PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
ح . خدمات‌انفورماتيك‌
ح . خدمات‌انفورماتيك‌ ( رانفورح ) -  وضعیت : ممنوع-متوقف -  پیش از گشایش  -  بازار بورس 12:58:36
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 1,000 قیمت دیروز 1,000 تعداد معاملات 0 EPS
0     (%0) بیشترین قیمت 0 ارزش 0 P/E
قیمت آخرین معامله 1,000 کمترین قیمت 0 حجم 0 حداکثر قیمت مجاز 1,100
0     (%0) اولین قیمت 0 حجم مبنا 1 حداقل قیمت مجاز 900
تاریخ آخرین معامله -   ارزش بازار (م ر) 0 تعداد سهام 0
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
تجارت الكترونيك پارسيان (رتاپ) 18,900 (0.47%) 7860
35.382M
698.505B
آسان پرداخت پرشين (آپ) 39,440 (4.99%) 4135
10.630M
424.340B
پرداخت الكترونيك سامان كيش (سپ) 52,990 (4.98%) 3958
5.160M
277.451B
كارت اعتباري ايران كيش (ركيش) 20,170 (4.99%) 3203
11.567M
241.879B
تجارت الكترونيك پارسيان كيش (تاپكيش) 42,800 (1.93%) 3009
6.732M
298.030B
خدمات‌انفورماتيك‌ (رانفور) 48,110 (5.00%) 2670
5.126M
247.220B
افرانت (افرا) 39,000 (3.01%) 1887
7.574M
306.388B
داده‌پردازي‌ايران‌ (مداران) 55,430 (4.99%) 1777
2.788M
165.390B
ايران‌ارقام‌ (مرقام) 61,070 (4.99%) 1296
1.343M
82.040B
به پرداخت ملت (پرداخت) 45,450 (5.00%) 919
1.149M
52.427B
توسعه فناوري اطلاعات خوارزمي (مفاخر) 39,390 (5.00%) 800
1.084M
44.123B
همكاران سيستم (سيستم) 37,250 (4.90%) 677
6.498M
242.244B
گروه فن آوا (فن آوا) 16,888 (2.00%) 94
528,106
8.919B
رايان هم افزا (رافزا) 1,000 (0%) 0
0
0
فن آوا كارت (فناوا كارت) 1,000 (0%) 0
0
0
ح.گروه فن آوا (فن آواح) 907 (0%) 0
0
0
داده پردازي فن آوا (داده فن آوا) 1,000 (0%) 0
0
0
گسترش انفورماتيك ايران (انفورماتيك) 1,000 (0%) 0
0
0
فن آوا كارت (فن آوا كارت) 1,000 (0%) 0
0
0

سهامدار تعداد سهام درصد سهام تغییر

چکیده