PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
قندپارس‌
قندپارس‌ ( قپارس ) -  وضعیت : ممنوع-متوقف -  معاملات پیوسته  -  بازار بورس 11:35:39
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت دیروز تعداد معاملات EPS
     بیشترین قیمت ارزش P/E
کمترین قیمت حجم حداکثر قیمت مجاز 501
     اولین قیمت حجم مبنا 1 حداقل قیمت مجاز 463
تاریخ آخرین معامله 1388/8/30 -   ارزش بازار (م ر) تعداد سهام 31,997,250
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1388/8/30 482 491 491 1
10,620
5.214M
1388/6/8 475 472 472 14
10,620
5.013M
1388/5/18 477 486 486 1
9,000
4.374M
1388/5/12 472 459 473 2
4,660
2.182M
1388/5/10 473 473 473 1
2,000
946,000
1388/5/7 473 475 475 4
12,000
5.700M
1388/5/4 471 473 475 3
17,985
8.543M
1388/4/28 462 473 473 1
4,875
2.306M
1388/3/26 460 468 468 3
10,000
4.680M
1388/3/24 455 463 463 2
9,800
4.537M

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
قند شيروان قوچان و بجنورد (قشير) 40,547 (5.00%) 3637
5.310M
217.574B
شكرشاهرود (قشكر) 49,940 (3.61%) 1901
2.740M
138.620B
قند نيشابور (قنيشا) 53,030 (2.00%) 1110
5.553M
302.967B
قنداصفهان‌ (قصفها) 175,810 (5.00%) 982
620,568
109.389B
قندهكمتان‌ (قهكمت) 46,750 (4.84%) 749
1.343M
63.354B
قند نقش جهان (قنقش) 84,814 (2.00%) 580
831,745
70.218B
قند لرستان‌ (قلرست) 33,150 (4.11%) 577
832,171
28.067B
فراوردههاي غذايي وقند چهارمحال (قچار) 109,310 (2.39%) 483
544,380
60.791B
فرآورده‌هاي‌غدايي‌وقندپيرانشهر (قپيرا) 89,360 (4.07%) 317
196,707
18.201B
كارخانجات‌ قند قزوين‌ (قزوين) 40,850 (4.99%) 185
274,673
11.220B
شهد (قشهد) 31,400 (4.98%) 178
403,963
12.684B
توسعه نيشكر و صنايع جانبي (توسعه نيشكر) 10,000 (0%) 0
0
0
كشت و صنعت نيشكر هفت تپه (نيشكر هفت تپه) 10,000 (0%) 0
0
0
ح.فرآورده غذايي وقندتربت‌جام (قجامح) 1,000 (0%) 0
0
0
قتربت (قتربت) 1,000 (0%) 0
0
0
فرآوردههاي غذايي وقندتربت‌جام‌ (قجام) 17,043 (0%) 0
0
0
شركت قند بيستون (قيستو) 640 (0%) 0
0
0
قند اروميه (قاروم) 2,741 (0%) 0
0
0
آتي ش قند و شكر-1399/06/15 (جشكر906) 201,092 (0%) 0
0
0
ح . قند نقش جهان (قنقشح) 5,300 (0%) 0
0
0
قند شيرين خراسان (قشرين) 22,995 (0%) 0
0
0
قند مرودشت‌ (قمرو) 88,020 (0%) 0
0
0
قند ثابت‌ خراسان‌ (قثابت) 120,330 (0%) 0
0
0
فرآورده هاي غذايي قندي ياسوج (قند ياسوج) 572,724 (0%) 0
0
0

سهامدار تعداد سهام درصد سهام تغییر

چکیده
فعاليت اصلي شركت تاسيس كارخانجات توليدي به ويژه كارخانه تهيه مواد و علوفه از تفاله و ملاس چغندرقند است. شركت قادر به انجام ساير فعاليت هاي فني، بازرگاني و مهندسي مرتبط است.

تلفن شرکت: 88730906-88735711
آدرس شرکت: ایران - تهران - خيابان مطهري-خيابان كوه نور-كوچه يكم- پلاك 28- طبقه 2
فعاليت اصلي شركت تاسيس كارخانجات توليدي به ويژه كارخانه تهيه مواد و علوفه از تفاله و ملاس چغندرقند است. شركت قادر به انجام ساير فعاليت هاي فني، بازرگاني و مهندسي مرتبط است.