PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
بانك‌اقتصادنوين‌
بانك‌اقتصادنوين‌ ( ونوين ) -  وضعیت : مجاز -  پایان مشاوره  -  بازار بورس 20:40:06
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 1,104 قیمت دیروز 1,101 تعداد معاملات 81 EPS 49
3     (%0.27) بیشترین قیمت 1,104 ارزش 7,678,696,381 P/E 22.5
قیمت آخرین معامله 1,103 کمترین قیمت 1,103 حجم 6,955,343 حداکثر قیمت مجاز 1,156
2     (%0.18) اولین قیمت 1,104 حجم مبنا 5,252,400 حداقل قیمت مجاز 1,046
تاریخ آخرین معامله 1397/2/30 - 12:14:35   ارزش بازار (م ر) 14,496,624 تعداد سهام 13,131,000,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
5 499,000 1,103 1,130 812 1
1 500 1,066 1,145 10,000 1
1 1,960 1,055 1,150 1,520 3


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1397/2/30 1,104 1,103 1,104 81
6.955M
7.679B
1397/2/29 1,101 1,103 1,104 12
137,963
152.214M
1397/2/26 1,101 1,103 1,103 14
86,800
95.740M
1397/2/25 1,101 1,103 1,103 12
35,520
39.179M
1397/2/24 1,101 1,103 1,104 11
104,780
115.573M
1397/2/23 1,101 1,046 1,105 26
508,135
559.164M
1397/2/22 1,101 1,103 1,104 13
51,209
56.488M
1397/2/19 1,101 1,103 1,147 13
325,302
358.847M
1397/2/18 1,101 1,103 1,147 24
445,633
491.586M
1397/2/17 1,101 1,103 1,142 4
3,488
3.886M

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل
1395/10/2 6 1395 1 262 -519 212 61
1395/5/26 3 1395 311 44 212 36
1395/2/4 12 1394 262
1395/2/4 12 1395 311 212 212 325
1394/12/8 9 1394 262 98 174

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
بانك صادرات ايران (وبصادر) 622 (0%) 2194
105.558M
65.656B
بانك تجارت (وتجارت) 635 (0%) 672
30.293M
19.236B
بانك گردشگري (وگردش) 848 (3.79%) 338
3.662M
3.113B
بانك ملت (وبملت) 906 (0.22%) 322
6.845M
6.187B
بانك‌پارسيان‌ (وپارس) 945 (0.32%) 295
4.558M
4.309B
بانك‌اقتصادنوين‌ (ونوين) 1,103 (0.18%) 81
6.955M
7.679B
بانك انصار (وانصار) 2,198 (0.41%) 79
397,525
872.200M
شركت اعتباري كوثر مركزي (وكوثر) 699 (0.43%) 71
1.179M
812.469M
بانك خاورميانه (وخاور) 1,840 (0.16%) 37
329,967
605.768M
بانك حكمت ايرانيان (حكمت) 900 (0%) 35
259,262
233.336M
پست بانك ايران (وپست) 1,460 (4.76%) 34
120,578
177.361M
بانك‌ كارآفرين‌ (وكار) 1,129 (2.92%) 8
56,144
64.005M
بانك سينا (وسينا) 929 (0.21%) 8
27,900
25.656M
بانك آينده (وآيند) 1,180 (0%) 0
0
0
شركت اعتباري ثامن (وثامن) 1,000 (0%) 0
0
0
ح. بانك سامان (سامانح) 300 (0%) 0
0
0
بانك مهر اقتصاد (ومهر) 709 (0%) 0
0
0
بانك قوامين (وقوام) 630 (0%) 0
0
0
ح.بانك قوامين (وقوامح) 1 (0%) 0
0
0
اعتباري نور (ونور) 1,000 (0%) 0
0
0
ح بانك شهر (وشهرح) 1,000 (0%) 0
0
0
بانك قرض الحسنه رسالت (وسالت) 1,000 (0%) 0
0
0
اعتباري ملل (وملل) 1,200 (0%) 0
0
0
اعتباري توسعه (توسعه) 450 (0%) 0
0
0
بانك پاسارگاد (وپاسار) 999 (0%) 0
0
0
بانك سرمايه (سمايه) 1,229 (0%) 0
0
0
بانك ايران زمين (وزمين) 2,130 (0%) 0
0
0
اختيار فروش تبعي بانك پاسارگاد (هپاسا202) 1,000 (0%) 0
0
0
بانك آينده (وآيند) 1,000 (0%) 0
0
0
بانك شهر (وشهر) 960 (0%) 0
0
0
اختيارف.تبعي بانك ملت707 (هبملت707) 1 (0%) 0
0
0
ح. بانك آينده (وآيندح) 1 (0%) 0
0
0
بانك دي (دي) 1,390 (0%) 0
0
0
بانك الكترونيكي آرين (حذف -آرين) 1,213 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-1200-1397/10/08 (ضملت1000) 1 (0%) 0
0
0
بانك سامان (سامان) 825 (0%) 0
0
0
بانك تات (تات) 2,768 (0%) 0
0
0
ح.بانك تات (تاتح) 1,260 (0%) 0
0
0

سهامدار تعداد سهام درصد سهام تغییر
شركت سرمايه گذاري ساختمان ايران-سهامي عام- 1,246,715,297 9.490
شركت سرمايه گذاري.س.گروه صنايع بهشهرتهران-س خ 1,148,233,740 8.740
شركت به پخش-سهامي عام- 1,146,284,371 8.720
شركت تامين مسكن جوانان-سهامي عام- 1,119,075,363 8.520
شركت نوسازي وساختمان تهران-نوسا--سهامي عام- 890,797,145 6.780
شركت سرمايه گذاري سامانه استراتوس-سهامي عام- 863,119,882 6.570
شركت سرمايه گذاري گروه صنايع بهشهرايران-سهامي 797,208,240 6.070
شركت مديريت صنعت قندتوسعه صنايع بهشهر-سهامي عا 728,839,846 5.550
شركت سرآمدصنايع بهشهر-سهامي خاص- 532,551,544 4.050
شركت مديريت طرح وتوسعه آينده پويا-سهامي خاص- 494,735,155 3.760
شركت تامين مسكن نوين-سهامي عام- 494,156,334 3.760
شركت صنعتي بهپاك-سهامي عام- 380,525,189 2.890
شركت پشتيبان ايجادساختمان-سهامي خاص- 305,441,018 2.320
شركت گروه مالي بانك پارسيان-سهامي خاص- 276,532,218 2.100
شركت.س.صندوق بازنشستگي كشوري-سهامي عام- 275,226,812 2.090
صندوق بازنشستگي كشوري 204,787,766 1.550
بانك دي-سهامي عام- 196,592,653 1.490
شركت خدمات مديريت سرمايهءمدار-سهامي خاص- 158,000,000 1.200

چکیده
فعاليت هاي شركت در زمينه بانكداري، بيمه، صرافي و ليزينگ است.

تلفن شرکت: 88788958-63
نمابر شرکت: 88880166
وب سایت شرکت: http://www.en-bank.com
آدرس امور سهام: ایران - تهران، خیابان آفریقا بالاتر از چهارراه جهان کودک نبش برادران شریفی پلاک 2
تلفن امور سهام: 84612083-5
نمابر امور سهام: 84612084
پست الکترونیک شرکت: info@enbank.ir
مدیر عامل: آقای حسن معتمدی
فعاليت هاي شركت در زمينه بانكداري، بيمه، صرافي و ليزينگ است.
مدیر مالی: آقای ثابتی
مدیر سهام: آقای شهبازی
مدیر روابط عمومی: آقای نیکوکار