PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
سرمايه گذاري گروه توسعه ملي
سرمايه گذاري گروه توسعه ملي ( وبانك ) -  وضعیت : مجاز -  پایان مشاوره  -  بازار بورس 18:52:53
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 8,110 قیمت دیروز 8,170 تعداد معاملات 667 EPS 1551
60     (%0.73) بیشترین قیمت 8,230 ارزش 50,792,051,370 P/E 5.2
قیمت آخرین معامله 8,120 کمترین قیمت 8,010 حجم 6,299,049 حداکثر قیمت مجاز 8,570
50     (%0.61) اولین قیمت 8,230 حجم مبنا 10,900,000 حداقل قیمت مجاز 7,770
تاریخ آخرین معامله 1400/9/10 - 12:29:52   ارزش بازار (م ر) 220,997,500 تعداد سهام 27,250,000,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
1 200,000 8,120 8,130 56,000 3
2 200,622 8,040 8,150 58,190 3
3 2,267 8,010 8,160 50,000 1


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1400/9/10 8,110 8,010 8,230 667
6.299M
50.792B
1400/9/9 8,170 8,060 8,260 720
6.816M
55.631B
1400/9/8 8,170 8,010 8,330 1,074
13.932M
113.786B
1400/9/7 8,160 7,950 8,290 747
7.113M
57.896B
1400/9/6 8,200 7,990 8,290 838
6.104M
49.568B
1400/9/3 8,290 8,120 8,400 769
8.105M
67.009B
1400/9/2 8,370 8,290 8,450 819
10.760M
90.092B
1400/9/1 8,450 8,330 8,620 934
7.493M
63.828B
1400/8/30 8,310 8,190 8,460 1,250
14.436M
119.956B
1400/8/29 8,320 8,160 8,440 861
6.163M
50.654B

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل
1396/7/30 6 1396 524 526 137 583 113
1396/4/30 3 1396 519 527 56 583 8
1395/12/24 12 1396 520 527 583 583 555
1395/12/24 12 1395 527 555
1395/7/30 6 1395 526 1141 113 555 110

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
سرمايه گذاري تامين اجتماعي (شستا) 10,930 (2.32%) 10034
51.277M
559.533B
سرمايه‌گذاري‌غدير(هلدينگ‌ (وغدير) 14,050 (1.95%) 2164
14.703M
203.541B
سرمايه گذاري گروه توسعه ملي (وبانك) 8,120 (0.61%) 667
6.299M
50.792B
سرمايه‌گذاري‌ ملي‌ايران‌ (ونيكي) 9,700 (2.02%) 617
2.575M
24.563B
سرمايه‌گذاري‌صندوق‌بازنشستگي‌ (وصندوق) 12,890 (0.47%) 267
1.915M
24.025B
گروه مديريت سرمايه گذاري اميد (واميد) 13,300 (0.53%) 209
1.935M
25.545B
اختيارخ شستا-12000-1400/10/29 (ضستا1004) 871 (13.68%) 68
500
435.605M
اختيارخ شستا-10000-1400/10/29 (ضستا1003) 1,928 (2.48%) 28
462
881.467M
اختيارخ شستا-14000-1400/10/29 (ضستا1005) 401 (16.80%) 4
26
10.349M
اختيارخ شستا-9000-1400/10/29 (ضستا1002) 2,680 (17.65%) 2
6
15.580M
اختيارخ شستا-18000-1400/10/29 (ضستا1007) 100 (37.89%) 1
2
200,000
اختيارخ شستا-20000-1400/10/29 (ضستا1008) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-24000-1400/11/20 (ضغدر1136) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-16000-1400/11/20 (ضغدر1133) 2,800 (0%) 0
0
0
صكوك اجاره شستا112-6ماهه18% (صشستا112) 900,000 (0%) 0
0
0
اختيارف شستا-9000-1400/10/29 (طستا1002) 1 (0%) 0
0
0
صكوك اجاره شستا311-بدون ضامن (صشستا311) 1,000,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ شستا-16000-1400/10/29 (ضستا1006) 199 (0%) 0
0
0
صكوك اجاره غدير408-بدون ضامن (صغدير408) 1,000,000 (0%) 0
0
0
مالي و سرمايه گذاري سينا (سينا) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف شستا-12000-1400/10/29 (طستا1004) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-10000-1400/11/20 (ضغدر1130) 6,400 (0%) 0
0
0
اختيارف شستا-18000-1400/10/29 (طستا1007) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-16000-1400/11/20 (طغدر1133) 1 (0%) 0
0
0
گروه سرمايه گذاري تدبير (تدبير) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-24000-1400/11/20 (طغدر1136) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف ت شستا-10338-01/03/08 (هشستا103) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-12000-1400/11/20 (ضغدر1131) 3,800 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-12000-1400/11/20 (طغدر1131) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-9000-1400/11/20 (ضغدر1129) 5,990 (0%) 0
0
0
صكوك اجاره صملي404-6ماهه18% (صملي404) 990,000 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-9000-1400/11/20 (طغدر1129) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شستا-8000-1400/10/29 (طستا1001) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شستا-7000-1400/10/29 (طستا1000) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-18000-1400/11/20 (ضغدر1134) 2,300 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-20000-1400/11/20 (طغدر1135) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-10000-1400/11/20 (طغدر1130) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شستا-20000-1400/10/29 (طستا1008) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-18000-1400/11/20 (طغدر1134) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شستا-16000-1400/10/29 (طستا1006) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-14000-1400/11/20 (طغدر1132) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شستا-14000-1400/10/29 (طستا1005) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شستا-10000-1400/10/29 (طستا1003) 1,900 (0%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-20000-1400/11/20 (ضغدر1135) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-14000-1400/11/20 (ضغدر1132) 2,050 (0%) 0
0
0
اختيارخ شستا-8000-1400/10/29 (ضستا1001) 3,650 (0%) 0
0
0
اختيارخ شستا-7000-1400/10/29 (ضستا1000) 3,700 (0%) 0
0
0


چکیده
با ایفای نقشی فعال در عرصه اقتصاد ملی، مشتریان و ذینفعان خود را از طیف متنوعی از خدمات، نظیر عرضة اولیه اوراق بهادار، تأمین مالی از بازارهای اولیه، ثانویه و یا سیر منابع بخش خصوصی، مدیریت ریسك، مشاوره‌های ادغام و تملك، مشاوره‌های استراتژیك، تأمین مالی و ت

پست الکترونیک شرکت: info@bmiic.ir
مدیر عامل: آقای فرهاد حنیفی
با ایفای نقشی فعال در عرصه اقتصاد ملی، مشتریان و ذینفعان خود را از طیف متنوعی از خدمات، نظیر عرضة اولیه اوراق بهادار، تأمین مالی از بازارهای اولیه، ثانویه و یا سیر منابع بخش خصوصی، مدیریت ریسك، مشاوره‌های ادغام و تملك، مشاوره‌های استراتژیك، تأمین مالی و ت
آدرس شرکت: تهران- خیابان ولیعصر- بالاتر از میدان ونک - خ شهید خدامی - بعد ازکردستان - پ 89 کد پستی 1958698856
تلفن شرکت: 85599000
پست الکترونیک شرکت: tmgic@tmgic.ir
نمابر شرکت: 88623468
نمابر امور سهام: 85599810
تلفن امور سهام: 85598
وب سایت امور سهام: http://www.tmgic.ir/shareholders
مدیر مالی: آقای هادی مورخ
مدیر سهام: آقای محمد رضا حسینی
وب سایت شرکت: http://www.tmgic.ir
تلفن امور سهام: 02185599112-14