PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
ح . كشاورزي‌ ودامپروي‌ مگسال‌
ح . كشاورزي‌ ودامپروي‌ مگسال‌ ( زمگساح ) -  وضعیت : ممنوع-متوقف -  پیش از گشایش  -  بازار بورس 12:36:44
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 1,015 قیمت دیروز 1,015 تعداد معاملات 0 EPS
0     (%0) بیشترین قیمت 0 ارزش 0 P/E
قیمت آخرین معامله 1,015 کمترین قیمت 0 حجم 0 حداکثر قیمت مجاز 1,120
0     (%0) اولین قیمت 0 حجم مبنا 1 حداقل قیمت مجاز 910
تاریخ آخرین معامله 1397/5/3 - 12:29:23   ارزش بازار (م ر) 0 تعداد سهام 0
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1397/5/3 1,015 1,015 1,015 706
15.631M
15.866B
1397/5/2 1,015 1,015 1,015 214
5.074M
5.150B
1397/5/1 1,015 1,015 1,040 195
4.450M
4.517B
1397/4/31 1,049 1,030 1,080 92
1.941M
2.037B
1397/4/30 1,080 1,070 1,150 44
805,410
870.011M
1396/12/28 1,100 1,031 1,151 186
1.505M
1.656B
1396/12/27 1,104 1,055 1,127 218
1.787M
1.973B
1396/12/26 1,037 975 1,096 122
579,005
600.209M
1396/12/23 999 990 1,044 39
113,209
113.047M
1396/12/22 1,005 1,000 1,014 21
137,525
138.166M

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
سرمايه گذاري كشاورزي كوثر (زكوثر) 38,960 (5.00%) 11249
12.105M
475.369B
سيمرغ (سيمرغ) 31,830 (4.99%) 5835
10.413M
334.042B
كشت وصنعت شريف آباد (زشريف) 36,754 (5.00%) 3765
4.744M
183.852B
كشاورزي مكانيزه اصفهان كشت (زكشت) 49,113 (0.01%) 2928
4.870M
247.072B
دامداري تليسه نمونه (تليسه) 125,096 (5.00%) 2821
1.375M
172.878B
كشت و دامداري فكا (زفكا) 62,489 (5.00%) 2680
2.438M
153.026B
كشاورزي و دامپروري بينالود (زبينا) 68,814 (5.00%) 2350
4.226M
291.923B
كشاورزي‌ ودامپروي‌ مگسال‌ (زمگسا) 59,620 (3.95%) 1952
2.913M
185.726B
كشت و دام گلدشت نمونه اصفهان (زگلدشت) 51,885 (5.00%) 1306
1.538M
79.941B
مجتمع توليد گوشت مرغ ماهان (زماهان) 40,634 (5.00%) 1073
1.377M
56.183B
ملي كشت و صنعت و دامپروري پارس (زپارس) 103,640 (5.00%) 956
964,722
100.518B
كشت و صنعت دشت خرم دره (زدشت) 58,954 (5.00%) 836
3.225M
190.118B
شير و گوشت زاگرس شهركرد (زشگزا) 136,979 (0%) 0
0
0
شركت كشت و صنعت شهيد بهشتي (بهشتي) 1,000 (0%) 0
0
0
پذيره- آينده سازان بهشت پارس (پذيره-بهشت) 1,400 (0%) 0
0
0
اوراق سلف مرغ منجمد بهپرور (عمرغ2) 2,481,096 (0%) 0
0
0
هواپيمايي خدمات ويژه (خدمات هوايي) 10,000 (0%) 0
0
0
كشت و صنعت آبشيرين (آبين) 8,132 (0%) 0
0
0
سرمايه گذاري كشاورزي ايران (كورزي) 1,000 (0%) 0
0
0
بازرگاني آينده سازان بهشت پارس (آينده) 23,207 (0%) 0
0
0
كشت و صنعت جوين (جوين) 1 (0%) 0
0
0
خدمات حمايتي كشاورزي (خدمات كشاورزي) 1,000 (0%) 0
0
0
پرورش كرم ابريشم ايران (ابريشم) 1,000,000 (0%) 0
0
0
نماد تستي (تست) 1 (0%) 0
0
0
كشاورزي و دامپروري ملارد شير (ملارد شير) 1,000 (0%) 0
0
0
كشت و دام قيام اصفهان (زقيام) 48,851 (0%) 0
0
0

سهامدار تعداد سهام درصد سهام تغییر

چکیده