PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
بانك‌اقتصادنوين‌
بانك‌اقتصادنوين‌ ( ونوين ) -  وضعیت : مجاز -  پایان مشاوره  -  بازار بورس 22:10:05
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 1,267 قیمت دیروز 1,275 تعداد معاملات 185 EPS 49
8     (%0.63) بیشترین قیمت 1,309 ارزش 4,015,414,720 P/E 25.9
قیمت آخرین معامله 1,219 کمترین قیمت 1,212 حجم 3,182,021 حداکثر قیمت مجاز 1,338
56     (%4.39) اولین قیمت 1,239 حجم مبنا 5,252,400 حداقل قیمت مجاز 1,212
تاریخ آخرین معامله 1396/12/26 - 12:18:07   ارزش بازار (م ر) 16,636,977 تعداد سهام 13,131,000,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
1 20,000 1,231 1,270 20,000 1
1 30,000 1,215 1,279 1,000 1
1 10,000 1,213 1,294 10,000 1


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1396/12/26 1,267 1,212 1,309 185
3.182M
4.015B
1396/12/23 1,275 1,229 1,234 60
1.486M
1.826B
1396/12/22 1,293 1,234 1,235 3
1,475
1.820M
1396/12/21 1,293 1,228 1,326 50
786,491
1.023B
1396/12/20 1,292 1,234 1,241 33
508,853
628.263M
1396/12/19 1,298 1,241 1,245 36
618,602
767.896M
1396/12/16 1,306 1,238 1,335 124
1.300M
1.714B
1396/12/15 1,302 1,234 1,340 113
1.807M
2.375B
1396/12/14 1,295 1,232 1,345 22
108,665
139.982M
1396/12/13 1,295 1,241 1,243 56
912,484
1.133B

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل
1395/10/2 6 1395 1 262 -519 212 61
1395/5/26 3 1395 311 44 212 36
1395/2/4 12 1394 262
1395/2/4 12 1395 311 212 212 325
1394/12/8 9 1394 262 98 174

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
بانك صادرات ايران (وبصادر) 535 (4.90%) 10801
377.801M
202.057B
بانك ملت (وبملت) 980 (3.48%) 413
9.541M
9.375B
بانك انصار (وانصار) 2,150 (3.42%) 186
1.570M
3.281B
بانك‌اقتصادنوين‌ (ونوين) 1,219 (4.39%) 185
3.182M
4.015B
بانك خاورميانه (وخاور) 1,946 (0.05%) 66
4.845M
9.433B
بانك حكمت ايرانيان (حكمت) 920 (3.02%) 51
516,457
471.380M
بانك‌پارسيان‌ (وپارس) 975 (4.97%) 43
588,160
573.456M
پست بانك ايران (وپست) 1,608 (4.76%) 21
202,202
321.765M
بانك‌ كارآفرين‌ (وكار) 1,409 (1.73%) 19
900,000
1.260B
اعتباري توسعه (توسعه) 486 (1.89%) 1
2,000
972,000
بانك قرض الحسنه رسالت (وسالت) 1,000 (0%) 0
0
0
اعتباري ملل (وملل) 1,200 (0%) 0
0
0
بانك پاسارگاد (وپاسار) 999 (0%) 0
0
0
بانك سرمايه (سمايه) 1,229 (0%) 0
0
0
بانك ايران زمين (وزمين) 2,130 (0%) 0
0
0
اختيار فروش تبعي بانك پاسارگاد (هپاسا202) 1,000 (0%) 0
0
0
بانك آينده (وآيند) 1,000 (0%) 0
0
0
بانك الكترونيكي آرين (حذف -آرين) 1,213 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-1200-1397/10/08 (ضملت1000) 1 (0%) 0
0
0
بانك سامان (سامان) 825 (0%) 0
0
0
بانك تات (تات) 2,768 (0%) 0
0
0
ح.بانك تات (تاتح) 1,260 (0%) 0
0
0
شركت اعتباري كوثر مركزي (وكوثر) 980 (0%) 0
0
0
بانك شهر (وشهر) 960 (0%) 0
0
0
اختيارف.تبعي بانك ملت707 (هبملت707) 1 (0%) 0
0
0
ح. بانك آينده (وآيندح) 1 (0%) 0
0
0
بانك دي (دي) 1,390 (0%) 0
0
0
بانك سينا (وسينا) 986 (0%) 0
0
0
بانك آينده (وآيند) 1,180 (0%) 0
0
0
بانك قوامين (وقوام) 630 (0%) 0
0
0
ح.بانك قوامين (وقوامح) 1 (0%) 0
0
0
اعتباري نور (ونور) 1,000 (0%) 0
0
0
ح بانك شهر (وشهرح) 1,000 (0%) 0
0
0
بانك تجارت (وتجارت) 593 (0%) 0
0
0
بانك گردشگري (وگردش) 1,233 (0%) 0
0
0
شركت اعتباري ثامن (وثامن) 1,000 (0%) 0
0
0
ح. بانك سامان (سامانح) 300 (0%) 0
0
0
بانك مهر اقتصاد (ومهر) 709 (0%) 0
0
0


چکیده
فعاليت هاي شركت در زمينه بانكداري، بيمه، صرافي و ليزينگ است.

تلفن شرکت: 88788958-63
نمابر شرکت: 88880166
وب سایت شرکت: http://www.en-bank.com
آدرس امور سهام: ایران - تهران، خیابان آفریقا بالاتر از چهارراه جهان کودک نبش برادران شریفی پلاک 2
تلفن امور سهام: 84612083-5
نمابر امور سهام: 84612084
پست الکترونیک شرکت: info@enbank.ir
مدیر عامل: آقای حسن معتمدی
فعاليت هاي شركت در زمينه بانكداري، بيمه، صرافي و ليزينگ است.
مدیر مالی: آقای ثابتی
مدیر سهام: آقای شهبازی
مدیر روابط عمومی: آقای نیکوکار