PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
فروشگاههاي زنجيره اي افق كوروش
فروشگاههاي زنجيره اي افق كوروش ( افق ) -  وضعیت : ممنوع-متوقف -  پایان مشاوره  -  بازار بورس 18:18:04
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 41,910 قیمت دیروز 41,910 تعداد معاملات 0 EPS 3747
0     (%0) بیشترین قیمت 0 ارزش 0 P/E 11.2
قیمت آخرین معامله 42,080 کمترین قیمت 0 حجم 0 حداکثر قیمت مجاز 44,000
0     (%0) اولین قیمت 0 حجم مبنا 1,200,000 حداقل قیمت مجاز 39,820
تاریخ آخرین معامله 1400/10/12 - 12:29:53   ارزش بازار (م ر) 125,730,000 تعداد سهام 3,000,000,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
1 145 41,000 42,500 10,000 1
3 2,830 39,800 42,800 10,000 1
0 0 0 43,000 10,000 1


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1400/10/12 41,910 41,600 42,280 253
260,008
10.910B
1400/10/11 41,890 41,100 42,480 234
254,747
10.591B
1400/10/8 41,980 41,530 42,400 209
131,172
5.509B
1400/10/7 41,980 41,530 42,550 224
195,977
8.199B
1400/10/6 42,010 41,900 43,000 280
187,250
7.905B
1400/10/5 41,970 41,510 42,620 228
180,674
7.557B
1400/10/4 41,990 41,840 43,090 223
152,440
6.444B
1400/10/1 41,950 41,630 43,100 351
290,041
12.346B
1400/9/30 41,750 41,000 42,280 258
221,161
9.252B
1400/9/29 41,730 40,970 42,800 298
712,268
29.478B

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
قاسم ايران (قاسم) 3,190 (0.95%) 248
2.294M
7.316B
فروشگاههاي زنجيره اي افق كوروش (افق) 42,080 (0%) 0
0
0
فروشگاه هاي زنجيره اي رفاه (رفاه) 10,890 (0%) 0
0
0


چکیده