PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
ليزينگ پارسيان
ليزينگ پارسيان ( ولپارس ) -  وضعیت : مجاز -  پیش از گشایش  -  بازار بورس 08:38:12
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 4,440 قیمت دیروز 4,440 تعداد معاملات 0 EPS 279
0     (%0) بیشترین قیمت 0 ارزش 0 P/E 15.9
قیمت آخرین معامله 4,640 کمترین قیمت 0 حجم 0 حداکثر قیمت مجاز 4,660
0     (%0) اولین قیمت 0 حجم مبنا 15,625,000 حداقل قیمت مجاز 4,220
تاریخ آخرین معامله 1399/8/3 - 12:29:57   ارزش بازار (م ر) 8,880,000 تعداد سهام 2,000,000,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
1868 175,130,360 4,660 4,660 52,402 709
7 40,597 4,650 0 0 0
216 2,475,678 4,640 0 0 0


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1399/8/3 4,440 4,640 4,640 15,688
1.162M
5.393B
1399/7/30 4,420 4,620 4,620 18,494
1.383M
6.387B
1399/7/29 4,400 4,590 4,590 17,607
1.799M
8.257B
1399/7/28 4,380 4,570 4,570 17,498
1.306M
5.966B
1399/7/27 4,360 4,550 4,550 24,153
1.809M
8.231B
1399/7/23 4,340 4,530 4,530 22,093
1.730M
7.839B
1399/7/22 4,320 4,500 4,500 26,664
1.973M
8.877B
1399/7/21 4,290 4,470 4,470 28,303
2.108M
9.422B
1399/7/20 4,260 4,430 4,430 28,490
2.977M
13.187B
1399/7/19 4,220 4,410 4,410 23,779
1.776M
7.831B

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل


سهامدار تعداد سهام درصد سهام تغییر
شركت گروه مالي پارسيان-سهامي خاص- 1,537,783,773 76.880

چکیده