PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
شركت بيمه اتكايي امين
شركت بيمه اتكايي امين ( اتكام ) -  وضعیت : مجاز -  پایان مشاوره  -  بازار فرابورس 21:01:07
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 6,693 قیمت دیروز 6,452 تعداد معاملات 1800 EPS 236
241     (%3.74) بیشترین قیمت 6,774 ارزش 118,106,155,095 P/E 28.4
قیمت آخرین معامله 6,774 کمترین قیمت 6,500 حجم 17,645,038 حداکثر قیمت مجاز 6,774
322     (%4.99) اولین قیمت 6,639 حجم مبنا 7,470,492 حداقل قیمت مجاز 6,130
تاریخ آخرین معامله 1399/3/13 - 12:28:53   ارزش بازار (م ر) 22,086,900 تعداد سهام 3,300,000,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
70 657,978 6,774 6,774 1,399 1
1 44,573 6,772 6,800 2,000 1
2 13,227 6,770 6,999 1,000 1


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1399/3/13 6,693 6,500 6,774 1,800
17.645M
118.106B
1399/3/12 6,452 6,264 6,700 1,514
9.454M
61.003B
1399/3/11 6,486 6,403 6,999 1,503
8.441M
54.747B
1399/3/10 6,740 6,590 6,867 1,899
9.441M
63.631B
1399/3/7 6,541 6,305 6,800 1,753
9.072M
59.344B
1399/3/6 6,533 6,520 6,750 1,570
14.938M
97.587B
1399/3/3 6,863 6,752 7,100 1,165
5.637M
38.344B
1399/2/31 7,107 7,016 7,200 1,019
5.205M
36.596B
1399/2/30 7,385 7,000 7,551 2,720
15.296M
112.964B
1399/2/29 7,192 6,939 7,285 2,330
16.951M
121.912B

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل
1396/6/21 12 1397 230 203 270 270 253
1396/6/21 12 1396 233 253
1395/8/25 12 1396 203 249 253 253 250
1395/8/25 12 1395 256 250
1395/5/23 9 1395 249 188 250 154

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
بيمه دانا (دانا) 8,512 (5.00%) 2526
12.272M
103.405B
بيمه حكمت صبا (وحكمت) 4,755 (0.85%) 2477
16.946M
79.568B
بيمه نوين (نوين) 8,798 (4.41%) 2418
11.428M
99.042B
بيمه سرمد (وسرمد) 7,384 (2.75%) 2254
11.473M
84.693B
بيمه كوثر (كوثر) 26,508 (1.73%) 2150
4.799M
125.616B
بيمه زندگي خاورميانه (بخاور) 5,831 (2.98%) 1972
18.180M
105.810B
شركت بيمه اتكايي امين (اتكام) 6,774 (4.99%) 1800
17.645M
118.106B
بيمه حافظ (وحافظ) 38,911 (2.00%) 1775
1.745M
67.915B
بيمه اتكايي ايرانيان (اتكاي) 9,355 (2.39%) 1607
8.443M
78.140B
بيمه پارسيان (پارسيان) 14,070 (5.00%) 1233
7.733M
108.462B
بيمه البرز (البرز) 12,141 (5.00%) 1154
6.040M
73.306B
بيمه ميهن (ميهن) 6,507 (4.99%) 991
33.914M
220.315B
بيمه دي (ودي) 14,749 (5.00%) 959
14.006M
206.354B
بيمه معلم (ومعلم) 12,112 (4.99%) 517
8.873M
107.419B
بيمه پاسارگاد (بپاس) 28,000 (2.32%) 475
1.045M
29.324B
بيمه ملت (ملت) 19,478 (5.00%) 464
4.438M
86.445B
بيمه آسيا (آسيا) 22,613 (5.00%) 283
2.190M
49.523B
بيمه سينا (وسين) 8,428 (2.99%) 157
1.592M
13.421B
بيمه تعاون (وتعاون) 6,913 (4.99%) 140
1.166M
8.058B
بيمه تجارت نو (بنو) 7,908 (3.00%) 75
798,931
6.318B
بيمه سامان (بساما) 11,094 (5.00%) 61
606,289
6.726B
بيمه رازي (ورازي) 4,469 (1.99%) 44
2.468M
11.029B
بيمه كارآفرين (وآفري) 6,943 (3.00%) 27
278,651
1.935B
بيمه آرمان (آرمان) 3,613 (1.98%) 15
319,492
1.154B
ح.بيمه آرمان (آرمانح) 1 (0%) 0
0
0
بيمه ما (ما) 12,499 (3.37%) 0
0
0
ح . بيمه تعاون (وتعاونح) 642 (10.69%) 0
0
0
بيمه تجارت نو(50% پرداخت شده) (تجارت) 500 (0%) 0
0
0
بيمه سرمد (وسرمد) 1,000 (0%) 0
0
0
ح. بيمه سرمد (وسرمدح) 4,770 (0%) 0
0
0
ح. بيمه رازي (ورازيح) 4,281 (0%) 0
0
0
ح . بيمه تجارت نو (بنوح) 1,237 (0%) 0
0
0
ح .بيمه سينا (وسينح) 1 (0%) 0
0
0
بيمه تعاون (تعاون) 1,000 (0%) 0
0
0
ح. بيمه كارآفرين (وآفريح) 250 (0%) 0
0
0
ح . بيمه حافظ (وحافظح) 155 (0%) 0
0
0
بيمه زندگي باران50%تاديه (باران) 500 (0%) 0
0
0


چکیده