PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
آسيا سير ارس
آسيا سير ارس ( حآسا ) -  وضعیت : مجاز -  مداخله ناظر  -  بازار فرابورس 15:25:22
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت آخرین معامله 13,585 قیمت دیروز 14,300 تعداد معاملات 568 EPS 505
715     (%5.00) بیشترین قیمت 14,198 ارزش 31,020,453,822 P/E 27.1
قیمت پایانی 13,704 کمترین قیمت 13,585 حجم 2,263,558 حداکثر قیمت مجاز 15,015
596     (%4.17) اولین قیمت 14,150 حجم مبنا 1,004,420 حداقل قیمت مجاز 13,585
تاریخ آخرین معامله 1400/9/16 - 12:29:47   ارزش بازار (م ر) 10,963,200 تعداد سهام 800,000,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
0 0 0 13,585 289,802 11
0 0 0 13,587 183 1
0 0 0 13,590 69,858 2


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1400/9/15 14,300 13,810 14,391 1,233
4.914M
70.266B
1400/9/14 13,706 13,605 14,186 1,373
6.569M
90.043B
1400/9/13 14,321 14,188 15,210 540
2.501M
35.822B
1400/9/10 14,934 14,285 14,956 1,548
9.959M
148.724B
1400/9/9 14,244 14,152 14,700 1,562
8.921M
127.066B
1400/9/8 14,896 14,824 15,495 205
1.543M
22.986B
1400/9/7 15,604 15,515 16,331 352
1.280M
19.980B
1400/9/6 16,331 16,314 17,050 872
3.672M
59.968B
1400/9/3 17,172 16,600 17,310 2,510
9.083M
155.975B
1400/9/2 16,486 16,357 17,100 2,217
8.101M
133.560B

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل
1396/6/5 3 1396 78 15 101 29
1396/3/7 12 1395 101
1396/3/7 12 1396 100 101 101 9587

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
ريل گردش ايرانيان (حگردش) 4,440 (2.97%) 1879
22.870M
100.080B
ريل سير كوثر (حسير) 26,500 (4.09%) 1622
6.885M
181.512B
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران (حكشتي) 12,820 (1.31%) 1052
3.839M
49.093B
تايدواترخاورميانه (حتايد) 4,470 (3.68%) 1005
16.625M
74.327B
توكاريل (توريل) 9,054 (5.00%) 761
4.867M
43.756B
ح.دريايي وكشتيراني خط دريابندر (حبندرح) 11,155 (2.99%) 620
13.440M
149.819B
آسيا سير ارس (حآسا) 13,585 (5.00%) 568
2.264M
31.020B
ريل پردازسير (حريل) 2,489 (2.77%) 444
3.946M
9.876B
حمل و نقل بين المللي خليج فارس (حفارس) 3,440 (3.18%) 337
3.725M
12.944B
حمل‌ونقل‌توكا (حتوكا) 11,610 (0.85%) 305
751,078
8.779B
دليجان طلايي شكوه پارس (حشكوه) 3,727 (0.56%) 251
2.489M
9.339B
ريل پرداز نو آفرين (حآفرين) 5,490 (3.55%) 218
1.015M
5.613B
حمل و نقل پتروشيمي( سهامي عام (حپترو) 22,920 (4.98%) 168
273,213
6.279B
توسعه حمل و نقل ريلي پارسيان (حپارسا) 28,790 (2.08%) 82
79,074
2.257B
توسعه خدمات دريايي وبندري سينا (حسينا) 41,336 (0.51%) 82
78,803
3.199B
دريايي و کشتيراني خط دريابندر (حبندر) 15,214 (5.00%) 15
354,434
5.392B
رهشاد سپاهان (سهامي عام (حرهشا) 98,022 (5.00%) 14
3,923
384.540M
ريل پرداز نوآفرين (ريل پرداز) 10,000 (0%) 0
0
0
حمل و نقل گهرترابر سيرجان (حگهر) 1,000 (0%) 0
0
0
حمل و نقل ايران و روسيه (ايرسوتر) 1,000 (0%) 0
0
0
ريل گردش ايرانيان-پذيره (حگردش-پذيره) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف.تبعي ريل سيركوثر970808 (حسيرتبعي9708) 50 (0%) 0
0
0
خدمات کشتيراني ستاره قشم (قشم) 1 (0%) 0
0
0
حمل و نقل ريلي گسترش (ريل گستر) 1,000 (0%) 0
0
0
مجتمع ترابري رهنورد (حرهور) 1,000 (0%) 0
0
0
راه آهن حمل ونقل (حرآهن) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف.ت. حآفرين-3996-010621 (هحافرين0106) 1,000 (0%) 0
0
0


چکیده