشرين) 15,133 (1.65%) 0
0
0
فرآورده هاي غذايي قندي ياسوج (قند ياسوج) 572,724 (0%) 0
0
0
فرآوردههاي غذايي وقندتربت‌جام‌ (قجام) 13,601 (0.45%) 0
0
0
شركت قند بيستون (قيستو) 640 (0%) 0
0
0
قند اروميه (قاروم) 2,662 (0%) 0
0
0
كشت و صنعت نيشكر هفت تپه (نيشكر هفت تپه) 10,000 (0%) 0
0
0
ح.فرآورده غذايي وقندتربت‌جام (قجامح) 1,000 (0%) 0
0
0
توسعه نيشكر و صنايع جانبي (توسعه نيشكر) 10,000 (0%) 0
0
0
آتي ش قند و شكر-1399/06/15 (جشكر906) 176,252 (1.55%) 0
0
0


چکیده
فعاليت اصلي شركت تاسيس كارخانجات توليدي به ويژه كارخانه تهيه مواد و علوفه از تفاله و ملاس چغندرقند است. شركت قادر به انجام ساير فعاليت هاي فني، بازرگاني و مهندسي مرتبط است.

آدرس شرکت: تهران- میدان آرژانتین - بلوار بیهقی - حدفاصل کوچه های دهم ودوازهم غربی پلاک 10
تلفن شرکت: 88518826-7
فعاليت اصلي شركت تاسيس كارخانجات توليدي به ويژه كارخانه تهيه مواد و علوفه از تفاله و ملاس چغندرقند است. شركت قادر به انجام ساير فعاليت هاي فني، بازرگاني و مهندسي مرتبط است.
مدیر مالی: آقای بهمن مرادی
نمابر شرکت: 88519577
وب سایت شرکت: http://marvdasht-sugar.ir
وب سایت امور سهام: http://marvdasht-sugar.ir/shareholders.htm
مدیر عامل: آقای محمود ماجدی
تلفن امور سهام: 88519369