PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
بيمه دانا
بيمه دانا ( دانا ) -  وضعیت : مجاز -  پایان مشاوره  -  بازار بورس 15:46:39
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 5,481 قیمت دیروز 5,220 تعداد معاملات 1538 EPS 156
261     (%5.00) بیشترین قیمت 5,481 ارزش 210,160,994,951 P/E 35.1
قیمت آخرین معامله 5,481 کمترین قیمت 5,366 حجم 38,345,048 حداکثر قیمت مجاز 5,481
261     (%5.00) اولین قیمت 5,481 حجم مبنا 10,375,597 حداقل قیمت مجاز 4,959
تاریخ آخرین معامله 1399/1/11 - 12:52:00   ارزش بازار (م ر) 21,924,000 تعداد سهام 4,000,000,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
746 6,511,002 5,481 6,700 8,000 1
15 15,738 5,480 8,116 66,000 1
3 1,483 5,479 9,400 2,569 1


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1399/1/11 5,481 5,366 5,481 1,538
38.345M
210.161B
1399/1/9 5,059 5,059 5,059 1,064
10.636M
53.809B
1399/1/6 4,819 4,600 4,867 1,750
12.449M
59.983B
1399/1/5 4,636 4,571 4,929 5,891
34.193M
158.526B
1398/12/28 4,811 4,600 4,939 2,403
22.402M
107.773B
1398/12/21 9,155 9,056 9,532 7,344
35.512M
325.129B
1398/12/20 9,532 9,263 9,263 649
2.154M
19.951B
1398/12/19 9,750 9,451 9,451 840
1.915M
18.101B
1398/12/17 9,948 9,888 10,298 3,224
12.617M
125.512B
1398/12/14 10,408 10,214 10,412 4,576
31.324M
326.012B

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل
1396/6/22 5 1396 212 317
1396/5/19 12 1396 212 144 317 317 -425
1396/5/19 12 1395 317 -425
1395/11/3 9 1395 140 119 104 -425 105
1395/10/27 6 1395 140 89 69 -425 68

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
بيمه البرز (البرز) 6,556 (5.00%) 4789
35.936M
230.058B
بيمه سينا (وسين) 7,523 (3.00%) 3918
44.629M
335.716B
بيمه آسيا (آسيا) 9,920 (2.72%) 2697
13.605M
132.517B
بيمه دي (ودي) 9,730 (2.39%) 2594
9.491M
90.842B
بيمه سرمد (وسرمد) 9,359 (4.99%) 2480
10.727M
99.264B
بيمه حكمت صبا (وحكمت) 4,230 (2.89%) 2220
14.386M
60.935B
بيمه دانا (دانا) 5,481 (5.00%) 1538
38.345M
210.161B
شركت بيمه اتكايي امين (اتكام) 5,028 (4.99%) 1471
7.250M
36.226B
بيمه ميهن (ميهن) 3,442 (4.97%) 1356
12.175M
41.016B
بيمه كوثر (كوثر) 17,391 (2.26%) 1291
1.658M
28.704B
بيمه اتكايي ايرانيان (اتكاي) 4,800 (2.45%) 1201
8.994M
42.904B
بيمه حافظ (وحافظ) 34,538 (3.00%) 876
1.396M
48.127B
بيمه ما (ما) 7,039 (5.00%) 793
8.159M
57.432B
بيمه زندگي خاورميانه (بخاور) 4,499 (3.00%) 791
8.663M
39.029B
بيمه نوين (نوين) 4,281 (4.98%) 772
18.052M
77.280B
بيمه معلم (ومعلم) 6,977 (5.00%) 751
6.378M
44.370B
بيمه پارسيان (پارسيان) 7,517 (0.16%) 656
2.432M
18.116B
بيمه تجارت نو (بنو) 4,741 (1.72%) 506
2.773M
12.771B
بيمه ملت (ملت) 8,688 (4.99%) 371
4.498M
39.076B
بيمه كارآفرين (وآفري) 5,275 (1.75%) 302
3.105M
16.200B
بيمه آرمان (آرمان) 2,428 (1.97%) 301
2.913M
7.010B
بيمه تعاون (وتعاون) 5,216 (4.99%) 216
4.030M
21.021B
بيمه سامان (بساما) 7,499 (5.00%) 180
1.654M
12.401B
بيمه پاسارگاد (بپاس) 13,400 (1.18%) 150
161,300
2.159B
بيمه تعاون (تعاون) 1,000 (0%) 0
0
0
ح .بيمه سينا (وسينح) 1 (0%) 0
0
0
بيمه رازي (ورازي) 3,029 (0%) 0
0
0
ح. بيمه سرمد (وسرمدح) 4,770 (0%) 0
0
0
ح. بيمه رازي (ورازيح) 1,430 (0%) 0
0
0
ح . بيمه تجارت نو (بنوح) 1,237 (0%) 0
0
0
ح . بيمه حافظ (وحافظح) 155 (0%) 0
0
0
بيمه زندگي باران50%تاديه (باران) 500 (0%) 0
0
0
ح. بيمه كارآفرين (وآفريح) 250 (0%) 0
0
0
ح.بيمه آرمان (آرمانح) 1 (0%) 0
0
0
ح . بيمه تعاون (وتعاونح) 642 (0%) 0
0
0
بيمه تجارت نو(50% پرداخت شده) (تجارت) 500 (0%) 0
0
0
بيمه سرمد (وسرمد) 1,000 (0%) 0
0
0

سهامدار تعداد سهام درصد سهام تغییر

چکیده

آدرس شرکت: تهران - خیابان گاندی خیابان پانزدهم -پلاک 2 - ساختمان مرکزی بیمه دانا
تلفن شرکت: 88770971-9
نمابر شرکت: 88770812
پست الکترونیک شرکت: puplicr@dana-isurance.com
وب سایت شرکت: http://www.dana-insurance.com
مدیر عامل: آقای بیژن صادق
مدیر روابط عمومی: بهروز ميرزايي
تلفن شرکت: 88947731-88947732
آدرس امور سهام: تهران - خیابان انقلاب - خیابان استاد نجات الهی - خیابان شهید محمدی - پلاک 15 ط 6 کدپستی 1599965614
تلفن امور سهام: 88809303-88926019-88916206-88916244
نمابر امور سهام: 88916244
پست الکترونیک امور سهام: invest@dana.insurance.com
مدیر مالی: آقای حمید رضا علیزاده محب