PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
بانك خاورميانه
بانك خاورميانه ( وخاور ) -  وضعیت : مجاز -  پایان مشاوره  -  بازار بورس 20:20:05
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 2,177 قیمت دیروز 2,179 تعداد معاملات 21 EPS 374
2     (%0.09) بیشترین قیمت 2,155 ارزش 269,088,122 P/E 5.8
قیمت آخرین معامله 2,150 کمترین قیمت 2,150 حجم 125,141 حداکثر قیمت مجاز 2,287
29     (%1.33) اولین قیمت 2,151 حجم مبنا 2,000,000 حداقل قیمت مجاز 2,071
تاریخ آخرین معامله 1396/7/26 - 11:59:54   ارزش بازار (م ر) 10,885,000 تعداد سهام 5,000,000,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
1 5,991 2,150 2,170 21,055 2
1 2,000 2,145 2,182 6,212 1
1 2,000 2,136 2,184 12,000 1


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1396/7/26 2,177 2,150 2,155 21
125,141
269.088M
1396/7/25 2,179 2,179 2,199 8
63,567
139.057M
1396/7/24 2,179 2,156 2,221 17
140,225
304.424M
1396/7/23 2,180 2,140 2,222 97
1.550M
3.371B
1396/7/22 2,195 2,197 2,222 23
355,041
781.549M
1396/7/19 2,194 2,170 2,200 94
1.803M
3.952B
1396/7/18 2,213 2,190 2,200 35
707,450
1.556B
1396/7/17 2,220 2,191 2,223 38
590,354
1.299B
1396/7/16 2,228 2,193 2,234 52
617,000
1.358B
1396/7/15 2,240 2,199 2,205 54
507,194
1.116B

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل
1395/10/27 9 1395 356 302 288 339 183
1395/9/13 6 1395 356 302 199 339 139
1395/5/30 3 1395 345 302 104 339 74
1394/12/19 12 1395 402 302 339 339 212
1394/12/19 12 1394 302 212

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
بانك ملت (وبملت) 950 (0.63%) 321
5.303M
5.032B
بانك انصار (وانصار) 1,973 (0.20%) 73
593,317
1.170B
بانك حكمت ايرانيان (حكمت) 973 (1.92%) 70
543,355
527.704M
بانك خاورميانه (وخاور) 2,150 (1.33%) 21
125,141
269.088M
اعتباري توسعه (توسعه) 500 (0.60%) 13
97,077
48.815M
بانك‌ كارآفرين‌ (وكار) 2,640 (0%) 0
0
0
بانك قوامين (وقوام) 630 (0%) 0
0
0
ح.بانك قوامين (وقوامح) 1 (0%) 0
0
0
اختيار خ حكمت-1380-960310 (حكمتخ3) 20 (0%) 0
0
0
اعتباري نور (ونور) 1,000 (0%) 0
0
0
ح بانك شهر (وشهرح) 1,000 (0%) 0
0
0
بانك تجارت (وتجارت) 593 (0%) 0
0
0
اختيار خ حكمت-1180-960310 (حكمتخ1) 160 (0%) 0
0
0
بانك گردشگري (وگردش) 1,233 (0%) 0
0
0
شركت اعتباري ثامن (وثامن) 1,000 (0%) 0
0
0
ح. بانك سامان (سامانح) 300 (0%) 0
0
0
بانك مهر اقتصاد (ومهر) 709 (0%) 0
0
0
بانك پاسارگاد (وپاسار) 999 (0%) 0
0
0
بانك سرمايه (سمايه) 1,229 (0%) 0
0
0
بانك ايران زمين (وزمين) 2,110 (0%) 0
0
0
اختيار فروش تبعي بانك پاسارگاد (هپاسا202) 1,000 (0%) 0
0
0
بانك آينده (وآيند) 1,000 (0%) 0
0
0
پست بانك ايران (وپست) 1,838 (0%) 0
0
0
بانك قرض الحسنه رسالت (وسالت) 1,000 (0%) 0
0
0
اعتباري ملل (وملل) 1,200 (0%) 0
0
0
بانك صادرات ايران (وبصادر) 979 (0%) 0
0
0
بانك‌پارسيان‌ (وپارس) 1,120 (0%) 0
0
0
بانك الكترونيكي آرين (حذف -آرين) 1,213 (0%) 0
0
0
بانك سامان (سامان) 825 (0%) 0
0
0
بانك تات (تات) 2,768 (0%) 0
0
0
ح.بانك تات (تاتح) 1,260 (0%) 0
0
0
شركت اعتباري كوثر مركزي (وكوثر) 980 (0%) 0
0
0
بانك شهر (وشهر) 960 (0%) 0
0
0
اختيار خ حكمت-1280-960310 (حكمتخ2) 35 (0%) 0
0
0
ح. بانك آينده (وآيندح) 1 (0%) 0
0
0
بانك دي (دي) 1,390 (0%) 0
0
0
بانك سينا (وسينا) 982 (0%) 0
0
0
بانك آينده (وآيند) 1,180 (0%) 0
0
0
بانك‌اقتصادنوين‌ (ونوين) 1,474 (0%) 0
0
0


چکیده