PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
داروسازي سبحان انكولوژي
داروسازي سبحان انكولوژي ( دسانكو ) -  وضعیت : مجاز -  معاملات پیوسته  -  بازار فرابورس 10:38:53
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت آخرین معامله 6,770 قیمت دیروز 6,450 تعداد معاملات 533 EPS 68
320     (%4.96) بیشترین قیمت 6,770 ارزش 25,229,751,830 P/E 99.1
قیمت پایانی 6,740 کمترین قیمت 6,500 حجم 3,740,868 حداکثر قیمت مجاز 6,770
290     (%4.50) اولین قیمت 6,690 حجم مبنا 1 حداقل قیمت مجاز 6,130
تاریخ آخرین معامله 1401/5/24 - 10:38:09   ارزش بازار (م ر) 8,836,140 تعداد سهام 1,311,000,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
63 1,080,026 6,770 6,850 2,242 1
1 1,300 6,760 7,020 1,537 1
2 13,720 6,750 7,220 29,223 2


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1401/5/23 6,450 6,380 6,590 185
915,482
5.908B
1401/5/18 6,540 6,450 6,690 620
3.171M
20.726B
1401/5/15 6,690 6,570 6,790 518
2.731M
18.265B
1401/5/12 6,570 6,350 6,580 571
3.407M
22.388B
1401/5/11 6,270 6,170 6,400 395
1.496M
9.381B
1401/5/10 6,380 6,240 6,610 606
2.786M
17.771B
1401/5/9 6,550 6,540 6,810 499
3.696M
24.212B
1401/5/8 6,880 6,760 7,150 653
2.656M
18.268B
1401/5/5 7,110 6,930 7,280 659
2.723M
19.368B
1401/5/4 7,150 7,130 7,400 842
4.746M
33.956B

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل
1396/10/7 6 1396 56 290 20 244 106
1396/6/9 3 1396 229 45 244 54
1395/12/24 12 1395 245 213
1395/12/24 12 1396 230 290 244 244 213
1395/12/24 9 1395 245 140 213 60

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
گروه دارويي بركت (بركت) 13,450 (1.75%) 1114
3.156M
42.386B
داروسازي دانا (ددانا) 27,100 (0%) 936
365,952
9.821B
داروسازي سبحان انكولوژي (دسانكو) 6,770 (4.96%) 533
3.741M
25.230B
داروسازي‌ روزدارو (دروز) 18,520 (1.02%) 313
556,188
10.314B
توليد و صادرات ريشمك (ريشمك) 18,300 (2.75%) 261
739,275
13.111B
ايران‌دارو (ديران) 11,800 (0%) 229
729,481
8.633B
مواد اوليه دارويي البرز بالك (دبالك) 5,310 (1.30%) 130
1.018M
5.332B
دارويي ره آورد تامين (درهآور) 33,350 (0.15%) 129
229,660
7.691B
داروسازي آوه سينا (داوه) 5,450 (0.18%) 117
490,820
2.637B
داروسازي توليد دارو (دتوليد) 6,390 (1.54%) 110
594,736
3.805B
داروسازي‌زهراوي‌ (دزهراوي) 3,691 (0.85%) 107
1.113M
4.063B
داروسازي زاگرس فارمد پارس (ددام) 10,250 (1.91%) 97
662,202
6.882B
توزيع دارو پخش (دتوزيع) 29,000 (1.86%) 96
124,341
3.592B
داروسازي شهيد قاضي (دقاضي) 13,900 (2.96%) 95
650,903
9.048B
پخش البرز (پخش) 34,850 (2.35%) 94
185,994
6.409B
لابراتوارداروسازي‌ دكترعبيدي‌ (دعبيد) 29,320 (0.03%) 93
99,747
2.902B
فرآورده‌هاي‌ تزريقي‌ ايران‌ (دفرا) 16,990 (1.19%) 92
509,773
8.604B
داروسازي‌ امين‌ (دامين) 2,490 (2.05%) 91
1.303M
3.249B
توليد ژلاتين كپسول ايران (دكپسول) 44,000 (0.11%) 88
134,104
5.903B
داروسازي‌ كوثر (دكوثر) 2,361 (1.83%) 84
1.759M
4.180B
شركت كي بي سي (كي بي سي) 8,250 (0%) 76
257,272
2.103B
دارويي‌ لقمان‌ (دلقما) 1,476 (1.14%) 71
686,264
1.011B
داروسازي‌ اسوه‌ (داسوه) 32,000 (2.11%) 71
80,382
2.560B
داروسازي‌ جابرابن‌حيان‌ (دجابر) 11,120 (1.24%) 69
146,320
1.626B
سرمايه گذاري شفادارو (شفا) 18,270 (1.14%) 62
121,906
2.254B
سرمايه گذاري دارويي تامين (تيپيكو) 22,000 (0.90%) 61
223,984
4.913B
توليدمواداوليه‌داروپخش‌ (دتماد) 31,100 (0.42%) 59
62,924
1.966B
داروسازي‌ ابوريحان‌ (دابور) 22,270 (2.37%) 54
249,760
5.766B
دارويي‌ رازك‌ (درازك) 12,200 (0.66%) 53
381,336
4.681B
كيميدارو (دكيمي) 21,290 (1.67%) 52
377,440
7.954B
گروه دارويي سبحان (دسبحا) 6,630 (0.15%) 52
99,573
655.955M
داروسازي‌ اكسير (دلر) 19,300 (0.21%) 47
79,226
1.523B
سبحان دارو (دسبحان) 6,630 (0.15%) 41
128,186
849.048M
داروپخش‌ (هلدينگ‌ (وپخش) 33,880 (0.98%) 35
22,294
746.969M
شيمي‌ داروئي‌ داروپخش‌ (دشيمي) 25,040 (0%) 35
94,293
2.326B
پخش هجرت (هجرت) 17,130 (1.12%) 34
49,428
855.464M
شيرين دارو (دشيري) 73,750 (1.67%) 33
13,375
983.544M
داروسازي‌ سينا (دسينا) 22,670 (1.35%) 25
81,275
1.866B
الحاوي (دحاوي) 6,900 (2.99%) 21
62,394
430.519M
داروسازي‌ فارابي‌ (دفارا) 10,440 (0.48%) 18
46,763
489.001M
كارخانجات‌داروپخش‌ (دارو) 13,740 (0.07%) 14
37,381
510.742M
پارس‌ دارو (دپارس) 23,990 (0.25%) 13
5,928
142.138M
البرزدارو (دالبر) 8,020 (0.50%) 10
56,567
461.880M
صكوك اجاره دعبيد-3ماهه18% (صعبيد312) 1,000,000 (0%) 0
0
0
سرمايه‌ گذاري‌ البرز(هلدينگ‌ (والبر) 4,167 (0%) 0
0
0
صكوك مرابحه دعبيد12-3ماهه18% (صنوآور12) 1,000,000 (0%) 0
0
0
آنتي بيوتيك سازي ايران (بيوتيك) 1,000 (0%) 0
0
0
ح . شيرين دارو (دشيريح) 11,966 (0%) 0
0
0
داروسازي تهران شيمي (شتهران) 44,750 (0%) 0
0
0
اختيار ف.ت.ددانا-33745-020225 (هددانا0202) 1,000 (0%) 0
0
0
صكوك منفعت سينا دارو-3ماهه 19% (صينا205) 985,000 (0%) 0
0
0
داروسازي كاسپين تامين (كاسپين) 21,400 (0%) 0
0
0
ح . داروسازي شهيد قاضي (دقاضيح) 25,200 (0%) 0
0
0
داروسازي‌ تهران‌ دارو (دتهران‌) 18,983 (0%) 0
0
0
پخش رازي (درازي) 1,000 (0%) 0
0
0

سهامدار تعداد سهام درصد سهام تغییر
شركت گروه داروئي سبحان-سهامي عام- 796,596,572 60.760
شركت سرمايه گذاري البرز-سهامي عام- 157,990,781 12.050
شخص حقیقی 20,354,190 1.550

چکیده