PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
بيمه دانا
بيمه دانا ( دانا ) -  وضعیت : مجاز -  پایان مشاوره  -  بازار بورس 19:16:07
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 6,490 قیمت دیروز 6,740 تعداد معاملات 1013 EPS 150
250     (%3.71) بیشترین قیمت 7,000 ارزش 49,423,268,200 P/E 43.3
قیمت آخرین معامله 6,410 کمترین قیمت 6,410 حجم 7,615,057 حداکثر قیمت مجاز 7,070
330     (%4.90) اولین قیمت 6,450 حجم مبنا 7,704,160 حداقل قیمت مجاز 6,410
تاریخ آخرین معامله 1399/7/30 - 12:29:52   ارزش بازار (م ر) 25,960,000 تعداد سهام 4,000,000,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
3 6,500 6,410 6,410 17,263 4
0 0 0 6,420 675 1
0 0 0 6,500 30,000 1


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1399/7/30 6,490 6,410 7,000 1,013
7.615M
49.423B
1399/7/29 6,740 6,510 6,510 232
2.352M
15.311B
1399/7/28 6,850 6,580 6,650 206
1.369M
9.016B
1399/7/27 6,920 6,760 6,990 672
3.979M
26.926B
1399/7/23 7,110 6,990 7,330 950
4.837M
33.891B
1399/7/22 7,350 7,320 7,700 1,147
7.067M
51.935B
1399/7/21 7,700 7,410 8,050 1,424
8.654M
66.619B
1399/7/20 7,790 7,350 7,810 1,196
10.213M
79.545B
1399/7/19 7,440 7,000 7,560 1,008
7.290M
54.259B
1399/7/16 7,200 7,000 7,310 937
5.863M
42.593B

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل
1396/6/22 5 1396 212 317
1396/5/19 12 1396 212 144 317 317 -425
1396/5/19 12 1395 317 -425
1395/11/3 9 1395 140 119 104 -425 105
1395/10/27 6 1395 140 89 69 -425 68

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
بيمه پاسارگاد (بپاس) 63,393 (5.00%) 1819
5.614M
357.472B
بيمه دي (ودي) 22,992 (5.00%) 1649
15.925M
365.290B
بيمه آسيا (آسيا) 25,400 (2.57%) 1290
2.858M
75.533B
بيمه ما (ما) 6,400 (4.92%) 1115
14.805M
92.609B
بيمه دانا (دانا) 6,410 (4.90%) 1013
7.615M
49.423B
بيمه نوين (نوين) 6,324 (5.00%) 894
10.384M
65.667B
بيمه ملت (ملت) 13,890 (1.49%) 891
4.060M
55.101B
بيمه كوثر (كوثر) 14,206 (5.00%) 658
2.290M
33.247B
شركت بيمه اتكايي امين (اتكام) 8,117 (5.00%) 585
3.695M
30.511B
بيمه سينا (وسين) 20,633 (5.00%) 581
9.351M
193.078B
بيمه زندگي خاورميانه (بخاور) 7,998 (4.99%) 471
5.215M
41.672B
بيمه معلم (ومعلم) 6,523 (4.99%) 426
4.409M
28.748B
بيمه سامان (بساما) 20,000 (3.84%) 375
1.385M
27.684B
بيمه پارسيان (پارسيان) 12,740 (5.00%) 329
3.290M
42.607B
بيمه سرمد (وسرمد) 5,970 (0.93%) 269
1.398M
8.260B
بيمه اتكايي ايرانيان (اتكاي) 12,850 (0.26%) 224
727,325
9.248B
بيمه تجارت نو (بنو) 40,280 (3.35%) 168
929,346
36.902B
بيمه تعاون (وتعاون) 6,180 (3.00%) 141
864,368
5.349B
بيمه آرمان (آرمان) 6,556 (5.00%) 51
1.084M
7.106B
بيمه حكمت صبا (وحكمت) 5,605 (5.00%) 12
22,317
125.087M
بيمه كارآفرين (وآفري) 16,087 (3.00%) 11
16,266
261.671M
بيمه رازي (ورازي) 14,825 (3.00%) 5
2,021
29.961M
بيمه حافظ (وحافظ) 57,778 (3.00%) 3
384
22.187M
بيمه ميهن (ميهن) 5,029 (0%) 0
0
0
بيمه زندگي باران50%تاديه (باران) 500 (0%) 0
0
0
ح.بيمه آرمان (آرمانح) 1 (0%) 0
0
0
ح . بيمه تعاون (وتعاونح) 642 (0%) 0
0
0
بيمه تجارت نو(50% پرداخت شده) (تجارت) 500 (0%) 0
0
0
بيمه سرمد (وسرمد) 1,000 (0%) 0
0
0
ح. بيمه سرمد (وسرمدح) 4,770 (0%) 0
0
0
ح. بيمه رازي (ورازيح) 4,281 (0%) 0
0
0
بيمه البرز (البرز) 4,020 (0%) 0
0
0
بيمه تعاون (تعاون) 1,000 (0%) 0
0
0
ح .بيمه سينا (وسينح) 1 (0%) 0
0
0
ح . بيمه حافظ (وحافظح) 155 (0%) 0
0
0
بيمه زندگي باران50%تاديه-پذيره (باران) 500 (0%) 0
0
0
ح. بيمه كارآفرين (وآفريح) 250 (0%) 0
0
0


چکیده

آدرس شرکت: تهران - خیابان گاندی خیابان پانزدهم -پلاک 2 - ساختمان مرکزی بیمه دانا
تلفن شرکت: 88770971-9
نمابر شرکت: 88770812
پست الکترونیک شرکت: puplicr@dana-isurance.com
وب سایت شرکت: http://www.dana-insurance.com
مدیر عامل: آقای بیژن صادق
مدیر روابط عمومی: بهروز ميرزايي
تلفن شرکت: 88947731-88947732
آدرس امور سهام: تهران - خیابان انقلاب - خیابان استاد نجات الهی - خیابان شهید محمدی - پلاک 15 ط 6 کدپستی 1599965614
تلفن امور سهام: 88809303-88926019-88916206-88916244
نمابر امور سهام: 88916244
پست الکترونیک امور سهام: invest@dana.insurance.com
مدیر مالی: آقای حمید رضا علیزاده محب