PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
آسيا سير ارس
آسيا سير ارس ( حآسا ) -  وضعیت : مجاز -  پایان مشاوره  -  بازار فرابورس 00:00:03
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 13,390 قیمت دیروز 14,190 تعداد معاملات 1675 EPS 641
800     (%5.64) بیشترین قیمت 13,980 ارزش 116,118,690,290 P/E 20.9
قیمت آخرین معامله 13,340 کمترین قیمت 13,340 حجم 8,672,080 حداکثر قیمت مجاز 15,040
850     (%5.99) اولین قیمت 13,390 حجم مبنا 1 حداقل قیمت مجاز 13,340
تاریخ آخرین معامله 1401/3/3 - 12:29:50   ارزش بازار (م ر) 10,712,000 تعداد سهام 800,000,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
0 0 0 13,350 33,748 2
0 0 0 13,360 6,000 1
0 0 0 13,400 378 1


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1401/3/3 13,390 13,340 13,980 1,675
8.672M
116.119B
1401/3/2 14,190 13,970 14,960 593
2.540M
36.032B
1401/3/1 14,860 14,470 15,260 868
2.345M
34.856B
1401/2/31 14,570 14,500 14,990 1,638
6.986M
101.790B
1401/2/28 15,420 15,250 16,080 811
2.610M
40.237B
1401/2/27 16,220 15,510 16,990 2,283
7.498M
121.584B
1401/2/26 16,420 15,920 16,860 2,216
7.688M
126.266B
1401/2/25 15,910 14,920 16,500 1,897
6.161M
98.012B
1401/2/24 15,660 15,210 16,340 1,232
3.617M
56.637B
1401/2/21 15,850 15,380 15,980 1,790
8.474M
134.278B

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل
1396/6/5 3 1396 78 15 101 29
1396/3/7 12 1395 101
1396/3/7 12 1396 100 101 101 9587

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران (حكشتي) 22,130 (4.98%) 9228
88.809M
1,960.350B
حمل و نقل گهرترابر سيرجان (حگهر) 8,840 (0.11%) 4230
26.847M
238.211B
آسيا سير ارس (حآسا) 13,340 (5.99%) 1675
8.672M
116.119B
ريل سير كوثر (حسير) 18,800 (4.08%) 1387
3.777M
71.206B
ريل گردش ايرانيان (حگردش) 2,590 (3.00%) 1308
19.398M
50.323B
حمل و نقل بين المللي خليج فارس (حفارس) 9,100 (1.79%) 625
5.038M
45.142B
ريل پردازسير (حريل) 2,810 (0.39%) 571
12.934M
36.261B
ريل پرداز نو آفرين (حآفرين) 3,697 (0.14%) 547
7.625M
28.406B
تايدواترخاورميانه (حتايد) 5,820 (0.51%) 537
6.237M
36.227B
توكاريل (توريل) 9,050 (0.56%) 447
1.989M
17.905B
حمل و نقل پتروشيمي( سهامي عام (حپترو) 24,210 (4.98%) 363
545,228
13.331B
حمل‌ونقل‌توكا (حتوكا) 15,940 (4.95%) 352
1.397M
22.358B
توسعه خدمات دريايي وبندري سينا (حسينا) 54,100 (2.08%) 293
338,300
18.380B
توسعه حمل و نقل ريلي پارسيان (حپارسا) 38,100 (1.42%) 271
225,643
8.627B
دليجان طلايي شكوه پارس (حشكوه) 2,523 (0.75%) 229
10.187M
25.933B
رهشاد سپاهان (سهامي عام (حرهشا) 92,900 (2.93%) 94
52,674
4.906B
دريايي و کشتيراني خط دريابندر (حبندر) 36,100 (3.00%) 90
653,704
23.599B
مشاركت ش قم0312-سه ماهه18% (قم0312) 1,010,000 (0%) 1
5
5.050M
اختيارخ حافرين-3000-14011214 (ضحافرين1203) 1,540 (4.35%) 1
1
1.540M
مشاركت ش كرج0312-سه ماهه18% (مكرج0312) 1,000,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ حافرين-1500-14011214 (ضحافرين1200) 2,700 (0%) 0
0
0
اختيارخ حافرين-3500-14011214 (ضحافرين1204) 1,500 (0%) 0
0
0
ريل گردش ايرانيان-پذيره (حگردش-پذيره) 1,000 (0%) 0
0
0
مشاركت ش تبريز012-3ماهه18% (تبريز012) 1,000,000 (0%) 0
0
0
اختيارف.تبعي ريل سيركوثر970808 (حسيرتبعي9708) 50 (0%) 0
0
0
مشاركت ش شهركرد406-3ماهه18% (مشهر406) 1,000,000 (0%) 0
0
0
اختيارف حافرين-1500-14011214 (طحافرين1200) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ حافرين-4000-14011214 (ضحافرين1205) 950 (0%) 0
0
0
مشاركت ش اصفهان312-سه ماهه18% (مصفها312) 1,000,000 (0%) 0
0
0
مشاركت ش كرج312-سه ماهه18% (مكرج312) 1,000,000 (0%) 0
0
0
خدمات کشتيراني ستاره قشم (قشم) 1 (0%) 0
0
0
حمل و نقل ريلي گسترش (ريل گستر) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف حافرين-3500-14011214 (طحافرين1204) 1 (0%) 0
0
0
مشاركت ش قم312-سه ماهه18% (قم312) 1,000,000 (0%) 0
0
0
اختيارف حافرين-4000-14011214 (طحافرين1205) 1 (0%) 0
0
0
حمل و نقل ايران و روسيه (ايرسوتر) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف حافرين-2000-14011214 (طحافرين1201) 1 (0%) 0
0
0
مشاركت ش شيراز312-3ماهه18% (مشير312) 1,000,000 (0%) 0
0
0
اختيارف حافرين-2500-14011214 (طحافرين1202) 1 (0%) 0
0
0
ريل پرداز نوآفرين (ريل پرداز) 10,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ حافرين-2500-14011214 (ضحافرين1202) 2,180 (0%) 0
0
0
مشاركت ش تبريز312-3ماهه18% (تبريز312) 1,000,000 (0%) 0
0
0
اختيارف حافرين-4500-14011214 (طحافرين1206) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ حافرين-4500-14011214 (ضحافرين1206) 1 (0%) 0
0
0
مشاركت ش شيراز04-سه ماهه18% (مشير04) 1,000,000 (0%) 0
0
0
مشاركت ش مشهد0312-3ماهه18% (مشهد0312) 1,000,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ حافرين-5000-14011214 (ضحافرين1207) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف حافرين-3000-14011214 (طحافرين1203) 1 (0%) 0
0
0
ح.دريايي وكشتيراني خط دريابندر (حبندرح) 10,120 (0%) 0
0
0
اختيارف حافرين-5000-14011214 (طحافرين1207) 1,000 (0%) 0
0
0
مجتمع ترابري رهنورد (حرهور) 1,000 (0%) 0
0
0
مشاركت ش مشهد312-3ماهه18% (مشهد312) 990,000 (0%) 0
0
0
مشاركت ش اسلامشهر312-3ماهه18% (مشهر312) 1,000,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ حافرين-2000-14011214 (ضحافرين1201) 1 (0%) 0
0
0
راه آهن حمل ونقل (حرآهن) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف.ت. حآفرين-3996-010621 (هحافرين0106) 1,000 (0%) 0
0
0
مشاركت ش شيراز304-3ماهه18% (مشير304) 968,000 (0%) 0
0
0


چکیده