PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
بانك دي
بانك دي ( دي ) -  وضعیت : مجاز -  مداخله ناظر  -  بازار فرابورس 20:46:31
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت آخرین معامله 935 قیمت دیروز 930 تعداد معاملات 2027 EPS -5352
5     (%0.54) بیشترین قیمت 966 ارزش 35,698,510,242 P/E -0.2
قیمت پایانی 945 کمترین قیمت 911 حجم 37,767,257 حداکثر قیمت مجاز 976
15     (%1.61) اولین قیمت 965 حجم مبنا 1 حداقل قیمت مجاز 884
تاریخ آخرین معامله 1397/6/31 - 12:29:42   ارزش بازار (م ر) 6,048,000 تعداد سهام 6,400,000,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
1 10,463 950 960 20,000 1
2 200,000 940 964 10,000 1
1 11,901 935 965 12,000 2


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1397/6/27 930 910 932 2,912
87.146M
81.066B
1397/6/26 888 863 906 632
35.219M
31.262B
1397/6/25 822 822 822 138
10.787M
8.867B
1397/6/24 783 783 783 302
12.439M
9.740B
1397/6/21 746 719 752 1,608
41.162M
30.711B
1397/6/20 717 700 729 1,752
32.505M
23.321B
1397/6/19 709 684 711 1,306
37.116M
26.326B
1397/6/18 678 668 692 803
16.657M
11.287B
1397/6/17 670 654 682 619
10.776M
7.215B
1397/6/14 661 636 675 383
7.169M
4.739B

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل
1394/12/22 12 1394 251 361
1394/12/22 12 1395 275 518 260 260 361
1394/10/26 6 1394 251 157 361 124
1394/7/6 3 1394 422 15 361 48
1394/3/3 12 1393 463

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
بانك تجارت (وتجارت) 930 (3.83%) 10679
271.075M
255.478B
بانك ملت (وبملت) 1,723 (4.17%) 7098
155.777M
271.957B
بانك صادرات ايران (وبصادر) 1,056 (4.97%) 6865
248.658M
262.191B
بانك دي (دي) 935 (0.54%) 2027
37.767M
35.699B
بانك سينا (وسينا) 1,252 (4.95%) 1382
58.451M
73.144B
بانك خاورميانه (وخاور) 2,230 (0.27%) 667
10.349M
23.211B
بانك سامان (سامان) 1,620 (2.02%) 588
6.352M
10.323B
پست بانك ايران (وپست) 1,953 (4.96%) 405
4.661M
9.158B
بانك‌پارسيان‌ (وپارس) 1,255 (2.28%) 318
3.333M
4.170B
بانك آينده (وآيند) 1,480 (7.56%) 268
1.863M
2.842B
اعتباري توسعه (توسعه) 919 (16.68%) 32
448,515
434.132M
بانك‌ كارآفرين‌ (وكار) 1,424 (4.94%) 31
143,475
204.308M
بانك‌اقتصادنوين‌ (ونوين) 1,310 (4.97%) 24
628,980
823.964M
بانك تات (تات) 2,768 (0%) 0
0
0
ح.بانك تات (تاتح) 1,260 (0%) 0
0
0
شركت اعتباري كوثر مركزي (وكوثر) 573 (0%) 0
0
0
بانك شهر (وشهر) 960 (0%) 0
0
0
اختيارف.تبعي بانك ملت707 (هبملت707) 1 (0%) 0
0
0
ح. بانك آينده (وآيندح) 1 (0%) 0
0
0
بانك حكمت ايرانيان (حكمت) 788 (0%) 0
0
0
بانك پاسارگاد (وپاسار) 999 (0%) 0
0
0
بانك سرمايه (سمايه) 1,226 (0%) 0
0
0
بانك ايران زمين (وزمين) 2,130 (0%) 0
0
0
بانك آينده (وآيند) 1,000 (0%) 0
0
0
بانك الكترونيكي آرين (حذف -آرين) 1,213 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-1200-1397/10/08 (ضملت1000) 1 (0%) 0
0
0
بانك قوامين (وقوام) 630 (0%) 0
0
0
بانك انصار (وانصار) 2,088 (0%) 0
0
0
ح.بانك قوامين (وقوامح) 1 (0%) 0
0
0
اعتباري نور (ونور) 1,000 (0%) 0
0
0
ح بانك شهر (وشهرح) 1,000 (0%) 0
0
0
بانك گردشگري (وگردش) 758 (0%) 0
0
0
شركت اعتباري ثامن (وثامن) 1,000 (0%) 0
0
0
ح. بانك سامان (سامانح) 300 (0%) 0
0
0
بانك مهر اقتصاد (ومهر) 709 (0%) 0
0
0
بانك قرض الحسنه رسالت (وسالت) 1,100 (0%) 0
0
0
اعتباري ملل (وملل) 1,200 (0%) 0
0
0


چکیده

آدرس شرکت: تهران-خیابان ولیعصر -روبروی جام جم نبش کوچه پروین شماره 45 - ساختمان مرکزی بانک دی
تلفن امور سهام: 28931888
نمابر امور سهام: 26218659
تلفن شرکت: 28930
وب سایت شرکت: http://www.bank-day.ir
پست الکترونیک امور سهام: saham@bank-day.ir
مدیر عامل: آقای محمود افضلی
مدیر مالی: آقای حسین رحمتی
مدیر سهام: آقای علی ذکریا پور
مدیر روابط عمومی: آقای غلامحسین ابراهیمی