PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
همكاران سيستم
همكاران سيستم ( سيستم ) -  وضعیت : مجاز -  پایان مشاوره  -  بازار بورس 21:33:39
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 33,460 قیمت دیروز 31,870 تعداد معاملات 185 EPS 1265
1,590     (%4.99) بیشترین قیمت 33,460 ارزش 68,124,693,840 P/E 26.5
قیمت آخرین معامله 33,460 کمترین قیمت 33,460 حجم 2,036,004 حداکثر قیمت مجاز 33,460
1,590     (%4.99) اولین قیمت 33,460 حجم مبنا 1,494,322 حداقل قیمت مجاز 30,280
تاریخ آخرین معامله 1399/4/11 - 12:29:36   ارزش بازار (م ر) 42,159,600 تعداد سهام 1,260,000,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
238 4,626,122 33,460 33,460 451 2
2 497 33,450 0 0 0
1 400 32,500 0 0 0


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1399/4/11 33,460 33,460 33,460 185
2.036M
68.125B
1399/4/10 31,870 32,000 32,000 295
1.712M
54.790B
1399/4/9 30,480 29,630 30,530 1,545
16.266M
495.855B
1399/4/8 29,080 29,420 29,420 168
1.412M
41.531B
1399/4/7 28,020 27,500 28,030 481
3.620M
101.434B
1399/4/4 26,700 26,000 26,850 755
6.209M
165.769B
1399/4/3 25,580 25,580 25,580 242
2.827M
72.314B
1399/4/2 24,370 25,040 25,040 131
945,996
23.688B
1399/4/1 23,850 24,630 24,630 175
724,976
17.856B
1399/3/31 23,460 24,280 24,280 196
624,598
15.165B

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل
1396/9/1 6 1396 628 552 326 643 274
1396/5/3 3 1396 477 548 150 643 98
1395/12/17 12 1396 599 684 643 643 595
1395/12/17 12 1395 569 595
1395/10/29 9 1395 587 322 595 287

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
آسان پرداخت پرشين (آپ) 40,460 (1.89%) 9528
17.383M
699.260B
خدمات‌انفورماتيك‌ (رانفور) 52,440 (4.98%) 7653
24.075M
1,261.373B
تجارت الكترونيك پارسيان (رتاپ) 18,200 (4.96%) 4194
16.441M
293.843B
تجارت الكترونيك پارسيان كيش (تاپكيش) 44,940 (3.28%) 2969
4.059M
183.224B
پرداخت الكترونيك سامان كيش (سپ) 47,380 (4.99%) 2838
14.701M
696.533B
به پرداخت ملت (پرداخت) 52,730 (5.00%) 1393
2.484M
130.238B
توسعه فناوري اطلاعات خوارزمي (مفاخر) 44,165 (5.00%) 1212
1.889M
84.641B
كارت اعتباري ايران كيش (ركيش) 22,500 (4.99%) 1062
7.613M
171.284B
افرانت (افرا) 34,427 (5.00%) 668
5.118M
176.194B
ايران‌ارقام‌ (مرقام) 62,070 (4.99%) 626
1.023M
63.481B
داده‌پردازي‌ايران‌ (مداران) 51,290 (4.99%) 485
1.165M
59.760B
گروه فن آوا (فن آوا) 17,403 (2.00%) 465
3.416M
59.484B
همكاران سيستم (سيستم) 33,460 (4.99%) 185
2.036M
68.125B
داده پردازي فن آوا (داده فن آوا) 1,000 (0%) 0
0
0
فن آوا كارت (فن آوا كارت) 1,000 (0%) 0
0
0
رايان هم افزا (رافزا) 1,000 (0%) 0
0
0
گسترش انفورماتيك ايران (انفورماتيك) 1,000 (0%) 0
0
0
فن آوا كارت (فناوا كارت) 1,000 (0%) 0
0
0
ح.گروه فن آوا (فن آواح) 907 (0%) 0
0
0


چکیده