PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
توسعه گردشگري ايران
توسعه گردشگري ايران ( توسعه گردشگري  ) -  وضعیت : ممنوع-متوقف -  پایان مشاوره  -  بازار فرابورس 17:58:08
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 5 قیمت دیروز 5 تعداد معاملات 0 EPS
0     (%0) بیشترین قیمت 0 ارزش 0 P/E
قیمت آخرین معامله 1,622 کمترین قیمت 0 حجم 0 حداکثر قیمت مجاز 5
0     (%0) اولین قیمت 0 حجم مبنا 1 حداقل قیمت مجاز 5
تاریخ آخرین معامله 1390/4/5 -   ارزش بازار (م ر) 245 تعداد سهام 49,057,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1390/4/5 1,622 1,622 1,622 1
503.000M
815.866B
1390/1/30 1,622 1,622 1,622 279
55.361M
89.796B
1390/1/29 1,622 1,622 1,622 41
8.165M
13.244B
1390/1/28 1,622 1,622 1,622 4
123,000
199.506M
1390/1/27 1,622 1,622 1,622 7
61.713M
100.098B
1390/1/24 1,622 1,622 1,622 38
3.995M
6.480B
1390/1/21 1,622 1,622 1,622 5
25,000
40.550M
1390/1/20 1,622 1,622 1,622 11
172,000
278.984M
1390/1/17 1,622 1,622 1,622 34
446,000
723.412M

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل


سهامدار تعداد سهام درصد سهام تغییر
شركت ايران توسعه-سهامي خاص- 46,604,000 93.100
شخص حقیقی 1,000,000 1.990

چکیده

آدرس شرکت: تهران خيابان توانير - خيابان هفت پيکر - کوچه هفتم - پلاك 10
تلفن شرکت: 88678946-9
وب سایت شرکت: http://www.irtdc.ir