PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
لابراتوارداروسازي‌ دكترعبيدي‌
لابراتوارداروسازي‌ دكترعبيدي‌ ( دعبيد ) -  وضعیت : مجاز -  پایان مشاوره  -  بازار بورس 22:54:05
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 54,558 قیمت دیروز 57,175 تعداد معاملات 2592 EPS 1405
2,617     (%4.58) بیشترین قیمت 56,000 ارزش 158,334,486,285 P/E 38.8
قیمت آخرین معامله 54,500 کمترین قیمت 54,317 حجم 2,902,152 حداکثر قیمت مجاز 60,033
2,675     (%4.68) اولین قیمت 54,317 حجم مبنا 916,456 حداقل قیمت مجاز 54,317
تاریخ آخرین معامله 1399/3/7 - 12:29:53   ارزش بازار (م ر) 109,988,928 تعداد سهام 2,016,000,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
16 7,705 54,500 54,500 11,763 8
2 600 54,400 54,600 683 3
1 3,130 54,370 54,950 1,000 1


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1399/3/7 54,558 54,317 56,000 2,592
2.902M
158.334B
1399/3/6 57,183 56,890 60,313 1,205
1.081M
61.819B
1399/3/3 59,884 57,442 60,314 3,924
4.825M
288.930B
1399/2/31 57,442 57,442 57,442 663
1.037M
59.555B
1399/2/30 54,707 55,246 55,246 517
792,025
43.756B
1399/2/29 52,616 52,000 52,669 1,403
1.707M
89.791B
1399/2/28 50,161 47,800 50,411 1,932
2.475M
124.128B
1399/2/27 48,011 47,675 49,700 1,956
1.934M
92.853B
1399/2/24 50,184 48,814 51,997 2,101
1.559M
78.247B
1399/2/23 51,383 51,371 52,500 1,248
1.793M
92.125B

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل
1395/10/11 12 1396 904 511 722
1395/10/11 12 1395 758 722
1395/8/10 9 1395 636 513 475 722 192
1395/6/24 6 1395 636 861 612 722 142
1395/3/26 3 1395 341 799 378 722 78

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
داروسازي توليد دارو (دتوليد) 41,300 (3.11%) 8458
27.117M
1,103.994B
سرمايه‌ گذاري‌ البرز(هلدينگ‌ (والبر) 18,977 (1.94%) 6447
26.992M
507.154B
داروسازي‌زهراوي‌ (دزهراوي) 23,180 (4.66%) 6272
11.219M
261.036B
داروسازي آوه سينا (داوه) 33,721 (3.64%) 3719
4.003M
134.965B
ايران‌دارو (ديران) 19,600 (4.11%) 3294
6.146M
121.040B
مواد اوليه دارويي البرز بالك (دبالك) 20,559 (5.00%) 2845
6.626M
136.618B
لابراتوارداروسازي‌ دكترعبيدي‌ (دعبيد) 54,500 (4.68%) 2592
2.902M
158.334B
توزيع دارو پخش (دتوزيع) 60,875 (5.00%) 2384
1.157M
68.120B
داروسازي‌ فارابي‌ (دفارا) 92,460 (0.59%) 2211
1.977M
178.640B
دارويي‌ رازك‌ (درازك) 63,000 (0.86%) 2041
1.741M
107.611B
داروسازي‌ كوثر (دكوثر) 25,300 (1.06%) 1899
5.188M
130.421B
دارويي ره آورد تامين (درهآور) 45,666 (5.00%) 1749
853,813
39.417B
كارخانجات‌داروپخش‌ (دارو) 62,439 (0.02%) 1715
1.545M
92.826B
توليدمواداوليه‌داروپخش‌ (دتماد) 42,550 (3.02%) 1672
1.644M
69.538B
داروسازي‌ جابرابن‌حيان‌ (دجابر) 35,700 (4.55%) 1636
4.770M
169.978B
سرمايه گذاري دارويي تامين (تيپيكو) 57,707 (1.84%) 1602
2.119M
120.318B
گروه دارويي بركت (بركت) 11,982 (5.00%) 1570
5.133M
61.498B
داروسازي‌ ابوريحان‌ (دابور) 42,929 (5.00%) 1490
1.214M
52.553B
داروسازي‌ سينا (دسينا) 46,067 (5.00%) 1412
1.790M
81.004B
داروسازي كاسپين تامين (كاسپين) 49,189 (3.82%) 1383
1.832M
89.891B
پخش هجرت (هجرت) 63,469 (5.00%) 1377
731,939
46.727B
داروسازي‌ امين‌ (دامين) 20,158 (5.00%) 1309
4.169M
84.117B
سرمايه گذاري شفادارو (شفا) 50,200 (2.23%) 1242
2.294M
111.711B
توليد ژلاتين كپسول ايران (دكپسول) 46,700 (0.82%) 1188
1.443M
66.916B
داروسازي سبحان انكولوژي (دسانكو) 18,934 (5.00%) 1175
3.657M
68.140B
كيميدارو (دكيمي) 26,520 (4.99%) 1104
1.254M
33.391B
شيمي‌ داروئي‌ داروپخش‌ (دشيمي) 46,000 (4.79%) 963
794,543
36.493B
داروسازي‌ اسوه‌ (داسوه) 28,398 (0.51%) 825
1.103M
30.270B
داروسازي‌ اكسير (دلر) 108,806 (0.41%) 786
815,295
88.445B
شركت كي بي سي (كي بي سي) 36,204 (5.00%) 779
685,650
24.922B
گروه دارويي سبحان (دسبحا) 21,619 (1.29%) 773
2.054M
43.724B
پخش البرز (پخش) 52,470 (5.00%) 717
1.217M
63.563B
پارس‌ دارو (دپارس) 98,000 (0.17%) 623
789,267
75.585B
فرآورده‌هاي‌ تزريقي‌ ايران‌ (دفرا) 29,350 (4.58%) 456
857,944
25.088B
توليد و صادرات ريشمك (ريشمك) 40,615 (5.00%) 453
1.148M
46.632B
دارويي‌ لقمان‌ (دلقما) 20,517 (5.00%) 441
2.413M
49.506B
داروسازي‌ روزدارو (دروز) 17,880 (3.52%) 385
700,241
12.382B
داروپخش‌ (هلدينگ‌ (وپخش) 134,230 (5.00%) 380
293,543
39.402B
الحاوي (دحاوي) 37,931 (3.00%) 243
360,660
13.680B
داروسازي زاگرس فارمد پارس (ددام) 26,134 (5.00%) 216
255,201
6.669B
داروسازي شهيد قاضي (دقاضي) 84,100 (2.53%) 161
52,146
4.386B
شيرين دارو (دشيري) 137,896 (3.00%) 138
28,829
3.784B
صكوك منفعت سينا دارو-3ماهه 19% (صينا205) 995,000 (0.45%) 2
10
9.950M
ح . داروسازي شهيد قاضي (دقاضيح) 57,000 (0.01%) 0
0
0
داروسازي‌ تهران‌ دارو (دتهران‌) 19,583 (0%) 0
0
0
سبحان دارو (دسبحان) 23,405 (0.02%) 0
0
0
داروسازي تهران شيمي (شتهران) 8,502 (3.97%) 0
0
0
ح . شيرين دارو (دشيريح) 11,966 (0%) 0
0
0
البرزدارو (دالبر) 26,701 (0%) 0
0
0


چکیده
توليد و واردات و صادرات و خريد و فروش و توزيع داروهاي انساني، دامي گياهي، تاسيس و اداره كارخانجات مربوط به فرآورده هاي فوق، واردات ماشين آلات مربوطه و انجام هرگونه امور بازرگاني و صنعتي مرتبط با شركت

تلفن شرکت: 72-44566470 و 44522450 و 85-44504784
نمابر شرکت: 44505420
آدرس شرکت: ایران - تهران - كيلومتر 8 جاده مخصوص كرج-بلوار دكتر عبيدي پلاك 72
تلفن امور سهام: داخلی 4218 و 4282
وب سایت شرکت: http://www.abidipharma.com
پست الکترونیک شرکت: m.farmani@abidipharma.com
مدیر عامل: آقای دکترمحسن خطیبی
دکتر غلامعلی عبیدی در سال 1325 ، تاسیس ودر سال 1337 ، اولین پروانه دارویی ایران را بنام خود ثبت کرد.اکنون پس از گذشت نیم قرن از آغازکار ، با تولید سالانه ده محصول جدید ، بعنوان بزرگترین تولید کننده دارویی در سطح کشور ، بیش از 160محصول جدید را تولید وبه بازارهای داخلی و خارجی عرضه نموده است. در سال 1388 ، بعنوان اولین تولید کننده داروهای تحت لیسانس سانوفی ازفبیل پلاویکس plavix (داروی قلبی)، در سال 1390 مجوزتولید دیگر محصولات سانوفیtclfast (داروی ضد حساسیت) وstilnox(خواب آور) در داروسازیدکتر عبیدی ، همواره پایبند ارزش هایی چون کیفیت نوآوری و صداقت ، راستی در تمام ارتباطات ، راهنمای ماست.
مدیر مالی: دکتر سید علی مهدیان