PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
بانك سينا
بانك سينا ( وسينا ) -  وضعیت : مجاز -  پایان مشاوره  -  بازار بورس 18:25:19
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 1,040 قیمت دیروز 1,039 تعداد معاملات 83 EPS 264
1     (%0.10) بیشترین قیمت 1,050 ارزش 1,382,435,540 P/E 3.9
قیمت آخرین معامله 1,041 کمترین قیمت 1,030 حجم 1,326,398 حداکثر قیمت مجاز 1,090
2     (%0.19) اولین قیمت 1,030 حجم مبنا 4,000,000 حداقل قیمت مجاز 988
تاریخ آخرین معامله 1395/10/29 - 12:29:07   ارزش بازار (م ر) 10,400,000 تعداد سهام 10,000,000,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
1 24,974 1,040 1,041 15,050 2
1 40,000 1,039 1,042 26,000 2
1 40,000 1,038 1,043 17,500 1


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1395/10/29 1,040 1,030 1,050 83
1.326M
1.382B
1395/10/28 1,039 1,020 1,040 84
978,840
1.003B
1395/10/27 1,044 1,025 1,038 36
267,645
274.853M
1395/10/26 1,045 1,021 1,035 48
526,776
541.026M
1395/10/25 1,048 1,028 1,055 55
870,869
900.252M
1395/10/22 1,052 1,020 1,067 127
2.223M
2.329B
1395/10/20 1,058 1,020 1,059 53
411,465
427.379M
1395/10/19 1,060 1,030 1,063 47
456,105
475.276M
1395/10/18 1,062 1,035 1,065 35
420,704
438.811M
1395/10/15 1,064 1,043 1,069 18
246,411
259.602M

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل
1395/5/13 3 1395 264 249 66 227 65
1395/2/12 12 1395 271 249 227 227 235
1395/2/12 12 1394 249 235
1394/10/29 9 1394 249 174 235 174
1394/8/5 6 1394 249 121 235 101

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
شركت اعتباري كوثر مركزي (وكوثر) 1,039 (3.49%) 12334
250.858M
263.321B
بانك انصار (وانصار) 1,762 (0.46%) 87
632,016
1.105B
بانك سينا (وسينا) 1,041 (0.19%) 83
1.326M
1.382B
بانك حكمت ايرانيان (حكمت) 1,195 (0.25%) 74
715,978
858.016M
بانك خاورميانه (وخاور) 2,250 (1.53%) 46
479,750
1.078B
بانك شهر (وشهر) 710 (1.43%) 24
1.458M
1.032B
بانك مهر اقتصاد (ومهر) 700 (0%) 14
217,484
152.305M
بانك قوامين (وقوام) 562 (2.94%) 12
168,881
97.480M
بانك آينده (وآيند) 1,101 (0.09%) 11
370,579
404.879M
بانك‌ كارآفرين‌ (وكار) 2,738 (5.00%) 7
37,015
101.381M
بانك‌اقتصادنوين‌ (ونوين) 2,170 (0%) 0
0
0
اختيار ف. تبعي بانك تجارت (هتجار310) 159 (0%) 0
0
0
ح. بانك آينده (وآيندح) 1 (0%) 0
0
0
بانك دي (دي) 1,390 (0%) 0
0
0
بانك ملت (وبملت) 2,370 (0%) 0
0
0
اختيار ف. بانك صادرات ايران (هصادر310) 146 (0%) 0
0
0
موسسه اعتباري نور (ونور) 1,000 (0%) 0
0
0
اعتباري توسعه (توسعه) 1,150 (0%) 0
0
0
ح.بانك قوامين (وقوامح) 1 (0%) 0
0
0
ح.شركت اعتباري ملل (ومللح) 1,100 (0%) 0
0
0
اعتباري نور (ونور) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيار فروش تبعي بانك ملت (هبملت203) 46 (0%) 0
0
0
ح بانك شهر (وشهرح) 1,000 (0%) 0
0
0
بانك تجارت (وتجارت) 1,002 (0%) 0
0
0
بانك گردشگري (وگردش) 1,233 (0%) 0
0
0
اختيار ف. تبعي بانك پاسارگاد (هپاسا310) 1 (0%) 0
0
0
شركت اعتباري ثامن (وثامن) 1,000 (0%) 0
0
0
ح. بانك سامان (سامانح) 300 (0%) 0
0
0
بانك پاسارگاد (وپاسار) 999 (0%) 0
0
0
بانك سرمايه (سمايه) 1,229 (0%) 0
0
0
شركت اعتباري ملل (وملل) 1,185 (0%) 0
0
0
اختيار ف. بانك‌اقتصادنوين‌ (هنوين310) 231 (0%) 0
0
0
اختيار ف. تبعي بانك ملت (هبملت310) 82 (0%) 0
0
0
بانك ايران زمين (وزمين) 2,110 (0%) 0
0
0
اختيار فروش تبعي بانك پاسارگاد (هپاسا202) 1,000 (0%) 0
0
0
بانك آينده (وآيند) 1,000 (0%) 0
0
0
پست بانك ايران (وپست) 2,239 (0%) 0
0
0
بانك قرض الحسنه رسالت (وسالت) 1,000 (0%) 0
0
0
بانك صادرات ايران (وبصادر) 979 (0%) 0
0
0
اختيارف. فروش تبعي بانك ملت (هبملت303) 10 (0%) 0
0
0
بانك‌پارسيان‌ (وپارس) 1,120 (0%) 0
0
0
بانك الكترونيكي آرين (حذف -آرين) 1,213 (0%) 0
0
0
اختيار ف. تبعي بانك‌پارسيان‌ (هپارس310) 1,000 (0%) 0
0
0
بانك سامان (سامان) 833 (0%) 0
0
0
بانك تات (تات) 2,768 (0%) 0
0
0
ح.بانك تات (تاتح) 1,260 (0%) 0
0
0


چکیده
فعاليت اصلي شركت عبارت است از انجام عمليات پولي، مالي، اعتباري و فعاليت در بخشهاي مختلف اقتصادي با اشخاص حقيقي و حقوقي. شركت قادر به انجام ساير فعاليت هاي مرتبط از قبيل سپرده هاي بانكي، خريد و فروش اوراق مشاركت و تضمين و صدور ضمانت نامه و موارد مشابه است.

وب سایت شرکت: http://www.sinabank.ir
آدرس شرکت: ایران - تهران - خ استادمطهری-شماره 187
تلفن شرکت: 88532427-88532428
پست الکترونیک شرکت: info@sinabank.ir
فعاليت اصلي شركت عبارت است از انجام عمليات پولي، مالي، اعتباري و فعاليت در بخشهاي مختلف اقتصادي با اشخاص حقيقي و حقوقي. شركت قادر به انجام ساير فعاليت هاي مرتبط از قبيل سپرده هاي بانكي، خريد و فروش اوراق مشاركت و تضمين و صدور ضمانت نامه و موارد مشابه است.
مدیر مالی: آقای ایروانی
مدیر سهام: اقای شفیع پور
مدیر عامل: آقای محمدرضا پیشرو
نمابر امور سهام: 85563183
تلفن امور سهام: 8-88532427