PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
پارس‌سويچ‌
پارس‌سويچ‌ ( بسويچ ) -  وضعیت : مجاز -  پایان مشاوره  -  بازار بورس 20:01:12
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 60,440 قیمت دیروز 58,150 تعداد معاملات 155 EPS 2214
2,290     (%3.94) بیشترین قیمت 61,050 ارزش 40,681,888,500 P/E 27.3
قیمت آخرین معامله 61,050 کمترین قیمت 61,050 حجم 666,370 حداکثر قیمت مجاز 61,050
2,900     (%4.99) اولین قیمت 61,050 حجم مبنا 827,267 حداقل قیمت مجاز 55,250
تاریخ آخرین معامله 1399/11/1 - 12:29:04   ارزش بازار (م ر) 60,440,000 تعداد سهام 1,000,000,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
224 1,056,191 61,050 61,980 848 3
1 235 61,000 62,180 114 1
1 790 60,800 62,190 214 1


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1399/11/1 60,440 61,050 61,050 155
666,370
40.682B
1399/10/30 58,150 54,840 60,600 1,647
2.717M
157.983B
1399/10/29 57,720 56,080 56,080 87
374,525
21.003B
1399/10/27 59,030 56,270 62,190 1,750
3.769M
222.476B
1399/10/24 59,230 61,230 61,230 194
296,598
18.161B
1399/10/23 58,320 59,650 59,650 365
502,464
29.972B
1399/10/22 56,810 58,760 58,760 240
285,842
16.796B
1399/10/21 55,970 57,660 57,660 238
363,397
20.953B
1399/10/20 54,920 53,480 55,480 653
786,573
43.533B
1399/10/17 52,840 50,530 53,030 2,246
3.206M
169.417B

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل
1396/10/7 9 1396 1103 857 941 1107 709
1396/9/7 6 1396 929 722 522 1107 462
1396/4/28 3 1396 871 651 210 1107 183
1395/12/19 12 1396 871 651 1107 1107 805
1395/12/19 12 1395 1007 805

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
ايران‌ ترانسفو (بترانس) 3,400 (4.76%) 13340
361.230M
1,234.324B
كارخانجات توليدي شهيد قندي (بكام) 3,870 (3.73%) 7148
87.713M
344.838B
موتوژن‌ (بموتو) 52,030 (4.23%) 3328
6.553M
351.348B
نيرو سرمايه (نيرو) 63,410 (3.21%) 2674
3.072M
187.828B
لامپ‌ پارس‌ شهاب‌ (بشهاب) 99,240 (4.99%) 387
265,143
26.272B
كارخانجات كابلسازي ‌ايران‌ (بايكا) 54,458 (5.00%) 158
238,822
13.006B
پارس‌سويچ‌ (بسويچ) 61,050 (4.99%) 155
666,370
40.682B
ح.كارخانجات كابلسازي ‌ايران‌ (بايكاح) 1,000 (0%) 0
0
0
كارخانجات كابل سازي‌ تك‌ (بتك) 35,197 (0%) 0
0
0
كارخانجات توليدي نيرو ترانسفو (نيرو ترانسفو) 1,000 (0%) 0
0
0
كابل‌ البرز (بالبر) 41,160 (3.99%) 0
0
0
ترانسفورماتور توزيع زنگان (برانسفو) 1,000 (0%) 0
0
0
ح.نيرو سرمايه (نيروح) 140 (0%) 0
0
0
ايران ترانسفو ري (برانس) 1,000 (0%) 0
0
0
نيروترانس‌ (بنيرو) 19,760 (0%) 0
0
0
صنايع‌جوشكاب‌يزد (بكاب) 439,950 (4.06%) 0
0
0


چکیده
شركت‌پارس سويچ در سال 1355با همكاري شركتهاي ساتكاب ، آلستوم فرانسه و با سرمايه گذاري سهامداران خصوصي تاسيس گرديد.اين شركت اولين و بزرگترين سازنده كليدها و سكسيونرهاي فشار قوي و متوسط در ايران مي باشد ،همچنين شركت پارس سويچ در زمينه صنعت برق در منطقه خاورميانه بعنوان يك شركت برتر شناخته شده است . شركت پارس سويچ با همكاري شركت ABB سوئد ، به تكنولوژي ساخت محصولات فشار قوي وهمچنين با همكاري Alstomفرانسه و ABB Calor Emag آلمان به تكنولوژي ساخت محصولات فشار متوسط دست يافته است. شركت پارس سويچ شامل دو كارخانه توليد محصولات فشار متوسط و قوي ميباشد. همه محصولات تحت استاندارد بين المللي IECتوليد و براي هريك از محصولات از آزمايشگاه بين المللي CESI ايتاليا و KEMA هلند گواهي تايپ تست (Type Test) دريافت شده است. در تمام مراحل توليد براي حصول اطمينان از كيفيت محصول نهايي ، آزمايشات كنترلي بر طبق بالاترين استاندارد ها بر روي قطعات انجام مي پذيرد .

تلفن شرکت: 88554944-45
آدرس شرکت: ایران - تهران - دفتر مركزي: تهران،خیابان ولیعصر(عج)، جنب پمپ بنزين، برج سپهرساعی، طبقه 13
آدرس کارخانه: زنجان - کیلومتر 5 جاده تهران
وب سایت شرکت: http://www.parsswitch.com
پست الکترونیک شرکت: info@parsswitch.com
مدیر عامل: آقای ولی الله بیات
شركت‌پارس سويچ در سال 1355با همكاري شركتهاي ساتكاب ، آلستوم فرانسه و با سرمايه گذاري سهامداران خصوصي تاسيس گرديد.اين شركت اولين و بزرگترين سازنده كليدها و سكسيونرهاي فشار قوي و متوسط در ايران مي باشد ،همچنين شركت پارس سويچ در زمينه صنعت برق در منطقه خاورميانه بعنوان يك شركت برتر شناخته شده است . شركت پارس سويچ با همكاري شركت ABB سوئد ، به تكنولوژي ساخت محصولات فشار قوي وهمچنين با همكاري Alstomفرانسه و ABB Calor Emag آلمان به تكنولوژي ساخت محصولات فشار متوسط دست يافته است. شركت پارس سويچ شامل دو كارخانه توليد محصولات فشار متوسط و قوي ميباشد. همه محصولات تحت استاندارد بين المللي IECتوليد و براي هريك از محصولات از آزمايشگاه بين المللي CESI ايتاليا و KEMA هلند گواهي تايپ تست (Type Test) دريافت شده است. در تمام مراحل توليد براي حصول اطمينان از كيفيت محصول نهايي ، آزمايشات كنترلي بر طبق بالاترين استاندارد ها بر روي قطعات انجام مي پذيرد .
تلفن امور سهام: 02433790306
نمابر امور سهام: 02433790680