PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
ايران‌ ترانسفو
ايران‌ ترانسفو ( بترانس ) -  وضعیت : مجاز -  پایان مشاوره  -  بازار بورس 20:01:22
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 38,580 قیمت دیروز 39,830 تعداد معاملات 3135 EPS 1046
1,250     (%3.14) بیشترین قیمت 40,500 ارزش 257,932,291,610 P/E 36.9
قیمت آخرین معامله 37,840 کمترین قیمت 37,840 حجم 6,686,374 حداکثر قیمت مجاز 41,820
1,990     (%5.00) اولین قیمت 39,830 حجم مبنا 1,500,000 حداقل قیمت مجاز 37,840
تاریخ آخرین معامله 1399/7/5 - 12:29:59   ارزش بازار (م ر) 144,675,000 تعداد سهام 3,750,000,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
4 1,563 37,840 37,840 3,603,528 410
0 0 0 37,900 3,220 2
0 0 0 37,990 9,300 1


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1399/7/5 38,580 37,840 40,500 3,135
6.686M
257.932B
1399/7/2 39,830 39,460 41,450 4,826
10.264M
408.836B
1399/7/1 41,530 40,420 40,420 462
716,944
28.979B
1399/6/31 42,540 41,230 41,230 261
592,866
24.444B
1399/6/26 43,400 41,740 45,500 7,813
13.529M
587.182B
1399/6/25 43,720 42,100 43,930 4,544
8.914M
389.680B
1399/6/24 41,840 41,030 43,510 7,141
14.950M
625.544B
1399/6/23 43,180 42,970 44,790 3,169
5.622M
242.773B
1399/6/22 45,230 43,500 45,990 6,161
10.831M
489.896B
1399/6/18 45,830 43,970 43,970 325
290,783
12.786B

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل
1395/10/30 9 1395 725 738 215 750 245
1395/10/26 6 1395 725 738 168 750 427
1395/4/30 3 1395 739 662 27 750 41
1394/12/26 12 1395 739 661 750 750 962
1394/12/26 12 1394 715 962

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
ايران‌ ترانسفو (بترانس) 37,840 (5.00%) 3135
6.686M
257.932B
موتوژن‌ (بموتو) 47,650 (4.98%) 907
1.436M
67.665B
صنايع‌جوشكاب‌يزد (بكاب) 126,790 (5.00%) 635
294,597
39.164B
كارخانجات توليدي شهيد قندي (بكام) 6,290 (4.98%) 189
586,119
3.687B
نيروترانس‌ (بنيرو) 65,190 (5.00%) 71
46,708
3.045B
پارس‌سويچ‌ (بسويچ) 44,560 (4.99%) 38
45,983
2.049B
كابل‌ البرز (بالبر) 25,910 (4.99%) 17
32,599
844.640M
كارخانجات كابلسازي ‌ايران‌ (بايكا) 41,969 (3.00%) 10
13,306
558.440M
لامپ‌ پارس‌ شهاب‌ (بشهاب) 70,490 (5.00%) 6
1,823
128.503M
ترانسفورماتور توزيع زنگان (برانسفو) 1,000 (0%) 0
0
0
ح.نيرو سرمايه (نيروح) 140 (0%) 0
0
0
ايران ترانسفو ري (برانس) 1,000 (0%) 0
0
0
نيرو سرمايه (نيرو) 56,325 (0%) 0
0
0
ح.كارخانجات كابلسازي ‌ايران‌ (بايكاح) 1,000 (0%) 0
0
0
كارخانجات كابل سازي‌ تك‌ (بتك) 34,261 (0%) 0
0
0
كارخانجات توليدي نيرو ترانسفو (نيرو ترانسفو) 1,000 (0%) 0
0
0


چکیده
گروه ايران ترانسفو مجموعه اي از شركت هاي فعال در زمينه صنعت برق را شامل مي شود كه از ترانسفورماتورهاي كوچك توزيع گرفته تا ترانسفورماتورهاي بزرگ قدرت، تجهيزات آنها و انواع مختلف پست ها را در بر مي گيرد.

تلفن شرکت: 88210910-12
نمابر شرکت: 88210915
وب سایت شرکت: http://www.iran-transfo.com
آدرس شرکت: ایران - تهران - خيابان ملاصدرا خ شيراز شمالي، خ حكيم اعظم، پلاك15
مدیر عامل: آقای ابراهیم ولد خانی
گروه ايران ترانسفو مجموعه اي از شركت هاي فعال در زمينه صنعت برق را شامل مي شود كه از ترانسفورماتورهاي كوچك توزيع گرفته تا ترانسفورماتورهاي بزرگ قدرت، تجهيزات آنها و انواع مختلف پست ها را در بر مي گيرد.
تلفن امور سهام: 7290523-7290761-(0241)
مدیر مالی: آقای ابوذری
مدیر سهام: خانم حسنی
نمابر امور سهام: 7291371-0241