PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
توليدي پلاستيك‌ شاهين
توليدي پلاستيك‌ شاهين ( پشاهن ) -  وضعیت : مجاز -  پایان مشاوره  -  بازار پایه فرابورس 21:02:01
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 7,365 قیمت دیروز 7,365 تعداد معاملات 0 EPS 927
0     (%0) بیشترین قیمت 0 ارزش 0 P/E 7.9
قیمت آخرین معامله 7,585 کمترین قیمت 0 حجم 0 حداکثر قیمت مجاز 7,585
0     (%0) اولین قیمت 0 حجم مبنا 2,715,547 حداقل قیمت مجاز 7,145
تاریخ آخرین معامله 1399/5/15 - 12:05:35   ارزش بازار (م ر) 444,057 تعداد سهام 60,292,960
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
4 140,000 7,733 0 0 0
18 260,828 7,585 0 0 0
2 1,420 7,155 0 0 0


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1399/5/15 7,365 7,585 7,585 2
1,753
13.297M
1399/5/14 7,365 7,585 7,585 1
724
5.492M
1399/4/28 7,447 7,670 7,670 1
3,177
24.368M
1399/4/24 7,447 7,819 7,819 1
1,500
11.729M
1399/4/23 7,447 7,670 7,670 1
1,836
14.082M
1399/4/14 7,447 7,818 7,818 2
7,543
58.971M
1399/4/8 7,446 7,818 7,818 1
12
93,816
1399/4/7 7,446 7,669 7,669 1
704
5.399M
1399/4/4 7,446 7,669 7,669 3
1,649
12.646M
1399/4/2 7,446 7,818 7,818 2
2,840
22.203M

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل
1391/5/18 3 1391 13 -56 -44 -316 -19
1390/12/1 12 1390 -182 -51
1390/11/30 12 1391 13 -56 -316 -316 -51
1390/11/30 9 1390 -182 -58 -149 -51 0
1390/11/26 6 1390 -182 0 -161 -51 -43

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
مجتمع صنايع لاستيك يزد (پيزد) 122,788 (5.00%) 9934
979,766
120.304B
مجتمع‌صنعتي‌آرتاويل‌تاير (پارتا) 72,999 (0.75%) 1329
1.713M
123.545B
ايران‌ تاير (پتاير) 110,850 (4.99%) 1227
2.109M
233.698B
صنايع‌ لاستيكي‌ سهند (پسهند) 66,000 (4.10%) 823
1.378M
88.063B
گروه‌ صنعتي‌ بارز (پكرمان) 30,260 (4.99%) 536
1.132M
34.260B
كوير تاير (پكوير) 20,760 (4.99%) 473
909,972
18.891B
پلاسكوكار (پلاسك) 11,560 (4.93%) 232
583,046
6.740B
ايران‌ياساتايرورابر (پاسا) 28,360 (4.99%) 190
214,427
6.081B
كارخانجات توليدي پلاستيران (پلاست) 44,769 (3.00%) 47
76,722
3.435B
درخشان‌ تهران‌ (پدرخش) 227,100 (5.00%) 45
8,382
1.904B
گازلوله‌ (پلوله) 16,781 (1.00%) 13
33,416
560.754M
توليدي پلاستيك‌ شاهين (پشاهن) 7,585 (0%) 0
0
0
ح.مجتمع‌صنعتي‌آرتاويل‌تاي (پارتاح) 100 (0%) 0
0
0
ح.كارخانجات توليدي پلاستيران (پلاستح) 1,000 (0%) 0
0
0
ح.توليدي پلاستيك‌ شاهين (پشاهنح) 1,000 (0%) 0
0
0

سهامدار تعداد سهام درصد سهام تغییر
شخص حقیقی 17,992,429 29.840
شخص حقیقی 7,649,806 12.680
شخص حقیقی 7,575,547 12.560
شركت سرمايه گذاري ملي ايران-سهامي عام- 5,988,601 9.930
شخص حقیقی 5,723,020 9.490
شخص حقیقی 2,960,730 4.910
شخص حقیقی 2,960,729 4.910
شخص حقیقی 2,444,101 4.050

چکیده