PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
فروشگاههاي زنجيره اي افق كوروش
فروشگاههاي زنجيره اي افق كوروش ( افق ) -  وضعیت : ممنوع-متوقف -  پایان مشاوره  -  بازار بورس 21:33:39
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 181,850 قیمت دیروز 181,850 تعداد معاملات 0 EPS 5285
0     (%0) بیشترین قیمت 0 ارزش 0 P/E 34.4
قیمت آخرین معامله 182,210 کمترین قیمت 0 حجم 0 حداکثر قیمت مجاز 190,940
0     (%0) اولین قیمت 0 حجم مبنا 400,000 حداقل قیمت مجاز 172,760
تاریخ آخرین معامله 1399/4/3 - 12:30:00   ارزش بازار (م ر) 181,850,000 تعداد سهام 1,000,000,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
1 800 164,870 200,000 500 1
1 33 163,500 0 0 0
2 135 163,300 0 0 0


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1399/4/3 181,850 177,300 182,210 5,555
5.301M
963.977B
1399/4/2 173,540 167,600 177,450 3,302
1.821M
315.947B
1399/4/1 169,140 164,970 175,000 3,369
1.478M
250.009B
1399/3/31 171,890 171,780 171,890 3,561
2.606M
447.892B
1399/3/27 163,710 163,710 163,710 1,685
1.578M
258.325B
1399/3/26 155,920 150,010 159,500 2,042
1.696M
264.428B
1399/3/25 154,590 150,660 158,740 1,767
951,712
147.125B
1399/3/24 157,530 152,000 158,990 1,828
890,574
140.293B
1399/3/21 151,643 147,200 156,666 1,894
2.079M
315.239B
1399/3/20 151,490 145,504 155,200 1,332
669,129
101.366B

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
قاسم ايران (قاسم) 97,165 (5.00%) 623
422,117
41.015B
فروشگاههاي زنجيره اي افق كوروش (افق) 182,210 (0%) 0
0
0
فروشگاه هاي زنجيره اي رفاه (رفاه) 10,890 (0%) 0
0
0

سهامدار تعداد سهام درصد سهام تغییر
شركت گروه مديريت صنعت خرده فروشي كوروش-س.خ- 853,000,000 85.300
شركت سركلندپارس-سهامي خاص- 18,698,865 1.860

چکیده