PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
بيمه دانا
بيمه دانا ( دانا ) -  وضعیت : مجاز -  معاملات پیوسته  -  بازار بورس 11:23:03
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت آخرین معامله 12,160 قیمت دیروز 12,570 تعداد معاملات 5050 EPS 125
410     (%3.26) بیشترین قیمت 12,300 ارزش 275,103,333,570 P/E 96.1
قیمت پایانی 12,010 کمترین قیمت 11,950 حجم 22,898,661 حداکثر قیمت مجاز 13,190
560     (%4.46) اولین قیمت 12,150 حجم مبنا 3,717,472 حداقل قیمت مجاز 11,950
تاریخ آخرین معامله 1399/4/17 - 11:22:48   ارزش بازار (م ر) 48,040,000 تعداد سهام 4,000,000,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
4 4,199 12,150 12,160 3,500 1
2 4,148 12,140 12,180 4,000 1
4 8,190 12,130 12,190 54,456 3


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1399/4/16 12,570 12,100 13,170 10,799
38.665M
486.006B
1399/4/15 12,660 12,180 13,450 7,726
33.352M
422.311B
1399/4/14 12,820 12,780 13,090 3,013
8.274M
106.093B
1399/4/11 13,450 13,080 13,730 5,453
19.302M
259.608B
1399/4/10 13,080 13,000 13,080 2,678
11.069M
144.750B
1399/4/9 12,460 12,120 13,100 5,359
25.560M
318.581B
1399/4/8 12,750 12,260 12,820 3,400
20.551M
262.047B
1399/4/7 12,210 12,210 12,210 1,209
4.399M
53.712B
1399/4/4 11,630 10,820 11,890 4,853
21.050M
244.888B
1399/4/3 11,330 10,700 11,430 3,458
17.150M
194.387B

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل
1395/10/27 6 1395 140 89 69 -8 68
1395/3/30 12 1394 119
1395/3/30 12 1395 144 -8 -8 84
1394/12/11 9 1394 119 105 35
1394/8/5 6 1394 89 68 42

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
شركت بيمه اتكايي امين (اتكام) 10,158 (4.99%) 7067
57.818M
593.457B
بيمه البرز (البرز) 18,820 (4.96%) 5110
24.751M
461.592B
بيمه دانا (دانا) 12,160 (3.26%) 5050
22.899M
275.103B
بيمه آسيا (آسيا) 41,250 (5.00%) 4810
7.512M
312.003B
بيمه ملت (ملت) 22,490 (4.99%) 4221
12.902M
291.841B
بيمه نوين (نوين) 11,625 (3.63%) 4159
18.543M
215.274B
بيمه حكمت صبا (وحكمت) 5,186 (2.41%) 2323
14.191M
73.712B
بيمه زندگي خاورميانه (بخاور) 8,400 (2.74%) 2175
16.478M
142.282B
بيمه سرمد (وسرمد) 9,130 (0.40%) 2066
11.197M
103.383B
بيمه كوثر (كوثر) 26,130 (0.14%) 1957
5.580M
142.300B
بيمه دي (ودي) 24,156 (5.00%) 1702
4.372M
105.599B
بيمه پارسيان (پارسيان) 15,610 (3.94%) 1689
8.972M
141.391B
بيمه پاسارگاد (بپاس) 55,714 (5.00%) 1671
5.672M
315.942B
بيمه معلم (ومعلم) 18,140 (3.48%) 1028
3.626M
66.328B
بيمه ما (ما) 17,250 (4.54%) 1004
4.268M
74.149B
بيمه تعاون (وتعاون) 6,810 (0.41%) 919
4.408M
29.482B
بيمه اتكايي ايرانيان (اتكاي) 13,482 (0.13%) 770
2.821M
38.082B
بيمه حافظ (وحافظ) 45,923 (3.00%) 484
539,085
24.697B
بيمه ميهن (ميهن) 11,544 (4.99%) 140
6.659M
76.867B
بيمه سينا (وسين) 17,592 (3.00%) 133
615,877
10.835B
بيمه رازي (ورازي) 7,821 (3.99%) 47
2.078M
16.249B
بيمه سامان (بساما) 12,816 (5.00%) 36
191,152
2.450B
بيمه كارآفرين (وآفري) 8,673 (5.00%) 16
295,431
2.562B
بيمه آرمان (آرمان) 3,871 (3.98%) 14
237,261
918.437M
بيمه تجارت نو (بنو) 9,813 (1.82%) 0
0
0
ح . بيمه تعاون (وتعاونح) 642 (10.69%) 0
0
0
بيمه تجارت نو(50% پرداخت شده) (تجارت) 500 (0%) 0
0
0
بيمه سرمد (وسرمد) 1,000 (0%) 0
0
0
ح. بيمه سرمد (وسرمدح) 4,770 (0%) 0
0
0
ح. بيمه رازي (ورازيح) 4,281 (0%) 0
0
0
ح . بيمه تجارت نو (بنوح) 1,237 (0%) 0
0
0
ح .بيمه سينا (وسينح) 1 (0%) 0
0
0
بيمه تعاون (تعاون) 1,000 (0%) 0
0
0
ح.بيمه آرمان (آرمانح) 1 (0%) 0
0
0
ح. بيمه كارآفرين (وآفريح) 250 (0%) 0
0
0
ح . بيمه حافظ (وحافظح) 155 (0%) 0
0
0
بيمه زندگي باران50%تاديه (باران) 500 (0%) 0
0
0

سهامدار تعداد سهام درصد سهام تغییر
شركت سرمايه گذاري صباتامين-سهامي عام- 96,816,849 6.450
صندوق بازنشستگي كشوري 50,000,000 3.330

چکیده

آدرس شرکت: تهران - خیابان گاندی خیابان پانزدهم -پلاک 2 - ساختمان مرکزی بیمه دانا
تلفن شرکت: 88770971-9
نمابر شرکت: 88770812
پست الکترونیک شرکت: puplicr@dana-isurance.com
وب سایت شرکت: http://www.dana-insurance.com
مدیر عامل: آقای بیژن صادق
مدیر مالی: آقای حسین حسینی
مدیر سهام: آقای علی اکبر اکرامی
مدیر روابط عمومی: آقای مهدی عزیزی ها