PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
باما
باما ( كاما ) -  وضعیت : مجاز -  پیش از گشایش  -  بازار بورس 13:16:25
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت آخرین معامله 8,860 قیمت دیروز 8,856 تعداد معاملات 59 EPS 1438
4     (%0.05) بیشترین قیمت 8,910 ارزش 1,727,505,200 P/E 6.1
قیمت پایانی 8,762 کمترین قیمت 8,631 حجم 197,189 حداکثر قیمت مجاز 9,298
94     (%1.06) اولین قیمت 8,909 حجم مبنا 200,000 حداقل قیمت مجاز 8,414
تاریخ آخرین معامله 1397/2/4 - 12:29:59   ارزش بازار (م ر) 4,381,000 تعداد سهام 500,000,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
1 8,034 8,872 8,872 11,000 3
1 2,196 8,860 8,877 3,965 1
1 4,000 8,733 8,879 5,000 1


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1397/2/3 8,856 8,750 8,996 101
543,380
4.812B
1397/2/2 8,759 8,635 8,800 140
597,318
5.232B
1397/2/1 8,772 8,652 8,801 139
631,403
5.538B
1397/1/29 8,598 8,500 8,685 181
605,803
5.209B
1397/1/28 8,454 8,295 8,550 160
1.015M
8.580B
1397/1/27 8,371 8,288 8,690 319
2.024M
16.944B
1397/1/26 8,723 8,715 8,900 233
1.440M
12.557B
1397/1/22 9,173 9,005 9,400 175
986,549
9.050B
1397/1/21 9,261 9,150 9,399 170
782,083
7.243B
1397/1/20 9,576 9,121 9,615 381
2.508M
24.018B

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل
1395/10/30 9 1395 810 316 708 305 225
1395/9/20 6 1395 793 393 438 305 186
1395/5/10 3 1395 388 563 93 305 170
1394/12/19 12 1395 252 565 305 305 733
1394/12/19 12 1394 316 733

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
توسعه‌معادن‌وفلزات‌ (ومعادن) 1,660 (1.10%) 494
10.147M
16.812B
معدني و صنعتي گل گهر (كگل) 3,289 (0.12%) 297
7.780M
25.592B
معدني‌وصنعتي‌چادرملو (كچاد) 2,156 (0.19%) 267
1.784M
3.848B
توسعه‌ معادن‌ روي‌ ايران‌ (كروي) 3,345 (1.70%) 231
1.960M
6.606B
توسعه معدني و صنعتي صبانور (كنور) 2,660 (2.35%) 130
1.080M
2.857B
معادن‌ بافق‌ (كبافق) 14,300 (0.01%) 67
82,840
1.185B
باما (كاما) 8,860 (0.05%) 59
197,189
1.728B
مجتمع معادن مس تكنار (تكنار) 5,100 (0.77%) 30
59,940
304.924M
معادن‌منگنزايران‌ (كمنگنز) 8,499 (4.99%) 26
139,992
1.190B
معدني‌ دماوند (كدما) 13,480 (4.37%) 22
9,923
132.546M
ص اجاره گل گهر 1411-3 ماهه 17% (صگل1411) 985,000 (0.01%) 16
10,000
9.850B
صكوك ساخت توسعه ملي3 ماهه 23% (صملي9709) 1,020,000 (0.00%) 7
215
219.450M
اختيارف كروي-2800-1397/03/13 (طروي3007) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كگل-2988-1397/02/26 (طگل2002) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كگل-4200-1397/02/26 (طگل2009) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ كگل-3339-1397/02/26 (ضگل2004) 250 (0%) 0
0
0
اختيارف كگل-3339-1397/02/26 (طگل2004) 1 (0%) 0
0
0
آلوميناي ايران (آلومينا) 10,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ كگل-2988-1397/02/26 (ضگل2002) 1 (0%) 0
0
0
ص اجاره گل گهر 411- 3 ماهه 17% (صگل411) 999,998 (0%) 0
0
0
اختيارف كروي-3400-1397/03/13 (طروي3001) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ كگل-3691-1397/02/26 (ضگل2006) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ كروي-3400-1397/03/13 (ضروي3001) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كگل-3691-1397/02/26 (طگل2006) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ كروي-3200-1397/03/13 (ضروي3000) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كگل-2812-1397/02/26 (طگل2001) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كروي-3800-1397/03/13 (طروي3003) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كروي-3000-1397/03/13 (طروي3008) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ كروي-4000-1397/03/13 (ضروي3004) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كروي-3600-1397/03/13 (طروي3002) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ كگل-4000-1397/02/26 (ضگل2008) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ كگل-2636-1397/02/26 (ضگل2000) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ كروي-3600-1397/03/13 (ضروي3002) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كگل-3515-1397/02/26 (طگل2005) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كروي-3200-1397/03/13 (طروي3000) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كگل-2636-1397/02/26 (طگل2000) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ كگل-4200-1397/02/26 (ضگل2009) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ كگل-2812-1397/02/26 (ضگل2001) 1 (0%) 0
0
0
سنگ آهن شرق ايران (سنگ آهن شرق) 10,000 (0%) 0
0
0
آتي توسعه معادن روي970606 (جكروي06) 3,843 (5.35%) 0
0
0
اختيارخ كروي-3000-1397/03/13 (ضروي3008) 1 (0%) 0
0
0
ح. مجتمع معادن مس تكنار (تكنارح) 5,170 (0%) 0
0
0
سنگ آهن مرکزي (سنگ آهن) 10,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ كگل-3515-1397/02/26 (ضگل2005) 12 (0%) 0
0
0
اختيارف كگل-3164-1397/02/26 (طگل2003) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ كروي-2800-1397/03/13 (ضروي3007) 1 (0%) 0
0
0
اوراق سلف كنستانتره سنگ آهن (عگلسانت2) 1,909,486 (0%) 0
0
0
اختيارف كروي-4000-1397/03/13 (طروي3004) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كروي-4200-1397/03/13 (طروي3005) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كگل-3800-1397/02/26 (طگل2007) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كروي-4400-1397/03/13 (طروي3006) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ كگل-3800-1397/02/26 (ضگل2007) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ كروي-3800-1397/03/13 (ضروي3003) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ كروي-4200-1397/03/13 (ضروي3005) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ كروي-4400-1397/03/13 (ضروي3006) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ كگل-3164-1397/02/26 (ضگل2003) 281 (0%) 0
0
0
اختيارف كگل-4000-1397/02/26 (طگل2008) 1 (0%) 0
0
0


چکیده
شرکت باما با سابقه فعالیت پنجاه ساله و با وسعتی حدود چهار هزار هکتار در فاصله بیست کیلومتری جنوب غربی اصفهان واقع شده است و دارای معادن فعال سرب و روی میباشد .کلیه مراحل تولید از اکتشاف و استخراج تا کانه آرائی و کلسیناسیون توسط کارشناسان و کارگران مجرب داخلی در این مجموعه انجام آمیگیرد تعداد شاغلین حدود 300 نفر میباشدکه حدودا" همین تعداد نیز به عنوان پیمانکار مشغول بکار میباشند. همسو با تحولات اقتصادی شگرف در صنعت کشور طی سالهای اخیر گامهای بلندی در اینشرکت جهت بهبود وضعیت تولید و استحصال ماده معدنی برداشته شده و سعی شده با استفاده از راهکارها و روشهای نوین ، این بمجموعه به یک واحد فعال و پربازده اقتصادی تبدیل گردد به نحوی که میزان تولیدات آن در سال گذشته از نقاط عطف افتخار آمیز تاریخ فعالیت این شرکت محسوب میگردد .اکنون در آستانه پنجمین سال ورود شرکت به بورس با توجه به وجود ذخایر معدنی غنی همراه با پشتوانه پرسنل متخصص و با تجربه شرکت و بازار جهانی مناسب چشم انداز روشنی را برای سهامداران اینشرکت نوید میدهد .

تلفن شرکت: (0311)7252743,44
نمابر شرکت: (0311)7252240
تلفن امور سهام: (0311)7252234
آدرس شرکت: ایران - اصفهان - اتوبان ذوب آهن - انتهای کلیشاد - شهر بهاران - مجتمع باما
وب سایت شرکت: http://www.bamacoir.com
پست الکترونیک شرکت: bama@bamacoir.com
مدیر عامل: آقای هومن تفضلی مطیع
شرکت باما با سابقه فعالیت پنجاه ساله و با وسعتی حدود چهار هزار هکتار در فاصله بیست کیلومتری جنوب غربی اصفهان واقع شده است و دارای معادن فعال سرب و روی میباشد .کلیه مراحل تولید از اکتشاف و استخراج تا کانه آرائی و کلسیناسیون توسط کارشناسان و کارگران مجرب داخلی در این مجموعه انجام آمیگیرد تعداد شاغلین حدود 300 نفر میباشدکه حدودا" همین تعداد نیز به عنوان پیمانکار مشغول بکار میباشند. همسو با تحولات اقتصادی شگرف در صنعت کشور طی سالهای اخیر گامهای بلندی در اینشرکت جهت بهبود وضعیت تولید و استحصال ماده معدنی برداشته شده و سعی شده با استفاده از راهکارها و روشهای نوین ، این بمجموعه به یک واحد فعال و پربازده اقتصادی تبدیل گردد به نحوی که میزان تولیدات آن در سال گذشته از نقاط عطف افتخار آمیز تاریخ فعالیت این شرکت محسوب میگردد .اکنون در آستانه پنجمین سال ورود شرکت به بورس با توجه به وجود ذخایر معدنی غنی همراه با پشتوانه پرسنل متخصص و با تجربه شرکت و بازار جهانی مناسب چشم انداز روشنی را برای سهامداران اینشرکت نوید میدهد .