PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
داده گسترعصرنوين-هاي وب
داده گسترعصرنوين-هاي وب ( هاي وب ) -  وضعیت : مجاز -  پایان مشاوره  -  بازار بورس 23:41:54
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 2,865 قیمت دیروز 2,735 تعداد معاملات 6935 EPS 639
130     (%4.75) بیشترین قیمت 2,899 ارزش 746,190,790,042 P/E 4.5
قیمت آخرین معامله 2,898 کمترین قیمت 2,760 حجم 260,408,160 حداکثر قیمت مجاز 2,899
163     (%5.96) اولین قیمت 2,800 حجم مبنا 11,070,943 حداقل قیمت مجاز 2,571
تاریخ آخرین معامله 1401/5/26 - 12:30:00   ارزش بازار (م ر) 79,295,627 تعداد سهام 27,677,357,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
1 68,945 2,890 2,890 100,000 1
1 150,000 2,874 2,899 921,519 8
2 463,141 2,873 0 0 0


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1401/5/26 2,865 2,760 2,899 6,935
260.408M
746.191B
1401/5/25 2,735 2,656 2,743 3,947
148.348M
405.757B
1401/5/24 2,588 2,465 2,630 4,854
150.763M
390.139B
1401/5/23 2,482 2,460 2,559 1,540
39.989M
99.269B
1401/5/22 2,492 2,410 2,530 2,678
152.644M
380.324B
1401/5/19 2,422 2,380 2,499 2,287
48.987M
118.644B
1401/5/18 2,495 2,469 2,548 2,462
39.261M
97.974B
1401/5/15 2,553 2,505 2,620 4,661
231.448M
590.800B
1401/5/12 2,511 2,426 2,580 5,158
442.188M
1,110.448B
1401/5/11 2,437 2,370 2,500 2,889
54.817M
133.565B

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل
1396/8/20 6 1396 426 185 347 49
1396/6/8 12 1395 327
1396/6/8 12 1396 386 347 347 614
1396/6/8 3 1396 386 51 347 17

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
داده گسترعصرنوين-هاي وب (هاي وب) 2,898 (5.96%) 6935
260.408M
746.191B
انتقال داده هاي آسياتك (اسياتك) 20,060 (4.97%) 4160
12.325M
245.199B
مبين وان كيش (اوان) 10,180 (1.80%) 285
2.096M
21.224B
آتيه داده پرداز (اپرداز) 5,220 (0.38%) 114
406,833
2.103B
اختيارف هاي وب-2648-01/07/10 (طهاي7006) 134 (13,300.00%) 85
80,941
35.992B
اختيارف هاي وب-2950-01/07/10 (طهاي7007) 319 (64.56%) 81
72,416
76.644B
اختيارخ هاي وب-2046-01/07/10 (ضهاي7003) 890 (53.45%) 1
5
14.765M
اختيارخ هاي وب-1549-01/07/10 (ضهاي7000) 1,499 (33.01%) 1
4
19.889M
اختيارخ هاي وب-1894-01/07/10 (ضهاي7002) 3,169 (0%) 0
0
0
اختيارف هاي وب-3553-01/07/10 (طهاي7009) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ هاي وب-2347-01/07/10 (ضهاي7005) 320 (0%) 0
0
0
اختيارف هاي وب-1894-01/07/10 (طهاي7002) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ هاي وب-3553-01/07/10 (ضهاي7009) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ هاي وب-3252-01/07/10 (ضهاي7008) 500 (0%) 0
0
0
اختيارف هاي وب-2046-01/07/10 (طهاي7003) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف هاي وب-1594-01/07/10 (طهاي7000) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ هاي وب-2648-01/07/10 (ضهاي7006) 200 (0%) 0
0
0
اختيارخ هاي وب-1745-01/07/10 (ضهاي7001) 912 (0%) 0
0
0
اختيارخ هاي وب-2196-01/07/10 (ضهاي7004) 700 (0%) 0
0
0
اختيارخ هاي وب-2950-01/07/10 (ضهاي7007) 110 (0%) 0
0
0
اختيارف هاي وب-1745-01/07/10 (طهاي7001) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف هاي وب-2347-01/07/10 (طهاي7005) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف هاي وب-2196-01/07/10 (طهاي7004) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف هاي وب-3252-01/07/10 (طهاي7008) 1 (0%) 0
0
0


چکیده