PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
توريستي ورفاهي آبادگران كيش
توريستي ورفاهي آبادگران كيش ( گكيش ) -  وضعیت : ممنوع-متوقف -  پایان مشاوره  -  بازار پایه فرابورس 17:58:08
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 18,740 قیمت دیروز 18,740 تعداد معاملات 0 EPS 117
0     (%0) بیشترین قیمت 0 ارزش 0 P/E 160.2
قیمت آخرین معامله 18,930 کمترین قیمت 0 حجم 0 حداکثر قیمت مجاز 19,300
0     (%0) اولین قیمت 0 حجم مبنا 533,618 حداقل قیمت مجاز 18,180
تاریخ آخرین معامله 1400/10/27 - 12:29:57   ارزش بازار (م ر) 3,837,952 تعداد سهام 204,800,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1400/10/27 18,810 18,570 19,500 366
980,340
18.439B
1400/10/26 19,140 18,760 18,760 51
174,622
3.276B
1400/10/25 19,340 19,110 19,700 148
344,574
6.604B
1400/10/22 19,700 19,700 20,300 250
614,887
12.127B
1400/10/21 20,300 20,200 21,600 457
1.191M
24.193B
1400/10/20 21,250 20,650 20,650 5
3,797
78.408M
1400/10/19 21,250 20,700 20,700 28
26,975
558.383M
1400/10/18 21,300 21,200 22,050 348
736,571
15.674B
1400/10/15 21,852 21,417 22,741 1,263
4.206M
91.919B
1400/10/14 22,079 22,079 22,079 10
3,135
69.218M

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل


سهامدار تعداد سهام درصد سهام تغییر
شخص حقیقی 13,407,791 6.540
شخص حقیقی 11,298,931 5.510
شخص حقیقی 9,610,551 4.690
شخص حقیقی 8,102,409 3.950
شخص حقیقی 8,087,572 3.940
شخص حقیقی 7,352,764 3.590
شخص حقیقی 6,740,156 3.290
شخص حقیقی 6,393,225 3.120
شخص حقیقی 5,899,369 2.880
شخص حقیقی 5,389,435 2.630
شخص حقیقی 5,288,521 2.580
شخص حقیقی 4,340,333 2.110
شخص حقیقی 4,084,980 1.990
شخص حقیقی 3,370,230 1.640
شخص حقیقی 3,302,392 1.610
شخص حقیقی 3,302,392 1.610
شخص حقیقی 3,235,524 1.570
شخص حقیقی 3,211,695 1.560
شركت آسفالت طوس-سهامي خاص- 3,172,652 1.540
شخص حقیقی 2,764,792 1.340
شخص حقیقی 2,404,494 1.170

چکیده

پست الکترونیک شرکت: info@abadgaranirankish.com
مدیر عامل: محمد صالحی یکتا
وب سایت شرکت: http://abadgaranirankish.com
تلفن شرکت: 07644423866
وب سایت شرکت: www:abadgaranirankish.ir
نمابر شرکت: 07644424009
مدیر مالی: آقای محسن سلطانی
مدیر سهام: آقای محمود صالحی
تلفن امور سهام: 05118718333
آدرس شرکت: جزیره کیش -خیابان پروین اعتصامی-هتل آبادگران ایران کیش
تلفن امور سهام: 05138718333
وب سایت شرکت: http://www.abadgaranirankish.ir/main.php