PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
ح . جوش‌ و اكسيژن‌ ايران‌
ح . جوش‌ و اكسيژن‌ ايران‌ ( فجوشح ) -  وضعیت : ممنوع-متوقف -  معاملات پیوسته  -  بازار بورس 11:50:53
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت دیروز تعداد معاملات EPS
     بیشترین قیمت ارزش P/E
کمترین قیمت حجم حداکثر قیمت مجاز 756
     اولین قیمت حجم مبنا 1 حداقل قیمت مجاز 644
تاریخ آخرین معامله -   ارزش بازار (م ر) تعداد سهام 0
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1386/4/20 700 700 700 13
41,901
29.331M
1384/11/17 495 495 495 6
15,134
7.491M
1384/11/10 450 450 450 1
10,000
4.500M
1383/12/11 700 700 700 5
23,738
16.617M
1383/11/14 700 700 700 1
395
276,500
1383/7/26 600 600 600 6
33,256
19.954M
1383/5/31 600 600 600 1
142
85,200
1381/10/30 300 300 1,300 4
14,238
18.333M
1381/9/16 300 300 300 28
277,255
83.177M

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
ماشين‌ سازي‌ اراك‌ (فاراك) 17,080 (3.77%) 17024
82.620M
1,364.213B
صنايع‌ آذرآب‌ (فاذر) 41,210 (4.99%) 9691
20.780M
847.202B
صنعتي‌ آما (فاما) 39,000 (1.07%) 3407
10.105M
389.286B
توليدي چدن سازان (چدن) 34,750 (0.40%) 3321
6.198M
211.127B
بسته‌ بندي‌ ايران‌ (فبيرا) 6,080 (0.10%) 2572
19.367M
116.425B
لاميران‌ (فلامي) 117,830 (5.00%) 711
458,167
52.876B
گسترش صنايع انرژي آذرآب (فنرژي) 12,051 (1.32%) 435
1.602M
19.201B
جام‌دارو (فجام) 64,690 (5.00%) 91
141,091
9.127B
ح.بسته‌ بندي‌ ايران‌ (فبيراح) 1,000 (0%) 0
0
0
ح.سوليران‌ (فسليرح) 50 (0%) 0
0
0
كيا الكترود شرق (كيا) 1,000 (0%) 0
0
0
صنايع ‌بسته‌بندي‌ مشهد (فبستم) 2,174 (2.98%) 0
0
0
ماشين سازي پارس (ماشين پارس) 1,000 (0%) 0
0
0
ماشين سازي تبريز (تبريز) 1,000 (0%) 0
0
0
جوش‌ و اكسيژن‌ ايران‌ (فجوش) 1,607 (4.96%) 0
0
0
سوليران‌ (فسلير) 27,150 (2.18%) 0
0
0

سهامدار تعداد سهام درصد سهام تغییر

چکیده