PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
همكاران سيستم
همكاران سيستم ( سيستم ) -  وضعیت : مجاز -  پایان مشاوره  -  بازار بورس 06:41:52
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 4,651 قیمت دیروز 4,651 تعداد معاملات 0 EPS 580
0     (%0) بیشترین قیمت 0 ارزش 0 P/E 8.0
قیمت آخرین معامله 4,830 کمترین قیمت 0 حجم 0 حداکثر قیمت مجاز 4,883
0     (%0) اولین قیمت 0 حجم مبنا 4,000,000 حداقل قیمت مجاز 4,419
تاریخ آخرین معامله 1400/9/8 - 12:29:59   ارزش بازار (م ر) 46,510,000 تعداد سهام 10,000,000,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
1 1,500 4,433 4,857 46,200 1
0 0 0 4,884 1,568 1
0 0 0 4,890 2,406 1


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1400/9/8 4,651 4,450 4,830 359
6.301M
29.304B
1400/9/7 4,652 4,618 4,850 306
4.041M
18.800B
1400/9/6 4,850 4,750 4,940 321
2.721M
13.002B
1400/9/3 5,000 4,840 5,200 817
5.864M
29.317B
1400/9/2 4,960 4,760 5,200 768
9.294M
46.115B
1400/9/1 4,960 4,810 5,060 288
1.006M
4.950B
1400/8/30 4,980 4,800 5,020 185
1.113M
5.470B
1400/8/29 5,000 4,880 5,100 153
1.332M
6.603B
1400/8/26 5,017 4,984 5,100 266
3.090M
15.534B
1400/8/25 4,982 4,780 5,000 189
1.422M
7.076B

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل
1396/9/1 6 1396 628 552 326 643 274
1396/5/3 3 1396 477 548 150 643 98
1395/12/17 12 1396 599 684 643 643 595
1395/12/17 12 1395 569 595
1395/10/29 9 1395 587 322 595 287

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
پيشگامان فن آوري و دانش آراميس (تپسي) 1,000 (0%) 0
0
0
توسعه فناوري اطلاعات خوارزمي (مفاخر) 28,190 (0%) 0
0
0
ايران‌ارقام‌ (مرقام) 10,270 (0%) 0
0
0
كارت اعتباري ايران كيش (ركيش) 5,500 (0%) 0
0
0
سپيدار سيستم آسيا (سپيدار) 17,590 (0%) 0
0
0
فن آوا كارت (فن آوا كارت) 1,000 (0%) 0
0
0
خدمات‌انفورماتيك‌ (رانفور) 3,801 (0%) 0
0
0
تجارت الكترونيك پارسيان (رتاپ) 6,640 (0%) 0
0
0
همكاران سيستم (سيستم) 4,830 (0%) 0
0
0
اختيارف.ت. توسن-9156-010623 (هتوسن0106) 1,000 (0%) 0
0
0
داده پردازي فن آوا (داده فن آوا) 1,000 (0%) 0
0
0
تجارت الكترونيك پارسيان كيش (تاپكيش) 16,300 (0%) 0
0
0
افرانت (افرا) 15,384 (0%) 0
0
0
گسترش انفورماتيك ايران (انفورماتيك) 1,000 (0%) 0
0
0
گروه فن آوا (فن آوا) 24,221 (0%) 0
0
0
آسان پرداخت پرشين (آپ) 12,790 (0%) 0
0
0
اختيارف ت رانفور32120-99/12/03 (هرانف912) 1 (0%) 0
0
0
به پرداخت ملت (پرداخت) 13,400 (0%) 0
0
0
فن آوا كارت (فناوا كارت) 1,000 (0%) 0
0
0
ح.گروه فن آوا (فن آواح) 907 (0%) 0
0
0
داده‌پردازي‌ايران‌ (مداران) 13,720 (0%) 0
0
0
توسعه سامانه ي نرم افزاري نگين (توسن) 23,189 (0%) 0
0
0
رايان هم افزا (رافزا) 56,002 (0%) 0
0
0
پرداخت الكترونيك سامان كيش (سپ) 30,110 (0%) 0
0
0


چکیده