PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
كارخانجات‌مخابراتي‌ايران‌
كارخانجات‌مخابراتي‌ايران‌ ( لكما ) -  وضعیت : مجاز -  پایان مشاوره  -  بازار پایه فرابورس 15:46:33
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 6,731 قیمت دیروز 6,929 تعداد معاملات 4027 EPS -116
198     (%2.86) بیشترین قیمت 6,952 ارزش 129,738,112,990 P/E -58.0
قیمت آخرین معامله 6,722 کمترین قیمت 6,722 حجم 19,274,271 حداکثر قیمت مجاز 7,136
207     (%2.99) اولین قیمت 6,722 حجم مبنا 3,060,913 حداقل قیمت مجاز 6,722
تاریخ آخرین معامله 1399/1/11 - 12:29:59   ارزش بازار (م ر) 21,777,221 تعداد سهام 3,235,362,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
140 357,172 6,722 6,722 2,421,348 137
1 10,000 6,366 6,723 9,500 2
1 160 6,338 6,725 8,939 1


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1399/1/11 6,731 6,722 6,952 4,027
19.274M
129.738B
1399/1/10 6,929 6,430 7,066 7,109
36.701M
254.295B
1399/1/9 6,730 6,730 6,730 884
4.360M
29.340B
1399/1/6 6,534 6,534 6,534 925
5.298M
34.619B
1399/1/5 6,344 6,150 6,366 3,563
18.418M
116.844B
1398/12/28 6,181 6,146 6,339 7,638
38.318M
236.838B
1398/12/27 6,336 6,314 6,500 1,920
7.458M
47.251B
1398/12/26 6,509 6,386 6,780 5,702
29.098M
189.408B
1398/12/25 6,583 6,583 6,583 817
3.461M
22.783B
1398/12/24 6,786 6,726 6,934 528
2.467M
16.623B

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل
1391/5/1 3 1391 -1346 -2459 -652 -2593 -495
1391/1/29 12 1390 -3180 -3980
1391/1/29 12 1391 -1346 -2459 -2593 -2593 -3980
1390/12/8 9 1390 -3180 -2245 -2158 -3980 -1145
1390/8/1 6 1390 -2459 -2245 -1576 -3980 -1201

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
كارخانجات‌مخابراتي‌ايران‌ (لكما) 6,722 (2.99%) 4027
19.274M
129.738B
پارس‌ الكتريك‌ (لپارس) 68,174 (5.00%) 341
299,323
20.406B
ح.كارخانجات‌مخابراتي‌ايران (لكماح) 1,000 (0%) 0
0
0
ح.گسترش صنايع پيام (لپيامح) 1,000 (0%) 0
0
0
گسترش صنايع پيام (لپيام) 19,052 (0.45%) 0
0
0


چکیده