PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
بانك‌اقتصادنوين‌
بانك‌اقتصادنوين‌ ( ونوين ) -  وضعیت : مجاز -  پایان مشاوره  -  بازار بورس 20:19:42
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 2,125 قیمت دیروز 2,126 تعداد معاملات 330 EPS 87
1     (%0.05) بیشترین قیمت 2,220 ارزش 5,881,983,302 P/E 24.4
قیمت آخرین معامله 2,067 کمترین قیمت 2,050 حجم 2,769,630 حداکثر قیمت مجاز 2,232
59     (%2.78) اولین قیمت 2,050 حجم مبنا 4,504,505 حداقل قیمت مجاز 2,020
تاریخ آخرین معامله 1397/7/23 - 12:29:56   ارزش بازار (م ر) 27,903,375 تعداد سهام 13,131,000,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
2 1,500 2,061 2,110 500 1
6 421,000 2,060 2,111 500 1
1 1,000 2,058 2,115 2,175 1


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1397/7/23 2,125 2,050 2,220 330
2.770M
5.882B
1397/7/22 2,126 2,083 2,084 123
2.718M
5.662B
1397/7/21 2,192 2,109 2,110 62
1.146M
2.417B
1397/7/18 2,220 2,210 2,210 163
3.556M
7.859B
1397/7/17 2,326 2,275 2,465 569
7.858M
18.283B
1397/7/16 2,394 2,364 2,364 163
2.943M
6.957B
1397/7/15 2,488 2,479 2,569 374
7.722M
19.216B
1397/7/14 2,609 2,438 2,694 930
15.485M
40.397B
1397/7/11 2,566 2,373 2,614 709
13.625M
34.958B
1397/7/10 2,373 2,340 2,397 198
4.007M
9.603B

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل
1395/10/2 6 1395 1 262 -519 212 61
1395/5/26 3 1395 311 44 212 36
1395/2/4 12 1394 262
1395/2/4 12 1395 311 212 212 325
1394/12/8 9 1394 262 98 174

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
بانك سينا (وسينا) 1,325 (0.90%) 4193
92.278M
121.586B
بانك تجارت (وتجارت) 1,107 (4.93%) 2633
105.949M
117.217B
بانك صادرات ايران (وبصادر) 1,081 (3.15%) 2223
41.369M
44.653B
بانك ملت (وبملت) 2,339 (4.98%) 1840
54.935M
128.200B
پست بانك ايران (وپست) 2,093 (0.76%) 1785
24.348M
50.407B
بانك‌پارسيان‌ (وپارس) 1,343 (4.95%) 1106
19.885M
27.167B
بانك خاورميانه (وخاور) 2,823 (4.98%) 855
14.168M
39.963B
بانك دي (دي) 1,165 (4.95%) 769
27.198M
31.256B
بانك سامان (سامان) 1,711 (9.96%) 645
8.126M
13.819B
بانك‌ كارآفرين‌ (وكار) 1,880 (1.88%) 531
11.328M
21.164B
بانك‌اقتصادنوين‌ (ونوين) 2,067 (2.78%) 330
2.770M
5.882B
بانك آينده (وآيند) 1,376 (9.99%) 169
1.799M
2.472B
اعتباري توسعه (توسعه) 900 (4.65%) 31
347,478
303.993M
بانك حكمت ايرانيان (حكمت) 788 (0%) 0
0
0
بانك پاسارگاد (وپاسار) 999 (0%) 0
0
0
بانك ايران زمين (وزمين) 2,130 (0%) 0
0
0
بانك آينده (وآيند) 1,000 (0%) 0
0
0
بانك الكترونيكي آرين (حذف -آرين) 1,213 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-1200-1397/10/08 (ضملت1000) 1 (0%) 0
0
0
ح.بانك سرمايه (سمايهح) 1,513 (0%) 0
0
0
بانك تات (تات) 2,768 (0%) 0
0
0
ح.بانك تات (تاتح) 1,260 (0%) 0
0
0
شركت اعتباري كوثر مركزي (وكوثر) 573 (0%) 0
0
0
بانك شهر (وشهر) 960 (0%) 0
0
0
اختيارف.تبعي بانك ملت707 (هبملت707) 1 (0%) 0
0
0
بانك سرمايه (سمايه) 1,226 (0%) 0
0
0
ح. بانك آينده (وآيندح) 1 (0%) 0
0
0
بانك قرض الحسنه رسالت (وسالت) 1,102 (0%) 0
0
0
اعتباري ملل (وملل) 1,200 (0%) 0
0
0
بانك قوامين (وقوام) 630 (0%) 0
0
0
بانك انصار (وانصار) 2,088 (0%) 0
0
0
ح.بانك قوامين (وقوامح) 1 (0%) 0
0
0
اعتباري نور (ونور) 1,000 (0%) 0
0
0
ح بانك شهر (وشهرح) 1,000 (0%) 0
0
0
بانك گردشگري (وگردش) 758 (0%) 0
0
0
شركت اعتباري ثامن (وثامن) 1,000 (0%) 0
0
0
ح. بانك سامان (سامانح) 300 (0%) 0
0
0
بانك مهر اقتصاد (ومهر) 709 (0%) 0
0
0

سهامدار تعداد سهام درصد سهام تغییر
شركت سرمايه گذاري ساختمان ايران-سهامي عام- 1,246,715,297 9.490
شركت سرمايه گذاري.س.گروه صنايع بهشهرتهران-س خ 1,148,233,740 8.740
شركت به پخش-سهامي عام- 1,146,284,371 8.720
شركت تامين مسكن جوانان-سهامي عام- 1,119,075,363 8.520
شركت نوسازي وساختمان تهران-نوسا--سهامي عام- 890,797,145 6.780
شركت سرمايه گذاري گروه صنايع بهشهرايران-سهامي 860,097,689 6.550
شركت مديريت صنعت قندتوسعه صنايع بهشهر-سهامي عا 728,839,846 5.550
شركت سرمايه گذاري سامانه استراتوس-سهامي عام- 720,320,258 5.480
شركت سرآمدصنايع بهشهر-سهامي خاص- 532,551,544 4.050
شركت تامين مسكن نوين-سهامي عام- 494,156,334 3.760
شركت مديريت طرح وتوسعه آينده پويا-سهامي خاص- 465,120,190 3.540
شركت صنعتي بهپاك-سهامي عام- 380,525,189 2.890
بانك دي-سهامي عام- 375,697,573 2.860
شركت پشتيبان ايجادساختمان-سهامي خاص- 305,441,018 2.320
شركت گروه مالي بانك پارسيان-سهامي خاص- 276,532,218 2.100
شركت.س.صندوق بازنشستگي كشوري-سهامي عام- 275,226,812 2.090
صندوق بازنشستگي كشوري 204,787,766 1.550
شركت خدمات مديريت سرمايهءمدار-سهامي خاص- 156,000,000 1.180

چکیده
فعاليت هاي شركت در زمينه بانكداري، بيمه، صرافي و ليزينگ است.

تلفن شرکت: 88788958-63
نمابر شرکت: 88880166
وب سایت شرکت: http://www.en-bank.com
آدرس امور سهام: ایران - تهران، خیابان آفریقا بالاتر از چهارراه جهان کودک نبش برادران شریفی پلاک 2
تلفن امور سهام: 84612083-5
نمابر امور سهام: 84612084
پست الکترونیک شرکت: info@enbank.ir
مدیر عامل: آقای حسن معتمدی
فعاليت هاي شركت در زمينه بانكداري، بيمه، صرافي و ليزينگ است.
مدیر مالی: آقای ثابتی
مدیر سهام: آقای شهبازی
مدیر روابط عمومی: آقای نیکوکار