PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
مجتمع توليد گوشت مرغ ماهان
مجتمع توليد گوشت مرغ ماهان ( زماهان ) -  وضعیت : مجاز -  پایان مشاوره  -  بازار فرابورس 21:01:07
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 33,584 قیمت دیروز 34,185 تعداد معاملات 1417 EPS 286
601     (%1.76) بیشترین قیمت 35,000 ارزش 51,960,879,559 P/E 117.4
قیمت آخرین معامله 33,000 کمترین قیمت 32,702 حجم 1,547,187 حداکثر قیمت مجاز 35,894
1,185     (%3.47) اولین قیمت 34,300 حجم مبنا 1,488,805 حداقل قیمت مجاز 32,476
تاریخ آخرین معامله 1399/3/13 - 12:29:56   ارزش بازار (م ر) 13,433,600 تعداد سهام 400,000,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
10 9,193 33,000 33,000 8,650 2
2 3,500 32,801 33,124 5,000 1
1 5,000 32,800 33,150 15,081 1


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1399/3/13 33,584 32,702 35,000 1,417
1.547M
51.961B
1399/3/12 34,185 32,981 36,000 967
1.125M
38.361B
1399/3/11 34,419 33,020 36,490 1,228
2.099M
72.252B
1399/3/10 34,757 34,683 34,759 827
1.988M
69.094B
1399/3/7 33,104 30,525 33,737 1,247
2.136M
70.707B
1399/3/6 32,131 31,381 34,683 1,150
2.559M
82.210B
1399/3/3 33,032 32,000 33,043 1,286
2.359M
77.916B
1399/2/31 31,470 29,462 31,668 1,709
3.630M
114.251B
1399/2/30 30,160 30,855 30,855 486
934,462
28.833B
1399/2/29 29,386 30,212 30,212 362
754,181
22.785B

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
كشت و صنعت آبشيرين (آبين) 49,791 (3.63%) 12075
14.485M
722.836B
سرمايه گذاري كشاورزي كوثر (زكوثر) 30,488 (5.00%) 10739
7.252M
219.882B
كشت و دامداري فكا (زفكا) 60,600 (2.76%) 3510
3.357M
207.495B
كشت وصنعت شريف آباد (زشريف) 37,882 (5.00%) 2907
4.128M
155.332B
سيمرغ (سيمرغ) 31,084 (5.00%) 2080
6.487M
201.410B
مجتمع توليد گوشت مرغ ماهان (زماهان) 33,000 (3.47%) 1417
1.547M
51.961B
كشت و دام قيام اصفهان (زقيام) 32,698 (5.00%) 1395
4.002M
130.478B
كشاورزي مكانيزه اصفهان كشت (زكشت) 38,994 (2.41%) 1297
986,811
38.451B
كشت و دام گلدشت نمونه اصفهان (زگلدشت) 53,321 (5.00%) 1039
2.162M
115.256B
كشت و صنعت دشت خرم دره (زدشت) 39,779 (5.00%) 353
1.670M
66.411B
كشاورزي و دامپروري بينالود (زبينا) 51,125 (5.00%) 316
1.762M
90.106B
كشاورزي‌ ودامپروي‌ مگسال‌ (زمگسا) 50,101 (5.00%) 253
647,978
32.464B
دامداري تليسه نمونه (تليسه) 101,056 (5.00%) 209
447,435
45.216B
ملي كشت و صنعت و دامپروري پارس (زپارس) 71,926 (5.00%) 158
260,888
18.765B
شير و گوشت زاگرس شهركرد (زشگزا) 105,564 (5.00%) 136
633,713
66.897B
شركت كشت و صنعت شهيد بهشتي (بهشتي) 1,000 (0%) 0
0
0
پذيره- آينده سازان بهشت پارس (پذيره-بهشت) 1,400 (0%) 0
0
0
اوراق سلف مرغ منجمد بهپرور (عمرغ2) 2,481,096 (0%) 0
0
0
هواپيمايي خدمات ويژه (خدمات هوايي) 10,000 (0%) 0
0
0
سرمايه گذاري كشاورزي ايران (كورزي) 1,000 (0%) 0
0
0
بازرگاني آينده سازان بهشت پارس (آينده) 21,866 (1.97%) 0
0
0
كشت و صنعت جوين (جوين) 1 (98.51%) 0
0
0
خدمات حمايتي كشاورزي (خدمات كشاورزي) 1,000 (0%) 0
0
0
پرورش كرم ابريشم ايران (ابريشم) 1,000,000 (0%) 0
0
0
نماد تستي (تست) 1 (99.90%) 0
0
0
كشاورزي و دامپروري ملارد شير (ملارد شير) 1,000 (0%) 0
0
0

سهامدار تعداد سهام درصد سهام تغییر
شركت سرمايه گذاري كشاورزي كوثر-سهامي عام- 345,785,028 86.440

چکیده