PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
بيمه دانا
بيمه دانا ( دانا ) -  وضعیت : مجاز -  پایان مشاوره  -  بازار بورس 18:40:03
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 8,430 قیمت دیروز 8,640 تعداد معاملات 160 EPS 150
210     (%2.43) بیشترین قیمت 8,210 ارزش 23,241,533,010 P/E 56.2
قیمت آخرین معامله 8,210 کمترین قیمت 8,210 حجم 2,830,881 حداکثر قیمت مجاز 9,070
430     (%4.98) اولین قیمت 8,210 حجم مبنا 5,787,037 حداقل قیمت مجاز 8,210
تاریخ آخرین معامله 1399/10/27 - 12:29:58   ارزش بازار (م ر) 33,720,000 تعداد سهام 4,000,000,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
0 0 0 8,210 88,165,939 1668
0 0 0 8,220 8,774 2
0 0 0 8,270 1,000 1


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1399/10/27 8,430 8,210 8,210 160
2.831M
23.242B
1399/10/24 8,640 8,510 8,510 268
3.326M
28.304B
1399/10/23 8,950 8,930 9,270 705
8.321M
74.485B
1399/10/22 9,390 9,190 9,870 5,748
41.716M
391.879B
1399/10/21 9,670 9,630 9,990 11,259
125.780M
1,215.707B
1399/10/20 10,130 10,100 10,500 1,983
24.750M
250.689B
1399/10/17 10,630 10,630 10,900 2,225
32.294M
343.442B
1399/10/16 11,180 10,350 11,280 10,596
92.341M
1,032.480B
1399/10/15 10,750 10,540 11,290 12,009
104.640M
1,125.370B
1399/10/14 11,090 10,980 11,540 6,649
81.821M
907.103B

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل
1396/6/22 5 1396 212 317
1396/5/19 12 1396 212 144 317 317 -425
1396/5/19 12 1395 317 -425
1395/11/3 9 1395 140 119 104 -425 105
1395/10/27 6 1395 140 89 69 -425 68

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
بيمه كوثر (كوثر) 22,093 (5.00%) 3326
14.803M
342.750B
بيمه معلم (ومعلم) 5,603 (4.99%) 2306
21.690M
125.975B
بيمه پاسارگاد (بپاس) 95,289 (0.80%) 2165
4.954M
472.458B
بيمه آرمان (آرمان) 9,105 (2.14%) 1876
24.051M
225.696B
بيمه نوين (نوين) 6,346 (4.99%) 1822
19.950M
128.749B
بيمه تعاون (وتعاون) 8,385 (3.00%) 1612
12.852M
111.426B
بيمه حكمت صبا (وحكمت) 5,644 (2.99%) 947
10.885M
61.615B
بيمه تجارت نو (بنو) 26,050 (4.07%) 854
5.486M
141.792B
بيمه البرز (البرز) 4,620 (4.94%) 702
10.772M
49.839B
شركت بيمه اتكايي امين (اتكام) 6,400 (4.80%) 613
8.891M
56.864B
بيمه ملت (ملت) 17,200 (4.97%) 394
2.889M
49.735B
بيمه زندگي خاورميانه (بخاور) 6,928 (4.99%) 344
2.520M
17.626B
بيمه ما (ما) 7,970 (4.89%) 306
3.176M
25.462B
بيمه رازي (ورازي) 9,177 (5.00%) 194
1.682M
15.458B
بيمه دانا (دانا) 8,210 (4.98%) 160
2.831M
23.242B
بيمه دي (ودي) 24,320 (5.00%) 140
591,970
14.397B
بيمه سينا (وسين) 19,286 (5.00%) 111
860,503
16.596B
بيمه سامان (بساما) 25,943 (5.00%) 90
368,998
9.573B
بيمه ميهن (ميهن) 5,422 (4.99%) 79
858,528
4.655B
بيمه اتكايي ايرانيان (اتكاي) 14,722 (4.99%) 48
765,320
11.267B
بيمه حافظ (وحافظ) 76,675 (3.00%) 47
33,437
2.564B
بيمه پارسيان (پارسيان) 11,410 (5.00%) 40
586,790
6.695B
بيمه سرمد (وسرمد) 7,625 (2.99%) 9
69,578
530.532M
ح.بيمه آرمان (آرمانح) 1 (0%) 0
0
0
بيمه زندگي باران50%تاديه (باران) 500 (0%) 0
0
0
بيمه سرمد (وسرمد) 1,000 (0%) 0
0
0
بيمه كارآفرين (وآفري) 20,023 (0%) 0
0
0
ح . بيمه تعاون (وتعاونح) 642 (0%) 0
0
0
بيمه تجارت نو(50% پرداخت شده) (تجارت) 500 (0%) 0
0
0
ح .بيمه سينا (وسينح) 1 (0%) 0
0
0
ح. بيمه سرمد (وسرمدح) 4,770 (0%) 0
0
0
ح. بيمه رازي (ورازيح) 4,281 (0%) 0
0
0
ح . بيمه حافظ (وحافظح) 155 (0%) 0
0
0
بيمه زندگي باران50%تاديه-پذيره (باران) 500 (0%) 0
0
0
بيمه تعاون (تعاون) 1,000 (0%) 0
0
0
ح. بيمه كارآفرين (وآفريح) 250 (0%) 0
0
0
بيمه آسيا (آسيا) 3,520 (0%) 0
0
0
بيمه اتكايي سامان50% تاديه (اتكاسا) 500 (0%) 0
0
0


چکیده

آدرس شرکت: تهران - خیابان گاندی خیابان پانزدهم -پلاک 2 - ساختمان مرکزی بیمه دانا
تلفن شرکت: 88770971-9
نمابر شرکت: 88770812
پست الکترونیک شرکت: puplicr@dana-isurance.com
وب سایت شرکت: http://www.dana-insurance.com
مدیر عامل: آقای بیژن صادق
مدیر روابط عمومی: بهروز ميرزايي
تلفن شرکت: 88947731-88947732
آدرس امور سهام: تهران - خیابان انقلاب - خیابان استاد نجات الهی - خیابان شهید محمدی - پلاک 15 ط 6 کدپستی 1599965614
تلفن امور سهام: 88809303-88926019-88916206-88916244
نمابر امور سهام: 88916244
پست الکترونیک امور سهام: invest@dana.insurance.com
مدیر مالی: آقای حمید رضا علیزاده محب