PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
توليدي پلاستيك‌ شاهين
توليدي پلاستيك‌ شاهين ( پشاهن ) -  وضعیت : مجاز -  پایان مشاوره  -  بازار پایه فرابورس 18:18:04
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 6,900 قیمت دیروز 6,700 تعداد معاملات 1 EPS 1986
200     (%2.99) بیشترین قیمت 6,900 ارزش 69,000 P/E 3.5
قیمت آخرین معامله 6,900 کمترین قیمت 6,900 حجم 10 حداکثر قیمت مجاز 6,900
200     (%2.99) اولین قیمت 6,900 حجم مبنا 1 حداقل قیمت مجاز 6,500
تاریخ آخرین معامله 1400/11/6 - 12:29:38   ارزش بازار (م ر) 416,021 تعداد سهام 60,292,960
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
13 340,143 6,900 0 0 0


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1400/11/6 6,900 6,900 6,900 1
10
69,000
1400/11/5 6,700 6,700 6,700 1
10
67,000
1400/11/4 6,510 6,510 6,510 1
10
65,100
1400/11/3 6,330 6,330 6,330 1
10
63,300
1400/11/2 6,030 6,030 6,030 1
10
60,300
1400/10/29 5,860 5,860 5,860 1
10
58,600
1400/10/28 5,690 5,690 5,690 1
10
56,900
1400/10/6 5,526 5,662 5,662 4
51,078
289.204M
1400/10/5 5,498 5,755 5,755 3
18,504
106.491M
1400/8/11 5,481 5,644 5,644 1
1,632
9.211M

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل
1391/5/18 3 1391 13 -56 -44 -316 -19
1390/12/1 12 1390 -182 -51
1390/11/30 12 1391 13 -56 -316 -316 -51
1390/11/30 9 1390 -182 -58 -149 -51 0
1390/11/26 6 1390 -182 0 -161 -51 -43

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
مجتمع صنايع لاستيك يزد (پيزد) 39,000 (1.52%) 1048
659,236
25.885B
ايران‌ تاير (پتاير) 1,428 (2.29%) 616
13.919M
19.553B
ايران‌ياساتايرورابر (پاسا) 10,700 (2.90%) 474
3.072M
32.351B
گروه‌ صنعتي‌ بارز (پكرمان) 15,600 (2.99%) 355
1.019M
15.825B
كوير تاير (پكوير) 4,608 (0.11%) 327
2.164M
9.992B
پلاسكوكار (پلاسك) 3,590 (4.55%) 292
5.574M
19.967B
درخشان‌ تهران‌ (پدرخش) 6,660 (4.99%) 273
1.687M
11.266B
مجتمع‌صنعتي‌آرتاويل‌تاير (پارتا) 18,010 (2.74%) 241
1.261M
21.640B
صنايع‌ لاستيكي‌ سهند (پسهند) 24,810 (0.85%) 109
221,108
5.529B
ح.كارخانجات توليدي پلاستيران (پلاستح) 3,270 (0.99%) 90
1.196M
3.877B
كارخانجات توليدي پلاستيران (پلاست) 6,130 (2.85%) 65
300,982
1.847B
گازلوله‌ (پلوله) 19,400 (2.76%) 18
46,686
905.708M
توليدي پلاستيك‌ شاهين (پشاهن) 6,900 (2.99%) 1
10
69,000
ح.مجتمع‌صنعتي‌آرتاويل‌تاي (پارتاح) 100 (0%) 0
0
0
ح.توليدي پلاستيك‌ شاهين (پشاهنح) 1,000 (0%) 0
0
0

سهامدار تعداد سهام درصد سهام تغییر
شخص حقیقی 17,992,429 29.840
شخص حقیقی 7,649,806 12.680
شخص حقیقی 7,575,547 12.560
شركت سرمايه گذاري ملي ايران-سهامي عام- 5,988,601 9.930
شخص حقیقی 5,723,020 9.490
شخص حقیقی 2,960,730 4.910
شخص حقیقی 2,960,729 4.910
شخص حقیقی 2,444,101 4.050

چکیده

تلفن شرکت: 66245641
نمابر شرکت: 66245382
آدرس شرکت: تهران کیلومتریک بزرگراه آیت ا...سعیدی بعدازچهارراه یافت آبادروبروی آموزش وپرورش منطقه18پلاک469