PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
بيمه زندگي خاورميانه
بيمه زندگي خاورميانه ( بخاور ) -  وضعیت : مجاز -  پایان مشاوره  -  بازار پایه فرابورس 15:50:57
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 5,820 قیمت دیروز 5,662 تعداد معاملات 1972 EPS 218
158     (%2.79) بیشترین قیمت 5,831 ارزش 105,809,827,657 P/E 26.7
قیمت آخرین معامله 5,831 کمترین قیمت 5,570 حجم 18,179,793 حداکثر قیمت مجاز 5,831
169     (%2.98) اولین قیمت 5,570 حجم مبنا 3,436,427 حداقل قیمت مجاز 5,493
تاریخ آخرین معامله 1399/3/13 - 12:29:49   ارزش بازار (م ر) 6,984,000 تعداد سهام 1,200,000,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
13 41,021 5,831 5,831 2,000 1
1 3,320 5,830 5,888 100,000 1
1 1,000 5,824 5,900 980 1


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1399/3/13 5,820 5,570 5,831 1,972
18.180M
105.810B
1399/3/12 5,662 5,606 5,790 1,433
13.105M
74.203B
1399/3/11 5,779 5,755 6,000 820
5.302M
30.639B
1399/3/10 5,932 5,801 5,987 2,279
12.466M
73.954B
1399/3/7 5,826 5,671 5,841 3,731
50.386M
293.561B
1399/3/6 5,671 5,671 5,671 243
5.037M
28.567B
1399/3/3 5,401 5,481 5,481 137
1.860M
10.193B
1399/2/31 5,322 5,303 5,322 687
12.772M
67.969B
1399/2/30 5,167 5,100 5,169 1,062
20.886M
107.913B
1399/2/29 5,019 4,949 5,100 1,464
15.136M
75.966B

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
بيمه دانا (دانا) 8,512 (5.00%) 2526
12.272M
103.405B
بيمه حكمت صبا (وحكمت) 4,755 (0.85%) 2477
16.946M
79.568B
بيمه نوين (نوين) 8,798 (4.41%) 2418
11.428M
99.042B
بيمه سرمد (وسرمد) 7,384 (2.75%) 2254
11.473M
84.693B
بيمه كوثر (كوثر) 26,508 (1.73%) 2150
4.799M
125.616B
بيمه زندگي خاورميانه (بخاور) 5,831 (2.98%) 1972
18.180M
105.810B
شركت بيمه اتكايي امين (اتكام) 6,774 (4.99%) 1800
17.645M
118.106B
بيمه حافظ (وحافظ) 38,911 (2.00%) 1775
1.745M
67.915B
بيمه اتكايي ايرانيان (اتكاي) 9,355 (2.39%) 1607
8.443M
78.140B
بيمه پارسيان (پارسيان) 14,070 (5.00%) 1233
7.733M
108.462B
بيمه البرز (البرز) 12,141 (5.00%) 1154
6.040M
73.306B
بيمه ميهن (ميهن) 6,507 (4.99%) 991
33.914M
220.315B
بيمه دي (ودي) 14,749 (5.00%) 959
14.006M
206.354B
بيمه معلم (ومعلم) 12,112 (4.99%) 517
8.873M
107.419B
بيمه پاسارگاد (بپاس) 28,000 (2.32%) 475
1.045M
29.324B
بيمه ملت (ملت) 19,478 (5.00%) 464
4.438M
86.445B
بيمه آسيا (آسيا) 22,613 (5.00%) 283
2.190M
49.523B
بيمه سينا (وسين) 8,428 (2.99%) 157
1.592M
13.421B
بيمه تعاون (وتعاون) 6,913 (4.99%) 140
1.166M
8.058B
بيمه تجارت نو (بنو) 7,908 (3.00%) 75
798,931
6.318B
بيمه سامان (بساما) 11,094 (5.00%) 61
606,289
6.726B
بيمه رازي (ورازي) 4,469 (1.99%) 44
2.468M
11.029B
بيمه كارآفرين (وآفري) 6,943 (3.00%) 27
278,651
1.935B
بيمه آرمان (آرمان) 3,613 (1.98%) 15
319,492
1.154B
ح.بيمه آرمان (آرمانح) 1 (0%) 0
0
0
بيمه ما (ما) 12,499 (0%) 0
0
0
ح . بيمه تعاون (وتعاونح) 642 (0%) 0
0
0
بيمه تجارت نو(50% پرداخت شده) (تجارت) 500 (0%) 0
0
0
بيمه سرمد (وسرمد) 1,000 (0%) 0
0
0
ح. بيمه سرمد (وسرمدح) 4,770 (0%) 0
0
0
ح. بيمه رازي (ورازيح) 4,281 (0%) 0
0
0
ح . بيمه تجارت نو (بنوح) 1,237 (0%) 0
0
0
ح .بيمه سينا (وسينح) 1 (0%) 0
0
0
بيمه تعاون (تعاون) 1,000 (0%) 0
0
0
ح. بيمه كارآفرين (وآفريح) 250 (0%) 0
0
0
ح . بيمه حافظ (وحافظح) 155 (0%) 0
0
0
بيمه زندگي باران50%تاديه (باران) 500 (0%) 0
0
0


چکیده