PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
ايران‌ ترانسفو
ايران‌ ترانسفو ( بترانس ) -  وضعیت : مجاز -  مداخله ناظر  -  بازار بورس 14:38:38
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت آخرین معامله 68,170 قیمت دیروز 71,750 تعداد معاملات 4079 EPS 1033
3,580     (%4.99) بیشترین قیمت 72,000 ارزش 578,325,174,260 P/E 67.3
قیمت پایانی 69,560 کمترین قیمت 68,170 حجم 8,313,774 حداکثر قیمت مجاز 75,330
2,190     (%3.05) اولین قیمت 71,750 حجم مبنا 1,386,963 حداقل قیمت مجاز 68,170
تاریخ آخرین معامله 1399/4/23 - 12:29:59   ارزش بازار (م ر) 260,850,000 تعداد سهام 3,750,000,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
161 93,538 68,170 68,170 1,410,949 288
1 250 68,000 68,180 4,542 3
1 100 65,600 68,190 7,074 5


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1399/4/18 72,100 69,280 76,560 21,040
29.865M
2,153.172B
1399/4/17 72,920 70,000 73,060 23,170
46.021M
3,355.674B
1399/4/16 69,590 69,570 69,590 7,076
16.787M
1,168.174B
1399/4/15 66,280 63,900 67,020 6,981
17.171M
1,138.097B
1399/4/14 63,830 60,920 63,900 12,172
41.941M
2,676.918B
1399/4/11 60,860 59,950 60,920 8,227
20.582M
1,252.674B
1399/4/10 58,020 58,020 58,020 3,202
6.257M
363.054B
1399/4/9 55,260 52,160 57,630 9,613
23.052M
1,273.977B
1399/4/8 54,900 53,070 57,500 10,305
28.478M
1,563.369B
1399/4/7 55,860 54,160 58,750 11,050
20.951M
1,170.217B

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل
1395/10/30 9 1395 725 738 215 750 245
1395/10/26 6 1395 725 738 168 750 427
1395/4/30 3 1395 739 662 27 750 41
1394/12/26 12 1395 739 661 750 750 962
1394/12/26 12 1394 715 962

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
ايران‌ ترانسفو (بترانس) 68,170 (4.99%) 4079
8.314M
578.325B
موتوژن‌ (بموتو) 62,110 (4.14%) 2546
2.935M
182.493B
كابل‌ البرز (بالبر) 31,360 (5.00%) 1098
1.642M
51.597B
لامپ‌ پارس‌ شهاب‌ (بشهاب) 68,000 (4.99%) 843
867,816
58.133B
پارس‌سويچ‌ (بسويچ) 64,150 (4.99%) 808
456,576
29.300B
نيروترانس‌ (بنيرو) 67,030 (4.99%) 764
679,858
45.643B
نيرو سرمايه (نيرو) 50,699 (3.00%) 119
206,593
10.474B
صنايع‌جوشكاب‌يزد (بكاب) 109,730 (4.99%) 103
44,954
4.933B
كارخانجات كابل سازي‌ تك‌ (بتك) 34,150 (2.00%) 7
2,308
78.818M
كارخانجات توليدي نيرو ترانسفو (نيرو ترانسفو) 1,000 (0%) 0
0
0
ح.كارخانجات كابلسازي ‌ايران‌ (بايكاح) 1,000 (0%) 0
0
0
ايران ترانسفو ري (برانس) 1,000 (0%) 0
0
0
كارخانجات توليدي شهيد قندي (بكام) 9,100 (0.22%) 0
0
0
كارخانجات كابلسازي ‌ايران‌ (بايكا) 33,339 (0%) 0
0
0
ترانسفورماتور توزيع زنگان (برانسفو) 1,000 (0%) 0
0
0
ح.نيرو سرمايه (نيروح) 140 (0%) 0
0
0


چکیده
گروه ايران ترانسفو مجموعه اي از شركت هاي فعال در زمينه صنعت برق را شامل مي شود كه از ترانسفورماتورهاي كوچك توزيع گرفته تا ترانسفورماتورهاي بزرگ قدرت، تجهيزات آنها و انواع مختلف پست ها را در بر مي گيرد.

تلفن شرکت: 88210910-12
نمابر شرکت: 88210915
وب سایت شرکت: http://www.iran-transfo.com
آدرس شرکت: ایران - تهران - خيابان ملاصدرا خ شيراز شمالي، خ حكيم اعظم، پلاك15
مدیر عامل: آقای ابراهیم ولد خانی
گروه ايران ترانسفو مجموعه اي از شركت هاي فعال در زمينه صنعت برق را شامل مي شود كه از ترانسفورماتورهاي كوچك توزيع گرفته تا ترانسفورماتورهاي بزرگ قدرت، تجهيزات آنها و انواع مختلف پست ها را در بر مي گيرد.
تلفن امور سهام: 7290523-7290761-(0241)
مدیر مالی: آقای ابوذری
مدیر سهام: خانم حسنی
نمابر امور سهام: 7291371-0241