PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
بانك دي
بانك دي ( دي ) -  وضعیت : ممنوع-متوقف -  پایان مشاوره  -  بازار فرابورس 19:35:06
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 1,404 قیمت دیروز 1,404 تعداد معاملات 0 EPS -2109
0     (%0) بیشترین قیمت 0 ارزش 0 P/E -0.7
قیمت آخرین معامله 1,390 کمترین قیمت 0 حجم 0 حداکثر قیمت مجاز 1,474
0     (%0) اولین قیمت 0 حجم مبنا 1 حداقل قیمت مجاز 1,334
تاریخ آخرین معامله 1395/4/29 - 12:30:00   ارزش بازار (م ر) 8,985,600 تعداد سهام 6,400,000,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1395/4/29 1,404 1,376 1,420 1,539
29.870M
41.945B
1395/4/28 1,381 1,340 1,410 1,027
12.948M
17.884B
1395/4/27 1,374 1,331 1,389 816
14.647M
20.121B
1395/4/26 1,333 1,315 1,339 853
14.624M
19.491B
1395/4/23 1,341 1,330 1,356 508
4.005M
5.371B
1395/4/22 1,355 1,337 1,377 776
8.073M
10.942B
1395/4/21 1,380 1,375 1,389 760
18.199M
25.107B
1395/4/20 1,369 1,359 1,376 847
13.975M
19.138B
1395/4/19 1,396 1,372 1,420 436
7.923M
11.059B
1395/4/15 1,390 1,373 1,400 560
8.982M
12.480B

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل
1394/12/22 12 1394 251 361
1394/12/22 12 1395 275 518 260 260 361
1394/10/26 6 1394 251 157 361 124
1394/7/6 3 1394 422 15 361 48
1394/3/3 12 1393 463

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
بانك صادرات ايران (وبصادر) 623 (0.16%) 1363
87.297M
54.287B
بانك ملت (وبملت) 910 (0.66%) 362
8.998M
8.123B
بانك‌پارسيان‌ (وپارس) 945 (0.11%) 239
3.254M
3.073B
بانك تجارت (وتجارت) 635 (0%) 234
8.627M
5.478B
بانك انصار (وانصار) 2,198 (0.37%) 92
361,024
791.400M
شركت اعتباري كوثر مركزي (وكوثر) 670 (2.76%) 77
883,639
594.321M
بانك‌ كارآفرين‌ (وكار) 1,100 (4.93%) 51
770,625
847.779M
بانك خاورميانه (وخاور) 1,830 (0.38%) 42
788,965
1.434B
بانك حكمت ايرانيان (حكمت) 900 (0%) 35
267,989
241.197M
بانك سينا (وسينا) 893 (3.77%) 34
470,563
422.624M
بانك‌اقتصادنوين‌ (ونوين) 1,105 (0.09%) 11
97,892
108.229M
اعتباري توسعه (توسعه) 450 (0%) 11
33,900
15.255M
پست بانك ايران (وپست) 1,455 (3.51%) 1
4,600
6.693M
بانك قرض الحسنه رسالت (وسالت) 1,000 (0%) 0
0
0
اعتباري ملل (وملل) 1,200 (0%) 0
0
0
بانك پاسارگاد (وپاسار) 999 (0%) 0
0
0
بانك سرمايه (سمايه) 1,229 (0%) 0
0
0
بانك ايران زمين (وزمين) 2,130 (0%) 0
0
0
اختيار فروش تبعي بانك پاسارگاد (هپاسا202) 1,000 (0%) 0
0
0
بانك آينده (وآيند) 1,000 (0%) 0
0
0
بانك شهر (وشهر) 960 (0%) 0
0
0
اختيارف.تبعي بانك ملت707 (هبملت707) 1 (0%) 0
0
0
ح. بانك آينده (وآيندح) 1 (0%) 0
0
0
بانك دي (دي) 1,390 (0%) 0
0
0
بانك الكترونيكي آرين (حذف -آرين) 1,213 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-1200-1397/10/08 (ضملت1000) 1 (0%) 0
0
0
بانك سامان (سامان) 825 (0%) 0
0
0
بانك تات (تات) 2,768 (0%) 0
0
0
ح.بانك تات (تاتح) 1,260 (0%) 0
0
0
بانك آينده (وآيند) 1,180 (0%) 0
0
0
ح.بانك قوامين (وقوامح) 1 (0%) 0
0
0
اعتباري نور (ونور) 1,000 (0%) 0
0
0
ح بانك شهر (وشهرح) 1,000 (0%) 0
0
0
بانك قوامين (وقوام) 630 (0%) 0
0
0
بانك گردشگري (وگردش) 850 (0%) 0
0
0
شركت اعتباري ثامن (وثامن) 1,000 (0%) 0
0
0
ح. بانك سامان (سامانح) 300 (0%) 0
0
0
بانك مهر اقتصاد (ومهر) 709 (0%) 0
0
0


چکیده

آدرس شرکت: تهران-خیابان ولیعصر -روبروی جام جم نبش کوچه پروین شماره 45 - ساختمان مرکزی بانک دی
تلفن امور سهام: 28931888
نمابر امور سهام: 26218659
تلفن شرکت: 28930
وب سایت شرکت: http://www.bank-day.ir
پست الکترونیک امور سهام: saham@bank-day.ir
مدیر عامل: آقای محمود افضلی
مدیر مالی: آقای حسین رحمتی
مدیر سهام: آقای علی ذکریا پور
مدیر روابط عمومی: آقای غلامحسین ابراهیمی