PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
شركت بهمن ليزينگ
شركت بهمن ليزينگ ( ولبهمن ) -  وضعیت : مجاز -  پایان مشاوره  -  بازار فرابورس 23:15:29
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت آخرین معامله 14,470 قیمت دیروز 13,781 تعداد معاملات 4548 EPS 537
689     (%5.00) بیشترین قیمت 14,470 ارزش 557,214,151,566 P/E 26.8
قیمت پایانی 14,418 کمترین قیمت 13,320 حجم 38,647,596 حداکثر قیمت مجاز 14,470
637     (%4.62) اولین قیمت 14,470 حجم مبنا 3,467,888 حداقل قیمت مجاز 13,092
تاریخ آخرین معامله 1399/5/22 - 12:29:58   ارزش بازار (م ر) 11,534,400 تعداد سهام 800,000,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
29 89,913 14,470 14,470 22,355 11
1 10,000 14,450 14,600 100,000 1
1 5,000 14,427 14,633 65 1


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1399/5/21 13,781 12,800 13,924 2,288
25.890M
356.792B
1399/5/19 13,499 12,600 13,541 934
7.091M
95.722B
1399/5/15 12,897 12,360 13,350 1,881
8.217M
105.981B
1399/5/14 12,987 12,678 13,900 2,536
10.425M
135.393B
1399/5/13 13,345 13,040 13,411 1,534
7.884M
105.221B
1399/5/12 12,773 12,120 12,942 1,545
8.527M
108.920B
1399/5/11 12,326 11,735 12,900 2,191
7.747M
95.485B
1399/5/7 12,727 12,271 12,865 1,894
7.703M
98.038B
1399/5/6 12,253 11,629 12,770 2,135
10.156M
124.443B
1399/5/5 12,237 12,198 12,800 1,773
8.126M
99.440B

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل
1394/11/20 12 1395 373 449 338 338 405
1394/11/20 12 1394 337 405
1394/10/30 9 1394 337 401 250 405 331
1393/12/21 12 1393 401
1393/12/21 12 1394 449 405 405 313

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
ليزينگ رايان‌ سايپا (ولساپا) 7,500 (2.85%) 14023
109.552M
842.674B
ليزينگ پارسيان (ولپارس) 3,630 (4.91%) 9000
736,865
2.675B
شركت بهمن ليزينگ (ولبهمن) 14,470 (5.00%) 4548
38.648M
557.214B
ليزينگ ايرانيان (وايران) 17,120 (4.97%) 3419
12.760M
217.673B
ليزينگ‌صنعت‌ومعدن‌ (ولصنم) 15,390 (2.46%) 3054
15.047M
233.003B
واسپاري ملت (ولملت) 14,250 (4.94%) 805
2.605M
37.726B
ليزينگ‌ايران‌ (وليز) 13,800 (4.96%) 555
1.776M
24.505B
ليزينگ‌خودروغدير (ولغدر) 16,800 (5.00%) 349
2.504M
42.075B
واسپاري صنعت نفت آيندگان (واسپاري آيندگان) 1,000 (0%) 0
0
0

سهامدار تعداد سهام درصد سهام تغییر
شركت گروه بهمن-سهامي عام- 467,150,189 58.390
شخص حقیقی 14,413,347 1.800
شخص حقیقی 8,015,710 1.000

چکیده