PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
گروه سرمايه گذاري ميراث فرهنگي
گروه سرمايه گذاري ميراث فرهنگي ( سمگا ) -  وضعیت : مجاز -  معاملات پیوسته  -  بازار فرابورس 11:00:51
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت آخرین معامله 6,310 قیمت دیروز 6,240 تعداد معاملات 450 EPS 1130
70     (%1.12) بیشترین قیمت 6,340 ارزش 34,830,667,460 P/E 5.5
قیمت پایانی 6,250 کمترین قیمت 6,110 حجم 5,575,006 حداکثر قیمت مجاز 6,610
10     (%0.16) اولین قیمت 6,260 حجم مبنا 1 حداقل قیمت مجاز 5,870
تاریخ آخرین معامله 1401/5/24 - 11:00:47   ارزش بازار (م ر) 62,500,000 تعداد سهام 10,000,000,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
3 21,296 6,310 6,320 56,812 2
2 203,163 6,300 6,330 30,000 2
5 23,506 6,290 6,340 33,696 6


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1401/5/23 6,240 6,100 6,510 1,730
16.252M
101.440B
1401/5/22 6,420 6,110 6,440 1,766
33.790M
216.921B
1401/5/19 6,080 5,980 6,190 760
5.963M
36.278B
1401/5/18 6,180 6,030 6,400 1,280
12.076M
74.603B
1401/5/15 6,260 6,000 6,330 1,435
16.553M
103.650B
1401/5/12 5,980 5,900 6,130 1,094
20.861M
124.823B
1401/5/11 5,870 5,800 6,000 980
6.516M
38.236B
1401/5/10 5,990 5,900 6,120 1,102
14.851M
88.902B
1401/5/9 5,890 5,850 6,160 2,224
21.504M
126.695B
1401/5/8 6,220 6,090 6,480 1,307
9.813M
61.018B

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل
1396/9/28 12 1397 354 302 434
1396/9/28 12 1396 315 434
1395/10/29 12 1396 302 459 434 434 1232
1395/10/29 12 1395 453 1232
1394/11/27 12 1395 459 1416 1232 1232 508

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
تهيه توزيع غذاي دنا آفرين فدك (گدنا) 10,970 (0.63%) 980
840,904
9.191B
توسعه بين المللي پديده شانديز (گشان) 17,700 (2.97%) 602
2.273M
39.906B
گروه سرمايه گذاري ميراث فرهنگي (سمگا) 6,310 (1.12%) 450
5.575M
34.831B
توريستي ورفاهي آبادگران كيش (گكيش) 23,100 (2.94%) 204
262,309
6.066B
هتل پارسيان كوثر اصفهان (گكوثر) 1,526 (0.73%) 136
2.721M
4.105B
اقتصادي نگين گردشگري ايرانيان (گنگين) 36,450 (2.93%) 30
91,704
3.421B
اختيارخ سمگا-13750-14010909 (ضسمگا905) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ سمگا-4750-14010909 (ضسمگا907) 1 (0%) 0
0
0
امور رفاهي كارگزاران پارس (گپارس) 106,800 (0%) 0
0
0
اختيارخ سمگا-15750-14010909 (ضسمگا906) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف سمگا-5750-14010909 (طسمگا908) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ.ت.سمگا2 -11659-010515 (سمگا2ت.خ0105) 1 (0%) 0
0
0
توسعه گردشگري ايران (توسعه گردشگري ) 1,622 (0%) 0
0
0
ساختمان و خدمات نوساز (خدمات نوساز) 50,000 (0%) 0
0
0
اختيارف سمگا-11750-14010909 (طسمگا904) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ سمگا-9750-14010909 (ضسمگا903) 101 (0%) 0
0
0
اختيارف سمگا-6750-14010909 (طسمگا900) 500 (0%) 0
0
0
اختيارف سمگا-9750-14010909 (طسمگا903) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ سمگا-6750-14010909 (ضسمگا900) 500 (0%) 0
0
0
اختيارخ سمگا-5750-14010909 (ضسمگا908) 1 (0%) 0
0
0
هتلهاي هما (هما) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف سمگا-13750-14010909 (طسمگا905) 1 (0%) 0
0
0
ح.توريستي ورفاهي آبادگران كيش (گكيشح) 32,800 (0%) 0
0
0
اختيارخ سمگا-7750-14010909 (ضسمگا901) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف سمگا-8750-14010909 (طسمگا902) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف سمگا-15750-14010909 (طسمگا906) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف.ت.سمگا1-11486-010415 (سمگا1ت.ف0104) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ سمگا-11750-14010909 (ضسمگا904) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ سمگا-8750-14010909 (ضسمگا902) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ.ت. سمگا1-11659-010515 (سمگا1ت.خ0105) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف سمگا-4750-14010909 (طسمگا907) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف.ت.سمگا2 -11486-010415 (سمگا2ت.ف0104) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف سمگا-7750-14010909 (طسمگا901) 1 (0%) 0
0
0

سهامدار تعداد سهام درصد سهام تغییر
IFMصندوق.س.ا.بازارگرداني گروه گردشگري ايران 1,008,899,933 10.080
صندوق سرمايه گذاري بانك گردشگري 500,000,000 5.000
شركت جامدسازان آرمان-سهامي خاص- 492,294,005 4.920
شركت فرازعمران آريانا-سهامي خاص- 458,584,651 4.580
شركت طرح سازه تنيان-سهامي خاص- 441,039,691 4.410
شركت تجارت بين المللي دل عالم ايرانيان-سهامي خا 356,425,351 3.560
شركت سرمايه گذاري الوند-سهامي عام- 309,188,857 3.090
شركت توسعه تجارت الكترونيك تنيان-سهامي خاص- 295,274,668 2.950
شركت طلايه داران تجارت كاسپين-سهامي خاص- 292,170,503 2.920
شركت سرمايه گذاري فرهنگيان-سهامي خاص- 228,223,482 2.280
شركت سيناسروش اريكه-سهامي خاص- 215,383,333 2.150
شركت اقتصادي نگين گردشگري ايرانيان-سهامي عام- 198,369,946 1.980
PRXسبد-شرك15835--شرك11024- 193,624,491 1.930
PRXسبد-شرك15835--شرك11024- 192,209,741 1.920
PRXسبد-شرك15835--شرك11024- 169,567,429 1.690
شركت توسعه انرژي شمال وجنوب-سهامي خاص- 149,999,999 1.490
شركت ويراويژن كيش-بامسئوليت محدود- 138,993,374 1.380
PRXسبد-شرك15835--شرك72974- 132,121,863 1.320
شركت جاويدگستررازيان-سهامي خاص- 131,441,798 1.310
شركت اهورانيك كيش-سهامي خاص- 111,941,676 1.110

چکیده

آدرس شرکت: تهران - خیابان شیخ بهایی - ابتدای خیابان سئول - کوچه ماهتاب - برج ماهتاب - پلاک 50 کدپستی 1991793371
تلفن شرکت: 88615331-3
نمابر شرکت: 88615331 داخلی 464
تلفن امور سهام: 88216382
وب سایت شرکت: http://www.semega.ir
پست الکترونیک شرکت: info@semsga.ir
مدیر عامل: خانم سولماز وزیر زاده