PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
سرمايه گذاري گروه توسعه ملي
سرمايه گذاري گروه توسعه ملي ( وبانك ) -  وضعیت : مجاز -  پایان مشاوره  -  بازار بورس 21:00:16
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 3,574 قیمت دیروز 3,510 تعداد معاملات 867 EPS 863
64     (%1.82) بیشترین قیمت 3,632 ارزش 33,870,968,866 P/E 4.1
قیمت آخرین معامله 3,629 کمترین قیمت 3,510 حجم 9,476,548 حداکثر قیمت مجاز 3,685
119     (%3.39) اولین قیمت 3,510 حجم مبنا 2,849,003 حداقل قیمت مجاز 3,335
تاریخ آخرین معامله 1398/1/31 - 12:29:59   ارزش بازار (م ر) 58,077,500 تعداد سهام 16,250,000,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
2 3,000 3,600 3,629 18,200 1
1 1,000 3,572 3,631 500 1
1 5,000 3,570 3,632 34,058 2


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1398/1/31 3,574 3,510 3,632 867
9.477M
33.871B
1398/1/28 3,510 3,480 3,550 531
4.543M
15.946B
1398/1/27 3,572 3,500 3,625 695
7.210M
25.754B
1398/1/26 3,595 3,514 3,660 665
8.242M
29.630B
1398/1/25 3,501 3,462 3,545 644
4.823M
16.884B
1398/1/24 3,511 3,469 3,550 730
9.406M
33.023B
1398/1/21 3,549 3,487 3,570 878
17.030M
60.433B
1398/1/20 3,486 3,440 3,588 698
8.380M
29.215B
1398/1/19 3,504 3,452 3,530 671
9.910M
34.721B
1398/1/18 3,518 3,450 3,555 547
4.969M
17.484B

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل
1395/7/30 6 1395 526 1141 121 555 110
1395/5/3 3 1395 527 555 8 555 9
1395/5/3 3 1394 555 1076 9 585 104
1394/12/26 12 1395 527 1140 555 555 585
1394/12/26 12 1394 521 585

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
سرمايه‌گذاري‌غدير(هلدينگ‌ (وغدير) 2,009 (4.96%) 1655
44.241M
88.728B
گروه مديريت سرمايه گذاري اميد (واميد) 5,032 (0.08%) 1326
14.497M
73.648B
سرمايه گذاري گروه توسعه ملي (وبانك) 3,629 (3.39%) 867
9.477M
33.871B
سرمايه‌گذاري‌صندوق‌بازنشستگي‌ (وصندوق) 2,720 (4.21%) 297
3.545M
9.495B
مالي و سرمايه گذاري سينا (سينا) 1,000 (0%) 0
0
0


چکیده
با ایفای نقشی فعال در عرصه اقتصاد ملی، مشتریان و ذینفعان خود را از طیف متنوعی از خدمات، نظیر عرضة اولیه اوراق بهادار، تأمین مالی از بازارهای اولیه، ثانویه و یا سیر منابع بخش خصوصی، مدیریت ریسك، مشاوره‌های ادغام و تملك، مشاوره‌های استراتژیك، تأمین مالی و ت

تلفن شرکت: 85598
آدرس شرکت: ایران - تهران - میدان ونک - بزرگراه شهید حقانی - نبش خیابان دیدار شمالی - پلاک یک
وب سایت شرکت: http://www.bmiic.ir
پست الکترونیک شرکت: info@bmiic.ir
نمابر شرکت: 85599138
مدیر عامل: آقای فرهاد حنیفی
با ایفای نقشی فعال در عرصه اقتصاد ملی، مشتریان و ذینفعان خود را از طیف متنوعی از خدمات، نظیر عرضة اولیه اوراق بهادار، تأمین مالی از بازارهای اولیه، ثانویه و یا سیر منابع بخش خصوصی، مدیریت ریسك، مشاوره‌های ادغام و تملك، مشاوره‌های استراتژیك، تأمین مالی و ت