PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
همكاران سيستم
همكاران سيستم ( سيستم ) -  وضعیت : مجاز -  پایان مشاوره  -  بازار بورس 21:04:03
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 26,650 قیمت دیروز 26,510 تعداد معاملات 186 EPS 1447
140     (%0.53) بیشترین قیمت 27,400 ارزش 17,580,468,060 P/E 18.4
قیمت آخرین معامله 26,530 کمترین قیمت 26,510 حجم 653,554 حداکثر قیمت مجاز 27,830
20     (%0.08) اولین قیمت 27,400 حجم مبنا 1,876,173 حداقل قیمت مجاز 25,190
تاریخ آخرین معامله 1399/7/2 - 12:29:30   ارزش بازار (م ر) 33,579,000 تعداد سهام 1,260,000,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
2 200,000 27,830 27,830 205,954 51
3 2,039 26,520 28,270 77 1
1 195 26,510 28,510 1,013 1


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1399/7/2 26,650 26,510 27,400 186
653,554
17.580B
1399/7/1 26,510 25,300 27,650 178
401,415
10.726B
1399/6/31 26,450 25,590 27,900 162
711,239
18.250B
1399/6/30 26,930 26,010 27,840 398
2.227M
59.962B
1399/6/29 26,980 27,000 28,030 326
484,773
13.475B
1399/6/26 26,700 26,560 27,360 321
968,354
26.476B
1399/6/25 26,060 25,990 26,770 273
875,837
23.414B
1399/6/24 25,500 24,960 25,690 351
1.943M
49.550B
1399/6/23 24,470 24,040 25,990 434
3.247M
79.450B
1399/6/22 25,300 24,560 26,970 311
1.726M
43.541B

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل
1396/9/1 6 1396 628 552 326 643 274
1396/5/3 3 1396 477 548 150 643 98
1395/12/17 12 1396 599 684 643 643 595
1395/12/17 12 1395 569 595
1395/10/29 9 1395 587 322 595 287

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
رايان هم افزا (رافزا) 30,928 (5.00%) 21282
127,909
3.956B
خدمات‌انفورماتيك‌ (رانفور) 28,070 (1.70%) 1754
4.159M
116.220B
پرداخت الكترونيك سامان كيش (سپ) 21,400 (0.33%) 868
1.269M
27.340B
توسعه فناوري اطلاعات خوارزمي (مفاخر) 44,870 (3.55%) 616
720,062
32.864B
داده‌پردازي‌ايران‌ (مداران) 27,550 (3.70%) 302
777,591
21.470B
به پرداخت ملت (پرداخت) 40,670 (0.07%) 192
168,927
6.805B
همكاران سيستم (سيستم) 26,530 (0.08%) 186
653,554
17.580B
ايران‌ارقام‌ (مرقام) 27,340 (4.97%) 163
173,499
4.743B
كارت اعتباري ايران كيش (ركيش) 16,710 (4.95%) 70
1.261M
21.068B
اختيارف ت رانفور32120-99/12/03 (هرانف912) 2,065 (137.36%) 46
100,000
206.500M
افرانت (افرا) 65,330 (5.00%) 18
7,712
503.825M
گروه فن آوا (فن آوا) 14,065 (4.00%) 14
43,791
615.920M
آسان پرداخت پرشين (آپ) 21,710 (0.82%) 0
0
0
گسترش انفورماتيك ايران (انفورماتيك) 1,000 (0%) 0
0
0
فن آوا كارت (فناوا كارت) 1,000 (0%) 0
0
0
ح.گروه فن آوا (فن آواح) 907 (0%) 0
0
0
فن آوا كارت (فن آوا كارت) 1,000 (0%) 0
0
0
داده پردازي فن آوا (داده فن آوا) 1,000 (0%) 0
0
0
تجارت الكترونيك پارسيان كيش (تاپكيش) 11,050 (0%) 0
0
0
تجارت الكترونيك پارسيان (رتاپ) 11,760 (0%) 0
0
0


چکیده