PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
لابراتوارداروسازي‌ دكترعبيدي‌
لابراتوارداروسازي‌ دكترعبيدي‌ ( دعبيد ) -  وضعیت : مجاز -  پایان مشاوره  -  بازار بورس 07:46:29
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 38,510 قیمت دیروز 38,510 تعداد معاملات 0 EPS 665
0     (%0) بیشترین قیمت 0 ارزش 0 P/E 57.9
قیمت آخرین معامله 38,480 کمترین قیمت 0 حجم 0 حداکثر قیمت مجاز 40,430
30     (%0.08) اولین قیمت 0 حجم مبنا 1,800,000 حداقل قیمت مجاز 36,590
تاریخ آخرین معامله 1399/5/21 - 12:29:55   ارزش بازار (م ر) 173,295,000 تعداد سهام 4,500,000,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
1 100 1,000 40,000 75 1
0 0 0 40,100 316 2
0 0 0 41,840 350 1


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1399/5/21 38,510 38,480 39,830 1,866
1.974M
76.015B
1399/5/19 42,210 41,840 44,500 3,833
3.160M
133.365B
1399/5/15 44,040 43,700 45,990 2,008
2.053M
90.421B
1399/5/14 45,990 45,090 48,780 3,368
3.242M
149.101B
1399/5/13 47,460 45,000 49,240 3,256
3.443M
163.380B
1399/5/12 46,990 42,540 47,000 1,895
1.833M
86.123B
1399/5/11 44,770 43,200 44,980 2,229
2.150M
96.262B
1399/5/6 46,480 45,620 45,620 779
1.153M
52.595B
1399/5/5 48,020 46,160 46,160 739
414,354
19.127B
1399/5/4 48,580 47,760 47,760 1,472
1.210M
57.803B

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل
1395/10/11 12 1396 904 511 722
1395/10/11 12 1395 758 722
1395/8/10 9 1395 636 513 475 722 192
1395/6/24 6 1395 636 861 612 722 142
1395/3/26 3 1395 341 799 378 722 78

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
داروسازي‌ اكسير (دلر) 100,020 (1.24%) 0
0
0
داروسازي آوه سينا (داوه) 26,420 (0%) 0
0
0
پخش هجرت (هجرت) 80,140 (0%) 0
0
0
سبحان دارو (دسبحان) 31,060 (4.31%) 0
0
0
توليد و صادرات ريشمك (ريشمك) 45,450 (0%) 0
0
0
داروپخش‌ (هلدينگ‌ (وپخش) 135,000 (0.04%) 0
0
0
داروسازي‌زهراوي‌ (دزهراوي) 20,720 (1.99%) 0
0
0
داروسازي‌ سينا (دسينا) 40,350 (4.25%) 0
0
0
داروسازي‌ اسوه‌ (داسوه) 50,730 (4.10%) 0
0
0
پخش البرز (پخش) 55,953 (0%) 0
0
0
دارويي ره آورد تامين (درهآور) 45,562 (0%) 0
0
0
داروسازي‌ تهران‌ دارو (دتهران‌) 19,383 (0%) 0
0
0
داروسازي توليد دارو (دتوليد) 59,831 (0%) 0
0
0
فرآورده‌هاي‌ تزريقي‌ ايران‌ (دفرا) 31,050 (3.99%) 0
0
0
كيميدارو (دكيمي) 35,000 (0.75%) 0
0
0
ح . داروسازي شهيد قاضي (دقاضيح) 57,000 (0%) 0
0
0
دارويي‌ رازك‌ (درازك) 54,830 (1.08%) 0
0
0
داروسازي‌ كوثر (دكوثر) 34,050 (3.84%) 0
0
0
صكوك منفعت سينا دارو-3ماهه 19% (صينا205) 995,264 (0%) 0
0
0
داروسازي كاسپين تامين (كاسپين) 52,440 (0%) 0
0
0
دارويي‌ لقمان‌ (دلقما) 36,480 (4.68%) 0
0
0
سرمايه گذاري دارويي تامين (تيپيكو) 57,680 (0.26%) 0
0
0
داروسازي تهران شيمي (شتهران) 8,355 (0%) 0
0
0
داروسازي‌ جابرابن‌حيان‌ (دجابر) 58,200 (3.40%) 0
0
0
شيمي‌ داروئي‌ داروپخش‌ (دشيمي) 66,110 (4.88%) 0
0
0
ح . شيرين دارو (دشيريح) 11,966 (0%) 0
0
0
گروه دارويي بركت (بركت) 36,350 (0%) 0
0
0
توليدمواداوليه‌داروپخش‌ (دتماد) 69,560 (1.74%) 0
0
0
سرمايه گذاري شفادارو (شفا) 74,430 (0.01%) 0
0
0
داروسازي‌ روزدارو (دروز) 20,800 (4.19%) 0
0
0
الحاوي (دحاوي) 35,708 (0%) 0
0
0
گروه دارويي سبحان (دسبحا) 25,750 (1.79%) 0
0
0
داروسازي سبحان انكولوژي (دسانكو) 31,237 (0%) 0
0
0
لابراتوارداروسازي‌ دكترعبيدي‌ (دعبيد) 38,480 (0.08%) 0
0
0
داروسازي‌ امين‌ (دامين) 19,130 (0.05%) 0
0
0
توليد ژلاتين كپسول ايران (دكپسول) 46,500 (0%) 0
0
0
داروسازي‌ فارابي‌ (دفارا) 84,150 (0.36%) 0
0
0
سرمايه‌ گذاري‌ البرز(هلدينگ‌ (والبر) 28,500 (0.07%) 0
0
0
البرزدارو (دالبر) 27,250 (0.04%) 0
0
0
داروسازي‌ ابوريحان‌ (دابور) 46,160 (0.97%) 0
0
0
شركت كي بي سي (كي بي سي) 50,520 (0%) 0
0
0
شيرين دارو (دشيري) 201,145 (0%) 0
0
0
داروسازي شهيد قاضي (دقاضي) 106,030 (0%) 0
0
0
داروسازي زاگرس فارمد پارس (ددام) 17,690 (1.23%) 0
0
0
توزيع دارو پخش (دتوزيع) 75,500 (0%) 0
0
0
كارخانجات‌داروپخش‌ (دارو) 60,000 (2.80%) 0
0
0
ايران‌دارو (ديران) 34,540 (2.95%) 0
0
0
پارس‌ دارو (دپارس) 107,120 (1.70%) 0
0
0
مواد اوليه دارويي البرز بالك (دبالك) 28,938 (0%) 0
0
0


چکیده
توليد و واردات و صادرات و خريد و فروش و توزيع داروهاي انساني، دامي گياهي، تاسيس و اداره كارخانجات مربوط به فرآورده هاي فوق، واردات ماشين آلات مربوطه و انجام هرگونه امور بازرگاني و صنعتي مرتبط با شركت

تلفن شرکت: 72-44566470 و 44522450 و 85-44504784
نمابر شرکت: 44505420
آدرس شرکت: ایران - تهران - كيلومتر 8 جاده مخصوص كرج-بلوار دكتر عبيدي پلاك 72
تلفن امور سهام: داخلی 4218 و 4282
وب سایت شرکت: http://www.abidipharma.com
پست الکترونیک شرکت: m.farmani@abidipharma.com
مدیر عامل: آقای دکترمحسن خطیبی
دکتر غلامعلی عبیدی در سال 1325 ، تاسیس ودر سال 1337 ، اولین پروانه دارویی ایران را بنام خود ثبت کرد.اکنون پس از گذشت نیم قرن از آغازکار ، با تولید سالانه ده محصول جدید ، بعنوان بزرگترین تولید کننده دارویی در سطح کشور ، بیش از 160محصول جدید را تولید وبه بازارهای داخلی و خارجی عرضه نموده است. در سال 1388 ، بعنوان اولین تولید کننده داروهای تحت لیسانس سانوفی ازفبیل پلاویکس plavix (داروی قلبی)، در سال 1390 مجوزتولید دیگر محصولات سانوفیtclfast (داروی ضد حساسیت) وstilnox(خواب آور) در داروسازیدکتر عبیدی ، همواره پایبند ارزش هایی چون کیفیت نوآوری و صداقت ، راستی در تمام ارتباطات ، راهنمای ماست.
مدیر مالی: دکتر سید علی مهدیان