PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
سرمايه گذاري گروه توسعه ملي
سرمايه گذاري گروه توسعه ملي ( وبانك ) -  وضعیت : مجاز -  پایان مشاوره  -  بازار بورس 21:00:23
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 3,493 قیمت دیروز 3,468 تعداد معاملات 1869 EPS 734
25     (%0.72) بیشترین قیمت 3,565 ارزش 49,961,317,492 P/E 4.8
قیمت آخرین معامله 3,476 کمترین قیمت 3,450 حجم 14,304,894 حداکثر قیمت مجاز 3,641
8     (%0.23) اولین قیمت 3,500 حجم مبنا 2,969,121 حداقل قیمت مجاز 3,295
تاریخ آخرین معامله 1398/5/30 - 12:29:56   ارزش بازار (م ر) 56,761,250 تعداد سهام 16,250,000,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
1 1,000 3,485 3,486 1,450 1
2 57,937 3,475 3,499 29,944 2
5 79,667 3,474 3,500 1,000 1


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1398/5/30 3,493 3,450 3,565 1,869
14.305M
49.961B
1398/5/28 3,468 3,428 3,560 2,805
21.082M
73.118B
1398/5/27 3,560 3,461 3,666 3,449
21.725M
77.337B
1398/5/26 3,536 3,450 3,536 5,280
58.470M
206.740B
1398/5/23 3,368 3,280 3,428 3,446
30.552M
102.890B
1398/5/22 3,265 3,241 3,280 1,319
7.973M
26.035B
1398/5/20 3,250 3,203 3,281 1,197
8.383M
27.244B
1398/5/19 3,226 3,200 3,270 1,020
7.548M
24.348B
1398/5/16 3,218 3,198 3,241 1,003
6.851M
22.043B
1398/5/15 3,241 3,228 3,289 909
5.825M
18.877B

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل
1395/7/30 6 1395 526 1141 121 555 110
1395/5/3 3 1395 527 555 8 555 9
1395/5/3 3 1394 555 1076 9 585 104
1394/12/26 12 1395 527 1140 555 555 585
1394/12/26 12 1394 521 585

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
سرمايه گذاري گروه توسعه ملي (وبانك) 3,476 (0.23%) 1869
14.305M
49.961B
سرمايه‌گذاري‌غدير(هلدينگ‌ (وغدير) 2,433 (0.04%) 1391
21.504M
52.233B
گروه مديريت سرمايه گذاري اميد (واميد) 5,803 (0.31%) 706
4.934M
28.574B
سرمايه‌گذاري‌صندوق‌بازنشستگي‌ (وصندوق) 3,120 (1.50%) 622
18.849M
58.011B
اختيارف وغدير-2000-1398/11/20 (طغدر1102) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-3200-1398/08/22 (ضغدر8008) 98 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-1900-1398/08/22 (طغدر8001) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-2200-1398/08/22 (ضغدر8003) 600 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-2200-1398/08/22 (طغدر8003) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-2200-1398/11/20 (ضغدر1103) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-1800-1398/08/22 (طغدر8000) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-3200-1398/08/22 (طغدر8008) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-2400-1398/11/20 (ضغدر1104) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-2000-1398/08/22 (طغدر8002) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-1800-1398/11/20 (ضغدر1100) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-2600-1398/08/22 (طغدر8005) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-3400-1398/08/22 (طغدر8009) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-2400-1398/08/22 (ضغدر8004) 355 (0%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-2000-1398/08/22 (ضغدر8002) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-3000-1398/08/22 (ضغدر8007) 198 (0%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-2600-1398/08/22 (ضغدر8005) 141 (0%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-2800-1398/08/22 (ضغدر8006) 255 (0%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-3400-1398/11/20 (ضغدر1109) 160 (0%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-2600-1398/11/20 (ضغدر1105) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-3400-1398/08/22 (ضغدر8009) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-2200-1398/11/20 (طغدر1103) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-2600-1398/11/20 (طغدر1105) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-2800-1398/11/20 (ضغدر1106) 200 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-3200-1398/11/20 (طغدر1108) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-3200-1398/11/20 (ضغدر1108) 220 (0%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-1900-1398/08/22 (ضغدر8001) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-2800-1398/08/22 (طغدر8006) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-1900-1398/11/20 (ضغدر1101) 1 (0%) 0
0
0
مالي و سرمايه گذاري سينا (سينا) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-1900-1398/11/20 (طغدر1101) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-2800-1398/11/20 (طغدر1106) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-3000-1398/11/20 (طغدر1107) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-2000-1398/11/20 (ضغدر1102) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-2400-1398/11/20 (طغدر1104) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-3000-1398/11/20 (ضغدر1107) 365 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-2400-1398/08/22 (طغدر8004) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-3400-1398/11/20 (طغدر1109) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-1800-1398/08/22 (ضغدر8000) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-1800-1398/11/20 (طغدر1100) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-3000-1398/08/22 (طغدر8007) 1 (0%) 0
0
0


چکیده
با ایفای نقشی فعال در عرصه اقتصاد ملی، مشتریان و ذینفعان خود را از طیف متنوعی از خدمات، نظیر عرضة اولیه اوراق بهادار، تأمین مالی از بازارهای اولیه، ثانویه و یا سیر منابع بخش خصوصی، مدیریت ریسك، مشاوره‌های ادغام و تملك، مشاوره‌های استراتژیك، تأمین مالی و ت

تلفن شرکت: 85598
آدرس شرکت: ایران - تهران - میدان ونک - بزرگراه شهید حقانی - نبش خیابان دیدار شمالی - پلاک یک
وب سایت شرکت: http://www.bmiic.ir
پست الکترونیک شرکت: info@bmiic.ir
نمابر شرکت: 85599138
مدیر عامل: آقای فرهاد حنیفی
با ایفای نقشی فعال در عرصه اقتصاد ملی، مشتریان و ذینفعان خود را از طیف متنوعی از خدمات، نظیر عرضة اولیه اوراق بهادار، تأمین مالی از بازارهای اولیه، ثانویه و یا سیر منابع بخش خصوصی، مدیریت ریسك، مشاوره‌های ادغام و تملك، مشاوره‌های استراتژیك، تأمین مالی و ت