PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
فروشگاههاي زنجيره اي افق كوروش
فروشگاههاي زنجيره اي افق كوروش ( افق ) -  وضعیت : مجاز -  معاملات پیوسته  -  بازار بورس 11:21:31
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت آخرین معامله 57,480 قیمت دیروز 57,480 تعداد معاملات 405 EPS 4263
0     (%0) بیشترین قیمت 57,650 ارزش 9,880,478,140 P/E 13.5
قیمت پایانی 57,480 کمترین قیمت 57,000 حجم 171,907 حداکثر قیمت مجاز 60,350
0     (%0) اولین قیمت 57,600 حجم مبنا 1,200,000 حداقل قیمت مجاز 54,610
تاریخ آخرین معامله 1401/5/24 - 11:21:17   ارزش بازار (م ر) 172,440,000 تعداد سهام 3,000,000,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
1 856 57,440 57,480 31,843 4
2 2,000 57,400 57,490 20,613 1
1 174 57,010 57,500 11,652 5


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1401/5/23 57,480 57,250 58,090 445
189,344
10.889B
1401/5/22 57,480 57,100 58,190 272
235,057
13.535B
1401/5/19 57,460 56,810 57,950 173
437,226
25.142B
1401/5/18 57,430 57,000 58,000 182
166,911
9.599B
1401/5/15 57,420 57,000 58,250 194
304,647
17.608B
1401/5/12 57,290 56,700 58,250 502
1.087M
62.286B
1401/5/11 57,270 57,200 58,230 236
268,863
15.458B
1401/5/10 57,200 55,300 57,620 436
427,213
24.121B
1401/5/9 57,610 56,250 58,300 495
697,145
39.362B
1401/5/8 59,210 57,750 60,100 404
292,921
17.151B

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
قاسم ايران (قاسم) 5,042 (5.00%) 496
8.733M
43.720B
فروشگاههاي زنجيره اي افق كوروش (افق) 57,480 (0%) 405
171,907
9.880B
گلپخش اول (پخش اول) 1,000 (0%) 0
0
0
فروشگاه هاي زنجيره اي رفاه (رفاه) 10,890 (0%) 0
0
0


چکیده