PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
همكاران سيستم
همكاران سيستم ( سيستم ) -  وضعیت : مجاز -  پایان مشاوره  -  بازار بورس 17:55:07
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 10,310 قیمت دیروز 10,130 تعداد معاملات 298 EPS 603
180     (%1.78) بیشترین قیمت 10,680 ارزش 54,526,233,130 P/E 17.1
قیمت آخرین معامله 10,420 کمترین قیمت 10,130 حجم 5,286,508 حداکثر قیمت مجاز 10,830
290     (%2.86) اولین قیمت 10,130 حجم مبنا 4,000,000 حداقل قیمت مجاز 9,430
تاریخ آخرین معامله 1402/1/7 - 12:29:45   ارزش بازار (م ر) 103,100,000 تعداد سهام 10,000,000,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
2 21,200 10,380 10,540 5,000 1
1 1,000 10,290 10,550 11,847 1
5 111,565 10,240 10,590 100,000 1


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1402/1/7 10,310 10,130 10,680 298
5.287M
54.526B
1402/1/6 10,130 10,090 10,450 146
1.005M
10.350B
1402/1/5 10,080 10,450 10,730 82
373,053
3.934B
1401/12/28 10,030 10,110 10,560 172
1.187M
12.362B
1401/12/27 9,870 9,590 10,060 213
2.998M
30.037B
1401/12/24 9,410 9,020 9,650 141
2.883M
27.558B
1401/12/23 9,020 8,880 9,070 380
5.884M
53.098B
1401/12/22 9,050 9,050 9,170 129
457,544
4.148B
1401/12/21 9,050 9,030 9,200 139
1.325M
12.005B
1401/12/20 9,050 9,080 9,500 114
498,026
4.555B

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل
1396/9/1 6 1396 628 552 326 643 274
1396/5/3 3 1396 477 548 150 643 98
1395/12/17 12 1396 599 684 643 643 595
1395/12/17 12 1395 569 595
1395/10/29 9 1395 587 322 595 287

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
سپيدار سيستم آسيا (سپيدار) 39,700 (2.32%) 2566
826,412
32.329B
تجارت الكترونيك پارسيان كيش (تاپكيش) 14,550 (6.75%) 1924
12.738M
179.094B
توسعه فناوري اطلاعات خوارزمي (مفاخر) 9,880 (6.93%) 1690
11.008M
108.113B
آسان پرداخت پرشين (آپ) 7,530 (1.89%) 1660
12.886M
96.141B
توسعه سامانه ي نرم افزاري نگين (توسن) 16,460 (0.37%) 1430
3.620M
59.503B
افرانت (افرا) 25,200 (2.65%) 1295
3.128M
78.625B
پيشگامان فن آوري و دانش آراميس (تپسي) 7,420 (4.65%) 1082
17.265M
125.666B
خدمات‌انفورماتيك‌ (رانفور) 5,136 (1.66%) 855
20.393M
103.996B
تجارت الكترونيك پارسيان (رتاپ) 3,215 (0.75%) 771
8.276M
26.367B
داده‌پردازي‌ايران‌ (مداران) 7,330 (0.27%) 691
3.726M
26.975B
كارت اعتباري ايران كيش (ركيش) 3,380 (3.46%) 605
7.485M
24.675B
به پرداخت ملت (پرداخت) 11,820 (0.34%) 551
1.032M
12.166B
پرداخت الكترونيك سامان كيش (سپ) 15,910 (4.95%) 348
1.189M
18.898B
همكاران سيستم (سيستم) 10,420 (2.86%) 298
5.287M
54.526B
گروه فن آوا (فن آوا) 5,300 (2.91%) 53
1.261M
6.682B
اختيارخ تپسي-4500-14020619 (ضتپسي600) 4,090 (8.62%) 1
1
4.090M
رايان هم افزا (رافزا) 68,200 (0%) 0
0
0
اختيارف تپسي-5500-14020619 (طتپسي602) 1 (0%) 0
0
0
توسعه فن افزار توسن (فن افزار) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ تپسي-4500-14021220 (ضتپسي1200) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ توسن-17000-14011117 (ضتوسن1103) 4,500 (0%) 0
0
0
اختيارف توسن-10600-14020716 (طتوسن702) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف تپسي-4500-14021220 (طتپسي1200) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ توسن-18600-14020716 (ضتوسن706) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ تپسي-8000-14021220 (ضتپسي1206) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف توسن-23800-14011117 (طتوسن1105) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ تپسي-9500-14021220 (ضتپسي1208) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ تپسي-6500-14021220 (ضتپسي1204) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف تپسي-8750-14021220 (طتپسي1207) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف تپسي-7250-14021220 (طتپسي1205) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف تپسي-6000-14020619 (طتپسي603) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ توسن-11900-14011117 (ضتوسن1101) 3,990 (0%) 0
0
0
اختيارخ تپسي-8000-14020619 (ضتپسي606) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ تپسي-5000-14021220 (ضتپسي1201) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف تپسي-9500-14021220 (طتپسي1208) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف توسن-6600-14020716 (طتوسن700) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف تپسي-7250-14020619 (طتپسي605) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف تپسي-8000-14021220 (طتپسي1206) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ تپسي-6000-14020619 (ضتپسي603) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف تپسي-5000-14021220 (طتپسي1201) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ توسن-22600-14020716 (ضتوسن708) 490 (0%) 0
0
0
ح.گروه فن آوا (فن آواح) 3,270 (0%) 0
0
0
اختيارخ تپسي-7250-14021220 (ضتپسي1205) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ توسن-6600-14020716 (ضتوسن700) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف تپسي-9500-14020619 (طتپسي608) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ توسن-24600-14020716 (ضتوسن709) 500 (0%) 0
0
0
اختيارخ توسن-23800-14011117 (ضتوسن1105) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ توسن-20600-14020716 (ضتوسن707) 800 (0%) 0
0
0
اختيارخ تپسي-8750-14020619 (ضتپسي607) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف تپسي-4500-14020619 (طتپسي600) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف تپسي-8000-14020619 (طتپسي606) 1 (0%) 0
0
0
ح . ايران ارقام (مرقامح) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ تپسي-5500-14020619 (ضتپسي602) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف توسن-16600-14020716 (طتوسن705) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ تپسي-5000-14020619 (ضتپسي601) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف توسن-20400-14011117 (طتوسن1104) 4,890 (0%) 0
0
0
اختيارف توسن-10200-14011117 (طتوسن1100) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف توسن-27200-14011117 (طتوسن1106) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف تپسي-6500-14020619 (طتپسي604) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف توسن-8600-14020716 (طتوسن701) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ توسن-13600-14011117 (ضتوسن1102) 550 (0%) 0
0
0
اختيارخ تپسي-7250-14020619 (ضتپسي605) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف توسن-14600-14020716 (طتوسن704) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ توسن-12600-14020716 (ضتوسن703) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ تپسي-6500-14020619 (ضتپسي604) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ تپسي-9500-14020619 (ضتپسي608) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف توسن-11900-14011117 (طتوسن1101) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف توسن-12600-14020716 (طتوسن703) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ توسن-27200-14011117 (ضتوسن1106) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ تپسي-8750-14021220 (ضتپسي1207) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف توسن-18600-14020716 (طتوسن706) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ توسن-8600-14020716 (ضتوسن701) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف توسن-17000-14011117 (طتوسن1103) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف تپسي-5500-14021220 (طتپسي1202) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف تپسي-6000-14021220 (طتپسي1203) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف تپسي-5000-14020619 (طتپسي601) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ تپسي-6000-14021220 (ضتپسي1203) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ توسن-20400-14011117 (ضتوسن1104) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف توسن-22600-14020716 (طتوسن708) 3,970 (0%) 0
0
0
اختيارف تپسي-8750-14020619 (طتپسي607) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ توسن-14600-14020716 (ضتوسن704) 3,150 (0%) 0
0
0
اختيارخ توسن-10600-14020716 (ضتوسن702) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف تپسي-6500-14021220 (طتپسي1204) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ تپسي-5500-14021220 (ضتپسي1202) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف توسن-13600-14011117 (طتوسن1102) 1 (0%) 0
0
0
ايران ارقام (مرقام) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف توسن-20600-14020716 (طتوسن707) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ توسن-10200-14011117 (ضتوسن1100) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف توسن-24600-14020716 (طتوسن709) 2,511 (0%) 0
0
0
پرداخت الكترونيك پاسارگاد (پي پاد) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ توسن-16600-14020716 (ضتوسن705) 2,500 (0%) 0
0
0


چکیده